1. معایب الگوریتم جامعه پرندگان

آ) به علت هم­گرایی سریع، غالباً برای مسائل پیچیده در بهینه­های محلی گیر می­ کند.
ب) برای مسائل مختلف، عملکرد این روش بسته به مقادیر پارامترها متفاوت است به عبارت بهتر، تعیین دقیق پارامترهای روش توده ذرات برای دست­یابی به یک جواب مناسب ضروری و در عین حال گاهی مشکل است.

داده ­های مورد استفاده

همان­گونه که پیش­تر ذکر شد، انتقال ذرات رسوب دارای عدم قطعیت و پیچیدگی­های فراوانی بوده به طوری که روش­های قدیمی قادر به پیش ­بینی قابل قبول نرخ انتقال رسوب نیستند. برای همین در این مطالعه روش­های هوش مصنوعی را بر روی داده ­ها پیاده کرده و نتایج با روش­های قدیمی مقایسه می­ شود. در این پژوهش دو روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بر روی داده ­های رسوبات بستر آبراهه پیاده­سازی شدند.
داده ­هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد حاوی؛ 1425 مجموعه از نقطه داده ­های انتقال رسوب در فلوم­های آزمایشگاهی، که مربوط به 30 منبع مختلف بوده، و 3049 مجموعه از نقطه داده ­های میدانی، که مربوط به 29 رودخانه و کانال مختلف بوده، می­باشد. این داده ­ها، مجموعه ­ای از اندازه ­گیری­های میدانی و آزمایشگاهی را در بر می­گیرد که محدوده وسیعی از رسوبات رسی و سیلتی، ماسه­ای و شنی را در خود جای می­دهد. از این داده ­ها می­توان استفاده­های بالقوه­ای من جمله موارد زیر را داشت:

  • ارزیابی دقت و قابلیت کاربرد معادلات انتقال رسوب موجود
  • مقایسه پیش­بینی­ها با بهره گرفتن از معادلات انتقال رسوب مختلف
  • واسنجی معادلات انتقال رسوب برای شرایط به خصوصی از جریان و رسوب
  • تحلیل پارامترهای انتقال رسوب
  • توسعه معادلات جدیدی از انتقال رسوب
  • کاربردهای دیگری مانند مقاومت در برابر جریان و غیره

در هر اندازه ­گیری کلیه اطلاعات مربوط به جریان و رسوب ثبت شده است. این رکوردها دارای اطلاعاتی از قبیل؛ خصوصیات جریان، خصوصیات مصالح بستر، خصوصیات رسوب انتقال یافته، و توزیع دانه­بندی مصالح بستر و رسوبات انتقال یافته است. خصوصیات جریان عواملی از قبیل؛ دبی جریان، پهنای کانال، عمق جریان، شیب انرژی یا شیب سطح آب و دمای آب را شامل می­ شود. خصوصیات مصالح کف شامل مقادیر اندازه ­گیری شده قطر میانگین (d50)، d65، ضریب اندازه دانه­بندی[48]، وزن مخصوص ذرات رسوبی، و نوعِ شکل بستر می­باشد. خصوصیات رسوبات منتقل شده، مقادیر اندازه ­گیری شده غلظت رسوب (Ct)، قطر متوسط و ضریب اندازه دانه­بندی رسوبات در حال حرکت را در بر می­گیرد. داده ­های توزیع دانه­بندی نیز هم دانه­بندی رسوبات کف و هم دانه­بندی رسوبات انتقالی را شامل می­ شود. همه خصوصیات مذکور برای کلیه داده ­ها در دسترس نیست به طور مثال برای یک مجموعه از داده ­ها دانه­بندی مصالح بستر گزارش شده و برای مابقی خیر. برای همین با توجه به عنوان و موضوع تحقیق آن دسته از داده ­هایی که خصوصیات موردنظر را برای انجام تحقیق دربردارد، تفکیک نموده و مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، از بین کلیه مجموعه داده ­ها تنها 642 نقطه داده از آنها قابل استفاده بود که جزئیات مربوطه در جدول (4-3) قابل مشاهده است.
خصوصیات موردنظر داده ­های مورد استفاده شامل دبی آب (Qw)، عرض آبراهه (W)، عمق آبراهه (D)، شیب سطح آب (Sf)، دما (T)، قطر متوسط ذرات (d50)، چگالی نسبی (SG) و غلظت وزنی کل مواد رسوبی بستر (Ct) می­باشد. دما در واقع می ­تواند هم­ارز با لزجت سینماتیکی باشد. برای همین با بهره گرفتن از معادله (4-60) لزجت سینماتیکی را حساب کرده و جایگزین پارامتر دما می­ شود.

 (‏4‑60)
در این رابطه  دمای آب برحسب درجه سانتی ­گراد و  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

///AAAQAAAAwP///yYAAAAAAQAAhgEAAAsAAAAmBg8ADABNYXRoVHlwZQAAMAAcAAAA+wKA/gAAAAAAAJABAQAAAgQCABBTeW1ib2wAdgENCnkwBTEAFPESAKpJZHZAkWd2NRNmXwQAAAAtAQAACAAAADIKAAH//wEAAABueQoAAAAmBg8ACgD/////AQAAAAAAHAAAAPsCEAAHAAAAAAC8AgAAALIBAgIiU3lzdGVtAAA1E2ZfAAAKADgAigEAAAAA/////zDzEgAEAAAALQEBAAQAAADwAQAAAwAAAAAA” /> لزجت سینماتیکی برحسب متر مربع بر ثانیه می­باشد.
جدول ‏4‑3: منابع مربوط به داده ­های مورد استفاده و نحوه تقسیم آنها به سه بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *