پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول

دانلود پایان نامه

معرفی استاندارد و مبانی آن

استاندارد یعنی پیدا کردن مشخصه هائی برای همگن کردن نوع تولید.انواع استاندارد مورد استفاده را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: (انصاری،۱۳۸۶)

-۱استانداردهای ملی

۲-استانداردهای بین المللی: ISO , IEC, OIML و….

-۳استانداردهای منطقه ای: کمیته استاندارد اروپائی ، کمیته استاندارد آسیائی و …

۴- استانداردهای کارخانه ای : استانداردهای QS 9000و….

۲-۴-۱– معرفی ISO

علامت اختصاری سازمان بین المللی استانداردهای جهانی در زبان انگلیسی”ISO” برگرفته از عبارت International Organization for Standardization است.امروزه در هر کشوری و با هر زبانی این سازمان را با نام  ISOمی شناسند.

هدف ایزو ارتقاء توسعه استاندارد و فعالیت های جهانی بین المللی و توسعه همکاری های بین -المللی در زمینه های اقتصادی، تکنولوژی،علمی و فرهنگی توام است.نتایج تلاش های فنی ایزو، تحت عنوان استانداردهای بین المللی، چاپ و منتشر می شوند.

در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز گردید.در سال ۱۳۳۲ بصورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید.در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تاسیس موسسه‌ استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید.در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.

در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.در سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد با اهمیت انتقال موسسه ‌استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی موسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.سازمان ملی استاندارد ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استانداردهای رسمی را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.(سازمان ملی استاندارد ایران)

سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۹۶۰ به عضویت سازمان بین المللی ISO درآمد. این سازمان خود در سال ۱۹۴۶ در ژنو تشکیل شده است. سازمان ایزو تاکنون دارای بیش از ۱۸۷ کمیته فنی اصلی(TC)[1] ،۵۵۲ کمیته فرعی[۲](SC) و ۲۱۰۰گروه کاری[۳](WG) و ۱۹ گروه مطالعاتی ویژه  [۴](AHG)بوده است.سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته های فنی بین المللی(ISO) حضور فعال دارد و در ۱۰۱ کمیته فنی و فرعی عضو فعال و در ۱۱۱ کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است. (ویکی پدیا)

۲-۴-۲- معرفی ISO 9000

کمیته فنی ۱۷۶ سازمان جهانی استاندارد در سال ۱۹۷۹ برای هماهنگی فعالیت های بین المللی در

زمینه مدیریت کیفیت واستانداردهای تضمین کیفیت تاسیس گردید.زیر کمیته یک ،جهت توافق زبان و اصلاحات مشترک تاسیس گردید.این کمیته در سال ۱۹۸۹ استاندارد بین المللی ۸۴۰۲ را که واژه- نامه کیفیت می باشد تحت عنوان واژه نامه سیستم های کیفیت تدوین و منتشر نمود.در طی همین دوره، زیر کمیته شماره دو، بر ای تدوین استانداردهای سیستم های کیفیت نیز تاسیس گردید که نتیجه آن سری استانداردهای ISO 9000 بود که به چاپ رسید.استاندارد ISO 9000 به کنترل فرآیند تولید توجه می کند.در واقع ISO 9000 استانداردی برای مدیریت کیفیت است و نه مدیریت محصول.در مدیریت کیفیت دیدگاه نوینی بر مبنای اصول و معیارهای پایه ای مدیریت کیفیت شکل گرفته و معیارهایی تعیین شده است. این معیارها در سری استانداردهایISO 9000:2000 به شکل موثری در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: سازمان مشتری گرا، تفکر فرآیند گرا، تفکر سیستم- گرایانه مدیریت، بهبود مستمر، تصمیم گیری مبتنی بر موضوع و ارتباط با تامین کنندگان به منظور منافع متقابل.

در الگوی اجرای ISO 9000:2000قوانینی به منظور تحقق اصول یاد شده در یک سازمان تدوین

شده است.(فارسیجانی،۱۳۸۶)

استانداردهای ISO 9000 یک مرجع بین المللی در تمرینات خوب برای کمک به اعتماد و اطمینان از وقت و زمان تحویل محصول یا خدمات با کیفیت مورد نیاز به مشتری را نشان می دهد.این تمرینات خوب یک مجموعه ای از نیازهای استاندارد شده سیستم مدیریت کیفیت، صرف نظر از اینکه سازمان شما چه کاری می کند، چه اندازه است، یا اینکه آیا خصوصی است یا عمومی، می- باشد.بنابر این  ISO 9000 نیازهائی که سیستم مدیریت کیفیت شما بایستی برآورده سازد را طراحی می کند.

کسب موفقیت برای حضور پیوسته، نه مقطعی در بازارهای داخلی و همچنین بازارهای منطقه ای و

بین المللی تحت تاثیر رقابت های فشرده و فزونی عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی

«کیفیت»و دیگری «قیمت» بستگی داشته، و خواهد داشت، گرچه عوامل مهم دیگری همچون حفظ

محیط زیست، دوام، ایمنی، خدمات بعد از فروش، بهنگام بودن و احترام به مشتریان را نیز نمی توان

نادیده گرفت.استانداردهای سری ISO 9000 نیز در زمینه کیفیت گفتگو می کند، ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که درمجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد. (فارسیجانی،۱۳۸۶)

[۱] Technical Committee

[۲] Sub-Technical Committee

[۳] Work Group

[۴] Ad-Hoc Group

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد