پایان نامه روانشناسی:ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

بحث و نتيجه گيري

در دنیاي پیش رفته و اجتماعی امروز، سازمانها، نظام هاي اجتماعی هستند که منابع انسانی، مهم تر ین عامل اثربخشی و کارایی آنها میباشند. آنها براي دستیابی به اهداف خود به کارکنان موثر با عملکرد بهینه نیاز دارند. كه ممكن است بدون تلاش و نداشتن قدرت برقراري ارتباط( مهارت هاي ارتباطي) و نداشتن كنترل هيجانات (هوش هيجاني ) كاركنان خود به موفقيت دست نمي يابند . (ذاكر فرد و همكاران ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۴)

در اين پژوهش به بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي وقدرت پيش بيني اين متغيرها بر عملكرد شغلي را سنجيديم .

فرضيه اصلي : هوش هيجاني و مهارت ارتباطي پيش بيني كننده معني دار عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا است .

در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی در سطح ۰۵/۰ رابطه معناداری با عملكرد شغلي وجود دارد . به طوريكه با افزايش هوش هيجاني و مهارت ارتباطي عملكرد كاركنان افزايش مي يابد .

امروزه مديران در سازمان ها با بسياري از مشكلات مربوط به بهره وري رو به رو هستند كه برخي از اين مشكلات احتياج به توجه بيشتر به احساسات و عواطف نيروي انساني و همچنين چگونگي توسعه گروههاي كاري و داشتن مهارت ارتباطي موثر دارد كه هوش هيجاني ميتواند كاربردهاي زيادي در وظايف مديران سازمان داشته باشد. ( اكبري ، اريش ، ۱۳۹۱ ، ص ۱ ) و از انجا كه ارتباط را سنگ پایه اولیه تمدن بشری دانسته اند. هر چند توانایی ارتباط منحصر به نوع بشر نیست، اما انسان ذاتاً در پی برقراری ارتباط با دیگران است. بنا به نظر هارجی و دیکسون (۲۰۰۴) حدود هفتاد درصد از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط با دیگران سپری می شود. دیکسون (۱۹۹۳) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد . ( ميرجعفري ، همكاران ، ۱۳۹۱ ، ص۴ )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبين ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

تبين ارتباط بين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني عملكرد شغلي از روي مولفه هاي هوش هيجاني در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني  عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا