دانلود پایان نامه رشته معدن گرایش اکتشاف با موضوع افيوليت ها

متن کامل پایان نامه رشته : مهندسی معدن – اکتشاف

با عنوان : افيوليت ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده فني مهندسي

پايان نامه كارشناسي

مهندسي معدن- اکتشاف
موضوع پروژه:

افيوليت ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

چکیده

در این بخش از مجموعه افیولیتی، سنگها اصولاً حاوی اولیوین، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن و اسپینل هستند، و فابریک تکوتیکی دارند. در گذشته این سنگها تحت عنوان سنگهای اولترامافیک آلپی شناخته می‌شدند، ولی اکنون به پریدوتیت های دگرگونه (تکتونیت) معروفند.

Jackson و Thayer (1972) برای این سنگها، توصیف عمومی زیر را ارائه کرده اند کمپلکس های آلپی با ویژگی دونیت، هارزبورژیت، اولیوین گابرو و گابرو بارزاند.
کلیات:

علت و توجیه ژنتیک انطباق و همراهی نزدیک سنگهای پلوتونیک اولترامافیک و سنگهای مافیک، در درون رسوبات ژئوسنکلینالی، دشوارترین ساختار یک مجموعته افیولیتی است در این بخش، یک مجموعه کامل افیولیتی با واحدهای مختلف زیر، مورد بررسی قرار می گیرد:

  • پریدوتیت دگرگونه (تکتونیت) در قاعده
  • کومه سنگهای پریدوتیتی، گابروهای لایه ای، پلاژیو گرانیت
  • دسته دایکهای ورقه ای با ترکیب بازالت تا کراتوفیر.
  • گدازه های بالشی
  • رسوبات پلاژیک و نهشته های فلز دار، که بر روی سکانس و گاه بصورت بین لایه با گدازه ها، ظاهر می‌شوند.

وجود توالی چینه شناسی فوق، بقدر کافی و بصورتی مستند در مکانهای مختلف جهان، مدل و ثابت شده است. در مناطقی که تنها بخشهایی از سکانس افیولیت در زونهای کوهزایی رخنموده اند، هویت و منشا، آنها همیشه مورد بحث بوده است. در این موارد می بایستی روابط واقعی زمین شناسی، هم بوسیله پترولوژی و هم از طریق ملاحظات ساختمانی: بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که همه بخشهای افیولیت به سری سنگهای آذرین اولترامافیک و مافیک تعلق دارند، می بایستی مساله منشا آنها بدلیل تفاوتهای موجود، در ارتباط با پترولوژی آذرین ارزیابی گردد. اگرچه واحدهای سنگی مختلف در افیولیت، فرآیندهای متفاوتی از قبیل تبلور مجدد گوشته، دگرگونی، سکانسهای کومه ای آذرین، فرآورده های تغریق، و لکانیسم زیر دریایی، تزریق دایکها، ولی این فرآیندها بظاهر همزمانند و به تشکیل مجموعه افیولیتی وابسته اند. از این رو، در بررسی سکانس حوادثی که به توسعه مجموعه افیولیتی (یا پوسته اقیانوسی جدید) منجر می شود، این حوادث می بایستی بصورت Polygenetic و ته Cogenetic، مورد ارزیابی قرار گیرند، درست بهمان شکل که اغلب برای توالی سنگهای آذرین یا سریهای ماگمایی، متصور است.

فرآیندهای زمین شناسی که پیشینه افیولیت را بصورت پلی ژنتیک مینمایانند، تنها وقتی میتوانند درک شوند که مکان و زمان هر یک از آنها بطور جداگانه، شناسایی و مدلل گردد.

در یک مجموعه افیولیتی، قدیمی ترین سنگها، پریدوتیت های دگرگونه قاعده ای هستند. این سنگها در شرایط حرارت و فشاری که صرفاً در گوشته قابل حصول است، تبلور مجددیرا در حالت نیمه جامد، نشان می‌دهند. این امر ممکن است با ذوب بخشی سازنده های ناپایدارتر آنها، در ارتباط باشد.

عوامل و کانالهای ارتباطی مستقیم آذرین، همچون دایک های تغذیه کننده یا زونهای انتقالی بین پریدوتیت‌های دگرگونه و کومه سنگهای روی آن، شناخته نشده اند. ظاهراً یک سطح دگرشیبی، دو واحد مزبور را از هم جدا می کند، ولی تا کنون اندازه گیری موشقی از زمان جدایی این دو واحد، وجود نداشته است.

بر روی پریدوتیت های دگرگونه، سکانس کومه ای قرار می گیرد، که از پریدوتیت ها و گابروها تا پلاژیوگرانیت ها تشکیل شده است. بریده شدن لایه بندی کومه سنگها از طریق دایک های ورقه ای، حاکی از حالت دینامیک در خلال توسعه این سکانس است. منشاء ماگمای ما در سکانس کومه ای، ناشناخته و مبهم است.

ماگمای مربوطه ممکن است مذاب بخشی مشتق از پریدوتیت های زیرین باشد. در جایی که دایکهای ورقه‌ای و گدازه های بالشی ظاهر می شوند. وضعیت فضائی آنها، نشان از تشکیل در یک زون کافتی ممتدی دارد که به موجب آن پوسته جدیدی در یک محیط زیر دریائی شکل می گیرد. شیمی دایکها، بر اقتباس آنها از یک ماگمای مافیک تغریق یافته، دلالت دارد. اما روابط نفوذ، حاکی از آنست که کومه سنگهای زیر آن، ممکن است پیش از تشکیل دسته دایک ها، انجماد حاصل کرده باشند. روابط تکتونیکی نیز نشاندهنده تغییر شکل گابروهای لایه ای، قبل از جایگزینی دایکها است.

گدازه های بالشی بوضوح با تکامل دایکها، همزمانند. چنین ارتباطی، روشنترین گواه بر وجود فاز کششی در حین شکل گیری آنهاست. یکی از نمودهای بارز سکانس افیولیتی، فقدان قطعات با قاچهایی ازپوسته قاره ای در آن است. این موضوع حاکی از آن است که تشکیل ضخامتی معادل 6 تا 12 کیلومتر از افیولیت، می‌بایستی نماینده قطعاتی از پوسته اقیانوسی باشد. فرآیندهایی همچون ذوب بخشی در گوشته، تغریق مذاب اولیه، و خروج ماگما تحت شرایط کافتی یا گسترش کف اقیانوسی، برای تشکیل و توسعه پوسته اقیانوسی، ضروریست.

دگرگونی درجه پائین و فراگیرگدازه های بالشی و دایکهای ورقه ای، ویژگی افیولیست هاست. مجموعه‌های دگرگونه اصولاً مبین شرایطP-T وابسته به رخساره های زئولیت و شیست سبز هستند و فقدان تغییر شکل موثر نشانه دگرگونی گرمایی است.

محدود بودن دامنه تا شیر دگرگونی به افقهای کم عمق (1 تا 3 کیلومتر) حاکی از آنست که چرخه آب داغ اقیانوس در نزدیکی محور گسترش می توانسته درست کمی پس از تشکیل مجموعه گدازه دایک، بر آنها اثر کند و کانیهایی در حد رخساره شیست سبز زئولیت را ایجاد نماید. بنابراین مقایسه شیمیایی گدازه های بالشی زیر دریایی و دایکهای ورقه ای، که از طریق متاسوماتیسم، دگرسان شده اند، با ولکانیک های دگرسان نشده و تازه (Fresh) جزایر قوسی و اقیانوسی، با مشکلات زیادی روبرو است. نظیریه های مختلفی که در زمینه ارزیابی منشاء آذرین سنگهای ولکانیکی افیولیت های قدیمی، ابراز شده اند، بحث انگیز بوده و پاسخ قاطعی در این زمینه نداشته اند.

هر نوع ذوب بخشی مواد گوشته ای در ژرفای کم، میتواند مایعات مادون قلیائی (Subalkaline) تولید کنند. این مایعات پتانسیل لازم را برای زایش سکانس افیولیتی دارند. در اینجا سئوال مهم آنست که آیا این فرایندها، صرفاً در پشته های میان اقیانوسی رخ می دهند؟ داده ها حاکی از آنست که در افیولیت های قدیمی، انواع سنگهای ولکانیک دگرسان نشده وابسته به جزایر قوسی، حوضه های کناری، حوضه های کوچک اقیانوسی و پشته های میان اقیانوسی، وجود دارد. براساس شناختی که از پیشینه چند زایشی (Polygenetic) افیولیت های قدیمی، از نقطه نظر ساختمان و فرآیندهای آذرین و دگرگونی وجود دارد، هرگونه طرح شیمیایی برای تشخیص یا تقسیم بندی افیولیت ها، علمی بنظر می رسد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :113
قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     ۰۹۳۰۹۷۱۴۵۴۱ فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----