دانلود پایان نامه رشته مهندسی معماری با موضوع مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

متن کامل پایان نامه رشته : مهندسی معماری

با عنوان : مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی تکنولوژی معماری

عنوان :

مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده :

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.

وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد .

نظر به اینکه عمده مجموعه های ورزشی با عملکرد فرامنطقه ای برای هر شهر، اساساً به موضوعی خاص پرداخته و با عنایت به اینکه این توجهات، کمتر معطوف به فضاهای اختصاصی ورزش های آبی قهرمانی در شهر تهران (بلکه در تمام کشور) شده است، پژوهش حاضر طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی را به عنوان مقوله ای ضروری برای تحقیق، مد نظر قرار می دهد. ضمناً با اعتقاد بر این مسئله که کالبد معماری همواره می تواند تبلوری از عملکرد مجموعه باشد، بهره گیری از سازه فضاکار و المان های معماری به عنوان ابزاری در ایجاد هماوایی معنا و عملکرد در مجموعه اختصاصی ورزش های آبی افزایش میزان زیبایی و کارایی مجموعه، به طور خاص مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور در تحقیق حاضر، سوالات به شرح زیر مطرح می شود: 1- آیا امکانات موجود تکافوی رفع نیاز ورزش های آبی قهرمانی را می کند؟ و در این صورت کیفیت فضای مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت ها چگونه باید باشد؟ 2- آیا می توان از سازه های فضاکار و المان های شفاف معماری جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی استفاده نمود؟

روش تحقیق در پژوهش حاضر در دو بخش تئوری و طراحی مد نظر قرار می گیرد. در بعد تئوری مطالعات عمدتا به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که بر حسب نیاز در قسمتهای مختلف پایان نامه از تحلیلهای تطبیقی (Analytical studies) و مطالعات گذشته نگرنیز (Retrospective studies) برای بررسی شرایط حاکم بر این مجموعه ها استفاده شده است. در بعد طراحی نیز از روشهای میدانی (Field work studies) بر حسب نیاز استفاده خواهد شد، به نحوی که با تحلیل سایت و بررسی امکانات موجود و نیازهای منطقه، فضاها و عملکردهای مورد نظر در مجموعه اختصاصی ورزش های آبی تبیین گردیده و سازه های مناسب جهت ساخت، گزینش می گردد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان دهنده آن است که امکانات موجود تکافوی رفع ورزش های آبی قهرمانی را ننموده و بر این اساس ایجاد مجموعه ای دائمی و فضایی معماری و همراه سازی آنان با تکنولوژی و مسائل روز، جهت ایجاد محیطی کارا و مناسب ، ضروری است. نتایج حاصل از میزان اهمیت اصول و شاخصه های معماری و سازه و تطبیق این نتایج با یافته های حاصل از مطالعات در مجموعه نشان دهنده آن است که اصول ایستایی ، انعطاف پذیری ، انطباق پذیری، زیبایی بصری، اقتصادی بودن، عمر و دوام و تنوع فرمی در کنار اصولی چون توجه به بستر فرهنگی، بعد آموزشی، نقش فرامنطقه ای مجموعه ، رعایت استانداردها، تلاش در جهت ارتقای بهره وری مجموعه، و رعایت ضوایط کاربری ها حائز اهمیت و درخور توجه در فرایند طراحی است.

واژگان کلیدی :   ورزش ، ورزش های آبی ، سازه فضاکار ، آموزش، تهران

طرح تحقیق

  • مقدمه

در قرني كه ما در آن زندگي مي كنيم تكنولوژی و صنعت پيشرفت فراوان كرده و همه چيز ماشينی شده است تصور مي شود كم كم ماشينهای مختلف مثل كامپيوتر جای افراد بشر را بگيرد. اين موضوع تا حدي بر افراد تاثير مي گذارد. و خوی آنان را به ماشين های خودكار وبی احساس تبديل می نمايد برای جلوگيری از اين موضوع و حفظ خصائص انسانی گردهم آوردن افراد برای تبادل احساسات و درك نيازهاي آنان به يكديگر ضرورت پيدا مي كند.     انسان كنونی، آينده شفاف و سعادت بار خود را بر روی كره زمین در شرايط متبلور مي داند كه آنرا حيات فرهنگی ناميده و تجسم آنان و آرزوهايش در آن نوع زيستن است. رسيدن به چنين حياتی از مسير توسعه فرهنگ در گرو گسترش اركانات فرهنگی در كشورهاست.

پرداختن به مبحث گذران اوقات فراغت مردم، ايجاد شرايط مساعد برای ظهور و بروز خلاقيت‌های نوجوانان، هشيار كردن مردم نسبت به رويدادهاي جهان علم و هنر و تكنولوژی، تقويت روحيه جستجوگری توليد و توزيع و مصرف علوم و اطلاعات و دهها نياز و انگيزه ديگر جز از طريق ايجاد و توسعه امكانات رفاهی و ايجاد شرايط ، استفاده سهل و آسان برای همه مردم از اين امكانات، ميسر نيست.

لذا کمبود فضاهای ورزشی در جامعه به طور مشخص احساس مي گردد. هدف این پروژه ايجاد فضایی است که هم در جهت گردهمايی برای پرداختن به تفریح و ورزش باشد و هم سامان دهنده و نظام دهنده به ورزش های رقابتی باشد و فعّاليتهای آموزشی مربوط به اين ورزش را عهده دار گردد، که در این راستا بهره گیری از سازه ها فضاکار به عنوان ابزاری در دست معمار که میتواند جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی در قالب کالبد بنا موثر باشد، مد نظر است. بر این اساس، اهداف اصلی پژوهش در فصل حاضر، تبیین طرح تحقیق، محدوده های مطالعاتی و چگونگی آن می باشد.    

در این راستا کلیات تحقیق در قالب مقدمه، تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق، سابقه انجام تحقیق، اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق، محدوده مطالعاتی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض ها، مواد و روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب، جنبه های جدید بودن و نوآوری، کلیات مرتبط با مکان یابی پروژه و ساختار تحقیق مطرح شده و در پایان جمع بندی از مطالب مورد بحث، ارائه می گردد.

  • تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق

نگاهی اجمالی به گستره ورزش در جامعه و تاثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد، لزوم توجه به این مولفه اساسی را در شکل گیری فضاهای شهری و انسانی مشخص می نماید. در حقیقت شناخت سلامت جسمی-روانی و ریشه های آن و تاثیری که این مقوله در تاریخ و تمدن یک ملت دارد، از مباحث پایه ای و ریشه ای می باشد، به گونه ای که بدون شناخت و پرداختن به این مبحث نمی توان به مبانی نظری مجموعه های اختصاصی ورزشی که در ارتباط با مسائل ورزشی و قهرمانی می باشند، پرداخت.

بر این اساس و با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ایجاد مجموعه اختصاصی ورزش های آبی در تهران می باشد، توجه به مبانی فرهنگ بومی و چگونگی تاثیرگذاری آن در شکل گیری مجموعه حائز اهمیت است. از طرفی ورزش و قهرمانی در ایران دارای پیشینه بس طولانی است. با مقایسه تاریخ ورزش و آشنایی ایرانیان با آن در می یابیم در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش ترین الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :160
قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی