پایان نامه درمورد ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

پرسشنامه تعارض کار- خانواده و خانوادهکار

برای سنجش تعارض کار-خانواده از پرسشنامه هجده ماده­ای سنجه چند بعدی تعارض کار- خانواده، کارلسون و همکاران(۲۰۰۰)، استفاده شده است. این مقیاس ابعاد شش گانه تعارض کار-خانواده را مورد ارزیابی قرار می­دهد. پاسخ­ها از گزینه یک (کاملاً مخالف) تا پنج (کاملاً موافق) به صورت لیکرتی ترتیب یافته است. نمره بالاتر در این آزمون، نشان دهنده­ی تعارض کار-خانواده بیشتر خواهد بود. کارلسون و همکاران (۲۰۰۰)، برای این آزمون میزان اعتبار آلفای بین ۷۸/. تا ۸۷/. را گزارش کردند. ماده­های این پرسشنامه ۱۸ مـاده­ای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار را می­سنجند و هر یک به سه مقوله سه ماده­ای تقسیم می­گردند. ماده­های این پرسشنامه هجده ماده­ای، به شش مقوله سه ماده­ای تقسیم می­شوند. به این صورت که سه ماده اول، تعارض کارـخانواده مبتنی بر زمان، سه ماده دوم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان، سه ماده سوم، تعارض کارـخانواده بر مبنای توان فرسایی، سه ماده چهارم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر توان فرسایی، سه ماده پنجم، تعارض کارـخانواده مبتنی بر رفتار و سه ماده ششم، تعارض خانواده ـ کار مبتنی بر رفتار را می­سنجند(بذر افکن۱۳۹۰). همچنين در مطالعه واتای[۱]و همكاران (۲۰۰۶)روايي و پايايي ابزار فوق در ۶ خرده مقياس بين ۷۷ تا ۹۲% گزارش شده است. پس از ترجمه پرسشنامه به فارسي و تطبيق آن با شرايط فرهنگي ايران، پرسشنامه ترجمه شده همراه با متن اصلي در اختيار ۱۰ نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران و علوم بهزيستي و توانبخشي قرار گرفت. روايي محتواي پرسشنامه پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي تأييد گرديد(به نقل از رسولی۱۳۸۸). در پژوهشی توسط  هاشمی شیخ  شبانی و همکاران (۱۳۹۰) ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف برای ابعاد سه گانه تعارض کار-خانواده مقادیری بین ۷۰/۰ و ۸۹/۰ به دست آمده است.

[۱]Watai

[۲] Watai

[۳] Tuttle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز