دانلود پایان نامه کارشناسی رشته جغرافیا : تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه

با عنوان : تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحدخرم آباد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در تکوین پایداری شهرها،  ماندگاری بیشتری دارد به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. از نظر مفهومی ژئومورفولوژی شهری به عنوان شاخه ای از مطالعات ژئومورفولوژی و علوم زمین، در چارچوب درك ارتباط متقابل آثار فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژي و مسائل متعدد شهري قرار دارد و هدف اصلی آن افزایش امنیت از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک برای ساکنین، برنامه ریزان و مدیران شهرهاست و ایجاد رفاه برای  آنهاست. به این ترتیب این شاخه علمی، تبیین کننده راهکارهایی به منظور  استاندارد سازي براي شهرسازها، سیاستگذاران و برنامه ریزان شهري به شمار می آید. در نتیجه حدود مورد بررسی در ژئومورفولوژی شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری پایدار،  در چارچوب شناخت زمین و مکان های پایدار  برای استقرار و توسعه سکونتگاه های شهری، بررسی و تحلیل مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای کاربری های متعدد شهری، تفسیر چگونگی استقرار ساختمان ها در داخل شهر در ارتباط با فرم ها و فرایندهای غالب ژئومورفولوژیکی و در نهایت ارزیابی آثار توسعه‌ی شهرها بر روی خصوصیات فرم ها و فرایندها. قرار می گیرد. بنابراین نتایج نهایی تحقیق تبیین کننده این موضوع اساسی است که ژئومورفولوژی شهری زمینه سازی موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری است. که در این برنامه ها می بایست توجه بیشتری را به خود جلب کند .

واژه های کلیدی: شهر، برنامه ریزی، مدیریت شهری، ژئومورفولوژی شهری،  توسعه شهرها.

مقدمه

اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها،  به عنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه ی اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله، شیوه تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ژئومورفولوژی با تحلیلی جغرافیایی از فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، از نظر مفهوم و جایگاه نقش موثری را در تکوین ارتباط متقابل آثار فرآیندهای ژئومورفولوژي و مسائل شهري و راهکارهای موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری بر عهده دارد. به طور کلی سه بخش اصلی جایگاه ژئومورفولوژی شهری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری شامل شناخت، تشخیص و پیش بینی در زمینه ارتباط متقابل فرم و فرایندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری را بر عهده دارد. در نتیجه راهگشای بسیاری از مسائل برنامه ریزی شهری به ویژه توسعه فیزیکی شهرها خواهد بود. از این رو در این مقاله شکلگیری فضاهای شهری تحت تاثیر تفکرات ژئومورفولوژیکی و عوامل مختلف مربوط به آن زمینه ساز دست یابی به شکل پایدار شهری خواهد بود.   

ويژگي هاي ژئومورفيک و توپوگرافيک يکي از عوامل موثر در شکل و سيماي فيزيکي و ساختارهاي فضايي شهرها به شمار مي آيند و برنامه ريزي هاي زيربنايي شهرها به دور از تاثيرات و شرايط توپوگرافي نمي باشد. در اين فصل سعي خواهيم کرد نقش واحدهاي ژئومورفيک را در رابطه با توسعه فيزيکي و برنامه ريزي هاي آتي شهر پلدختر مورد بررسي قرار دهيم.

واحدهاي ژئومورفيك و عناصر توپوگرافيك غالب با پويايي و ديناميسم محيط طبيعي در ارتباط هستند. بنابراين هرگونه اقدام در راستاي توسعه و عمران شهرها، به نحوي با پديده ها و اشكال ژئومورفيك، و در نتيجه با پويايي و ديناميسم مذكور مواجه مي گردد. در اين برخورد اگر برخي از اصول و نکات ضروري رعايت نشود، پايداري و تعادل مورفوديناميک محيط بر هم مي خورد و خطرات بزرگي، مستحدثات و تاسيسات شهري و حتي شهروندان را مورد تهديد قرار مي دهد. ديناميسم محيط طبيعي به طور کلي متاثر از دخالت فرآيندها يا نيروهاي دروني و بيروني زمين است .فرايندهاي ژئومورفيک نيز همانند واحدهاي ژئومورفيک گاهي اثرات مثبت از خود به جاي مي گذارند (مثل آتشفشان در غني ساختن خاک و…) و زماني داراي آثار و پيامدهاي منفي و زيانبار هستند. نتايج منفي اين فرايندها خود در برخي موارد صرفاً بصورت عوامل بازدارنده در برابر برنامه ريزي هاي شهري به ايفاي نقش مي پردازند (مثلاً وجود يک قله آتشفشان مانع از مکان گزيني يا توسعه يک شهر در مجاورت آن مي شود) و در بعضي مواقع به عنوان يک عامل خطرساز و مخرب (فوران آتشفشان، زلزله، سيل و…) ظاهر مي گردند. بنابراين ژئومورفولوژيست ها و به تبع آنها طراحان و برنامه ريزان شهري لازم است هم جنبه هاي مثبت و هم جنبه هاي منفي فرايندها و ديناميک هاي محيطي را در طرح ها و پروژه ها مورد توجه قرار دهند (زمرديان، 1378: 30 ،31).

فرآيندهاي ژئومورفيک بيروني در برنامه ريزي شهرها:

‫ﺍﺻﻮﻻً ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎه تر ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ­ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻼً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮﺩ:

1-1- بیان مساله

شهرها علي رغم سيماي دائمي بافت فيزيكي ، از نظر تاريخي تحولي عميق در عدم استمرار فضاي ساختمان شده و تغييرات داخلي خود نشان مي دهد (شالین، 1372،). گسترش فضايي شهر با ساختمان سازي مرتفع بدون هيچ ترديدي چشمگيرترين نمود رشد شهري كنوني است، بيشتر شهرها طي قرون متمادي گسترش كند داشته اند، در حالي كه امروزه كليه فضاهاي شهري كم و بيش به سرعت گسترش مي يابند ( باستیه و درز، 1377، ). در شهرهای از پیش شکل رفته، افزایش جمعیت شهری در دوره های اخیر روند شتابان توسعه شهری را بدنبال داشته است. طي دهه 1990—2000 افزايش شديدي در حجم نوشته ها و مقالات در مورد اندازه گيري الگوهاي رشد شهري رخ داد. اين حجم گسترده مباحث در مورد توسعه شهري غالبا به دليل پراکنش شهري بود، که جوانب مختلف الگوهاي توسعه شهري را در بر مي گرفت(Shen And et al,,). در ادبیات برنامه ریزی شهری توسعه شهری غالبا از نگرش کالبدی-فضایی مورد بررسی قرار گرفته و الگوها و راهکارهای متعددی در این رابطه ارائه شده است. لی ودیگران معتقد اند که در شهرهای امروزی از نگرش پایدرای، از بعد محيط فيزيکي، ما نيازمند راهبردهاي اجرايي براي حل انبوهي از مشکلات چون: ترافيک شديد، آلودگيهاي محيطي، کاهش فضاهاي عمومي، کمبود مسکن مقرون به صرفه ، تباهي حاشيه هاي قديمي و پراکنش شهري هستيم(Lee ,et all,,).

ژئومورفولوژي علمي است که راجع به شکل و عوارض سطح زمين وفرايندهايي که موجب پيدايش آنها مي شوند به بحث مي پردازند. واژه ژئومورفولوژي از زبان يوناني گرفته شده است ، واز سه جز ژئو به معني زمين مورف به معني شکل و لوژي به معني شناسايي ترکيب يافته است. و يکي از شاخه هاي جغرافياي طبيعي واز پايه هاي اساسي علوم جغرافيايي است که با ايجاد پل وگذرگاهي با ساير رشته هاي علوم طبيعي و زمين پيوند خورده است.

محدوده مطالعات ژئومورفولوژي،سطح تماس بين ليتوسفر(سنگ کره) و اتمسفر است که از يک طرف تحت تاثير نيروهاي دروني زمين قرار داشته واز طرف ديگر ، نيروهاي بيروني يعني فرسايش (که منشا آن در هيدروسفر و اتمسفر است) اثرات خود را بر آن اعمال مي دارد.

کاربردهاي متعددي براي ژئومورفولوژي وجود دارد که از مهمترين آنها مي توان به کاربرد در برنامه ريزي محيطي ، استفاده در راه سازي ، توسعه وعمران روستايي ، جلوگيري از حوادث وبلاياي طبيعي مانند سيلاب وزمين لغزه ، مکان يابي سدها ، شهرها ومواردي ديگر اشاره کرد. ژئومورفولوژي بايد با رشته هاي ديگري مانند اقليم شناسي ، زمين شناسي ، گياه شناسي ، اکولوژي ، خاک شناسي ، هيدروژئولوژي درارتباط باشد تا بتواند تمام مسائل در يک اکوسيستم را در نظر گرفته وبا هماهنگي با ساير رشته هاي علمي در طرحهاي جامع زمين شناسي ، مرتع داري ، آبخيز داري ، بيابان زدايي ، جنگل داري ، محيط زيست و به طور کلي آمايش سرزمين نقش خود را ايفا کند.

در این تحقیق مسئله اصلی تاثیر ژئومورفولوژی برتوسعه شهرستان خرم آباد چگونه است ؟ می باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً پيدايش يک شهر بيش از هر چيزي تابع شرايط محيطي (نقش واحدهاي ژئومورفولوژي) و موقعيت جغرافيايي مي باشد. زيرا عوارض پديده هاي طبيعي، در توسعه شهر، حوزه نفوذ، توسعه فيزيکي، مورفولوژي شهري… آن اثر مهمي دارند و گاهي به عنوان يک عامل مثبت و يا يک عامل منفي و بازدارنده در توسعه شهر عمل مي نمايند، در هنگام احداث و رشد و توسعه شهرها بايستي به ديناميسم محيط طبيعي از قبيل سيل، زلزله، گسل، باد، دامنه ها، تپه ها و … توجه کافي مبذول داشت زيرا عدم توجه به آنها باعث بروز مشکلات در رشد و توسعه شهرها مي گردد. لذا بايستي دست اندرکاران و مسئو لين در امر برنامه ريزي شهري هنگام تهيه طرحهاي توسعه شهري (هادي جامع تفصيلي) به پيش بيني و بررسي عوامل ژئومورفيک توجه کافي و دغدغه لازم داشته باشند، در اين تحقيق سعي بر اين خواهد بود که عوامل، پديده­ها، فرآيندهاي ژئومورفيکي و ثاثير و سهم هر يک از آنها در توسعه شهر خرم آباد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

تعداد صفحه :96

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----