پایان نامه درباره:نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس

دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

چند رسانه اي[۱]

اصطلاح چند رسانه اي بر كاربرد رسانه هاي گوناگون براي انتقال اطلاعات نظارت دارد (عطاران، ۱۳۸۱). چند رسانه اي نوعي فناوري است كه تركيب دو يا چند رسانه مانند: متن، صدا، صوت، گرافيك، ويديو تمام متحرك، ويديويي آهسته (انيميشين) را بر يك برنامه كاربردي كامپيوتري آسان مي سازد كه جهت استفاده در فعاليت هاي آموزشي و نمايشي جذاب تر و مناسب تر هستند (لاودن و لاودن، ترجمه محسني، ۱۳۸۰).

در گذشته چند رسانه اي عبارت از كاربرد چند رسانه مانند: عكس، كاست نوار، اسلايد و فيلم و … به صورت همزمان و با رويه واحد بود. اما در عصر حاضر كامپيوتر رسانه هاي مذكور و ديگر قالب اطلاعاتي مانند: ويديو، گرافيك، متن و صدا … را به صورت تعاملي و قابل دستكاري براي يادگيري در كنار هم قرار مي دهد. فضاي يادگيري كه توسط چند رسانه اي سرويس دهي مي شود، داراي سه ويژگي مي باشند: اولاً اينكه يادگيري انفرادي را ميسر مي كند. دوم اينكه به يادگيرنده امكان دستكاري محيط يادگيري خود را مي دهد و سوم اينكه سرعت يادگيري متناسب با يادگيرنده تنظيم مي شود (عطاران، ۱۳۸۱).

۱ – multi Media

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه ی(ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟

۶- نقش ICT بر عملكرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که معلمان از آن استفاده می کنند با مدارسی که از آن  استفاده نمی کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل