دانلود پایان نامه رشته مهندسی نساجی : عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

متن کامل پایان نامه رشته : مهندسی نساجی

با عنوان : عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

دانشکده نساجی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی

 عنوان:

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند.

پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.

اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست.

اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.

پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند.

تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.

رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود.

خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت.

رابطه بين خصوصيات جذب رطوبت از يك بافت و ويژگي‌هاي عايقي آن در سطوح مختلف رطوبت نسبي توضيح داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رود كه پرده‌هاي داراي بافت‌هاي هيدروليك واكنش بيشتري به تغيير در رطوبت نسبي نسبت به بافت‌هايي نشان خواهند داد از بافت‌هاي هيدروفوبيك تشكيل شده‌اند، اما تأثير اين واكنش روي ويژگي‌هاي عايق پرده در اين مقاله گزارش نشده است.

تعيين انرژي بهينه كه خصوصيات پرده‌ها را حفظ مي‌كند ضروري است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زماني كه در تركيب با پنجره‌هاي خوب عايق‌بندي شده استفاده مي‌شوند، اتلاف انرژي پنجره را به اندازه اتلاف انرژي از طريق ديوارها كاهش خواهد داد، در حالي كه مزاياي مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذيري، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشيدي را موقع نياز و وجود حس زيباشناسي را افزايش مي‌دهد.

اين پروژه بر روابط ميان انتقال حرارت، رطوبت نسبي و چند بافت و پارچه و ويژگي‌هاي ساختاري پرده‌ها متمركز است. متغيرهاي مستقل نوع بافت (هيدروفيليك يا هيدروفوبيك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگي بافت پارچه رويي، و پارچه آستري و فاصله بين روي پارچه پرده و آستر را شامل مي‌شوند. متغير وابسته مقدار انتقال گرمايي از پرده به اضافه پنجره مي‌باشد. مقادير انتقال از مدل‌هاي پرده كه تركيبات سطوح مختلف هر يك از متغيرها را دارا مي‌باشد، به دو روش رطوبت نسبي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود.

– اهداف

اهداف كلي اين تحقيق عبارت بودند از:

 1. تعيين نقش رطوبت و هيدروفيليسيتي بافت در جريان گرمايي از طريق دستگاه‌هاي پارچه آستري و پرده منسوج.
 2. مطالعه تأثير هندسه دستگاه پرده (صاف و برعكس بودن پارچه‌هاي پرده و آستري كاملاً پليسه‌دار و تمايز سه بعدي بين پارچه‌هاي پرده و آستري) روي جريان حرارتي.

که نتيجه اين كار بررسي تأثير هندسه پارچه (بافت باز) و ويژگي‌هاي مختلف فيزيكي روي جريان حرارتي بود.

 1. تعيين تأثير سيستم پرده و پنجره روي جريان حرارتي.

2- فرضيه‌ها

فرضيه‌هاي زير در اين تحقيق بررسي شدند:

 1. تفاوت اساسي بين ده نمونه پارچه موجود از نظر مقادير انتقال تا زماني كه با وضعيت صاف و يك لايه شده آزمايش مي‌شود.
 2. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفيليك و مقادير انتقال پارچه‌هاي هيدروفوبيك وجود خواهد داشت.
 3. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي رنگي روشن و پارچه‌هاي رنگي تاريك وجود خواهد داشت.
 4. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پارچه‌هاي داراي بافت باز و پارچه‌هاي داراي بافت متراكم وجود خواهد داشت.
 5. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌هاي آزمايش شده با رطوبت نسبي پايين و موارد آزمايش شده با رطوبت نسبي بالا وجود خواهد داشت.
 6. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال چهار پارچه رنگي روشن موجود تا زماني كه با وضعيت لايه قرار داده شده با پارچه آستري آزمايش شود.
 7. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتي از فشردگي پرده را نشان مي‌دهد.
 8. تفاوت اساس بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتي از فشردگي آستر را نشان مي‌دهد.
 9. تفاوت اساسي بين مقادير انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح مختلفي از فاصله سه بعدي بين پارچه آستري و پارچه پرده را نشان مي‌دهند.

3- پنداشت‌ها (گمان‌ها)

در انجام اين تحقيق، گمان‌هاي زير ايجاد شده‌اند:

 1. پارچه‌هاي انتخاب شده براي مطالعه، نمايانگر حداكثر ويژگي‌هاي موجود در جذب رطوبت، رنگ و گشادي پارچه منسوج هستند.
 2. تست پنجره، طرح پرده مصنوعي و دما و رطوبت‌هاي نسبي مورد استفاده براي تست،که نمادي از مواد دريافت شده در محل‌هاي مسكوني هستند.
 3. تمام تكنيك‌هاي مورد استفاده معتبر و قابل توليد مجدد هستند.

4ـ محدوديت‌ها

محدوديت‌هاي زير براي اين مطالعه بكار مي‌روند:

 1. پارچه‌هاي منتخب براي مطالعه فقط 100 درصد محتواي يك بافت مجزا را نشان مي‌دهند. از هيچ بافت يك دستي استفاده نمي‌شود.
 2. مدل‌هاي پرده فقط در دو سطح رطوبت نسبي داخلي، يك سطح دماي داخلي و يك متغير دماي بيروني ـ داخلي ارزيابي مي‌شوند.
 3. اشكال سه بعدي براي فاصله بين سه سطح پارچه‌هاي آستري و پرده و فقط يك سطح بين آستري و شيشه پنجره محدود مي‌شوند.
 4. فقط دو سطح از فشردگي پرده در برگرفته مي‌شوند و فقط دو سطح از فشردگي آستر با هر سطح از فشردگي پرده ارزيابي مي‌شوند.
 5. فقط يك نوع از پارچه آستري به شكل لايه دوگانه مطالعه شد.
 6. در زمان آزمايش پرده‌ها كاملاً به پنجره در قسمت بالا، پايين و دو طرف درزبندي مي‌شوند. يافته‌هاي اين مطالعه مستقيماً براي سيستم‌هاي پنجره ـ پرده قابل كاربرد نيستند كه با يك درزبند پرده به ديوار محكم ساخته نشده‌اند.
 7. فقط دو تكرار از هر آزمايش وجود داشت.

5- تعاريف

به منظور به دست آوردن اندازه‌هاي شمارشي هر متغير مستقل، از چندين تعريف متفاوت در اين تحقيق از كلي و معمولي مورد استفاده قرار می گيرند . اين اصطلاحات خاص عبارتند از: هيدروفيليسيتي، رنگ، گشادي پارچه، وزن پارچه، ضخامت پارچه، رطوبت نسبي، شرايط جوي استاندارد، اتاق داراي شرايط آزمايشگاهي، نشت گرمايي، انتقال گرمايي و فشردگي.

ماهيت هيدروفيليك يا هيدروفوبيك يك بافت معمولاً به ظرفيت بافت براي جذب آب اشاره مي‌كند. براي اين مطالعه، هيدروفيليسيتي تعريف مشابهي مثل بدست آوردن رطوبت دارد كه توسط ASTM اينگونه تعريف مي‌شود: «مقدار آب داخل يك پارچه كه تحت شرايط مشخص تعيين شده و به عنوان درصدي از كل نمونه بدون آب بيان مي‌شود.»

رنگ به روشني يا تيرگي اشاره مي‌كند كه به وسيله ميانگين برداشت از مقدار L در تفاوت‌سنج رنگ‌ها نترلب (مدل 2D25D) مشخص شده كه يك برداشت L از 100 كاملاً سفيد و يك برداشت L از صفر كاملاً سياه مي‌باشد.

بازي (گشادي) پارچه معمولاً قضاوتي ذهني است كه به قابليت پارچه مربوط مي‌شود كه اجازه دهد روشني از ميان سوراخ پارچه يا نفوذپذيري هوا عبور كند. با اين وجود، در محتواي اين تحقيق، گشادي (بازي) پارچه تعريف مشابهي مثل نفوذپذيري هوا دارد كه توسط ASTM اينگونه تعريف مي‌شود: نسبت جريان هوا از ميان يك پارچه تحت يك فشار متغير بين دو سطح پارچه.

وزن پارچه جرم در هر واحد سطح است كه اينگونه نوشته مي‌شود:

ضخامت پارچه فاصله بين سطوح پاييني و بالايي پارچه كه تحت فشار خاصي اندازه‌گيري مي‌شود.

رطوبت نسبي نسبت فشار واقعي بخار آب موجود به ماكزيمم فشار ممكن (توازن اشباع) بخار آب در فضا در دماي مشابه كه با درصد بيان مي‌شود.

شرايط جوي استاندارد كه از رطوبت نسبي 2%±65 و دماي °F2±70 (°C1±21) تشكيل مي‌شود.

اتاق داراي شرايط آزمايشگاهي اتاقي است كه تجهيز مي‌شود تا شرايط جوي استاندارد را با تحمل استاندارد حفظ كند.

انتقال گرمايي اندازه‌گيري مستقيم جريان گرمايي از يك پارچه است كه اينگونه نوشته مي‌شود: Btx/hr/ft2/°F. انتقال گرمايي اغلب به «مقدار x» اشاره مي‌شود.

نشت گرمايي يك پارچه اندازه مقاومت آن به جريان گرمايي است كه به عنوان مقدار R بيان مي‌شود. مقدار R عكس مقدار x است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :141

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----

مطالب مشابه

دانلود پایان نامه رشته نساجی :استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم
دانلود پایان نامه رشته نساجی با موضوع ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی
دانلود پایان نامه رشته نساجی گرایش شیمی نساجی وعلوم الیاف : کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی
دانلود پایان نامه رشته نساجی با موضوع بهبود رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگزای بازیک کمک فراصوت
دانلود پایان نامه رشته مهندسی نساجی با موضوع بررسي خاصيت ضد چروك پنبه
دانلود پایان نامه رشته مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج : حفاری جهت دار ( انحرافی )