سایت مقالات فارسی – شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان- …

ارگ بم
در شمال شرقی بم در دامنه صخره‌ای عظیم، قلعه مستحکمی را پی افکند ماند که به ارگ بم معروف است این قلعه شهر قدیم بم بوده است. ارگ بم به عنوان بزرگترین بنای خشتی در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسید تا اینکه متاسفانه در زلزله پنجم دی ماه ۱۳۸۲ نیمه ویران شد و هم اکنون کارشناسان متعددی از سراسر جهان برای بازسازی ارگ در حال تلاش و فعالیت هستند. در حال حاضر امکان بازدید از ارگ و مراحل بازسازی آن ایجاد شده است و ترقی ویرانه ارگ ایرانگردان و جهانگردان بیشماری را به سوی خود جذب می‌کند.
آستانه شاه نعمت الله ولی در ماهان ،از آثار با شکوه، زیبا و بسیار دیدنی ایران می‌توان مزار شاه نعمت الله ولی را نام برد آستانه شاه نعمت الله ولی، زیارت گاه اهل دل و میعادگاه شوریدگان وادی عشق، قریب هفت قرن قدمت دارد. سنگ بنای هسته مرکزی این مجموعه را احمدشاه دکنی با ارسال وجوهی به ایران پرداخت سال احداث بنادر کتیبه ورودی، ۸۴۰ هـ.ق ذکر شده است. شاه نعمت الله عارف، ادیب و شاعر بزرگ قرن هشتم هـ.ق است.
باغ شاهزاده ماهان:
باغ زیبا و مصفایی که با بیش از یک قرن قدمت و پیشینه تاریخی، در دامان کوه‌های سر به فلک کشیده هزار (تیگران) آرمیده و چشم و چراغ باغ‌های کنونی ایران به شمار می‌رود به سال ۱۲۹۷ هـ.ق به وسیله عبدالحمید میرزا فرمانفرما ناصرالدوله شاهزاده قاجار بنا شد. این باغ دارای دو عمارت دواشکوبه در قسمت غرب و شرق است حوض‌ها و فواره‌های متعدد، این دو عمارت را به هم ارتباط می دهد. حمام کوچکی نیز در ضلع جنوبی باغ وجود دارد که با برداشتی از حمام گنجعلی‌خان احداث شده است.این باغ با عرضه خدمات و پذیرایی از میهمانان و ایرانگردان و جهانگردان یکی از جاذبه‌های ارزشمند و گرانبهای کرمان به شمار می‌رود.
راین:
ارگ راین از جمله بناهای ارزنده استان کرمان محسوب می‌شود تاریخ احداث این بنا به عصر ساسانیان باز می‌گردد. این بنا بزرگترین بنای خشتی بعد از ارگ بم در استان است مساحت آن ۲۲ هزار متر مربع است و دور آن حصاری به ارتفاع ۱۰ متر قرار گرفته تنها در ورودی قلعه در ضلع شرقی قرار دارد. وجود کارگاه‌های صنایع دستی مانند چاقوسازی که از جمله صنایع معروف راین به شمار می‌رود به ارگ جذابیت بیشتری بخشیده است.
صنایع دستی وسوغات
صنایع دستی کرمان همچون قالی پرنقش ونگارآن شهرت جهانی دارد.علاوه برقالی کرمان، پته، ظروف مسی کرمان ،جاجیم،گلیم شیریکی پیچ سیرجان ، و دست آفریده های حصیری بم،جنوب استان وشهداد طرفداران زیادی دارد وزینت بخش بسیاری از خانه ها می باشد.
زیره، معروف ترین سوغات کرمان است ودر کنار آن می توان از پسته،خرماوشیرینی های مخصوص کرمان شامل:کماچ سهن ،کلمپه ،قاووت،خرمابریز،قطاب،برشتوک،سوهان زرندومسقطی سیرجان نام برد (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،۱۳۹۱).
خلاصه فصل دوم
در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی پرداخته شد، پیشینه ای از تحقیق و معرفی اجمالی از استان کرمان بیان شده است.
فصل سوم :
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف تمام علوم،شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی،روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روند و حرکت سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری ، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب روش تحقیق مناسب بستگی به ماهیت،اهداف،موضوع تحقیق و همچنین امکانات اجرایی آن دارد. بر این اساس در این بخش سعی بر آن است تا نوع تحقیق،ابزار جمع آوری اطلاعات ، جامعه آماری، نمونه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و در نهایت فرایند کلی تحقیق ارائه گردد.
۳-۲ روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق توسعه دانش کاربردی در زمینه شناسایی عوامل انگیزشی و میزان رضایت گردشگران می باشد. بر این اساس تحقیق حاضر از نظر هدف از جمله پژوهش های کاربردی است و از لحاظ چگونگی بدست آوردن داده ها، از آن جا که هدف آن توصیف کردن و شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد از گروه تحقیقات توصیفی می باشد.
تحقیق های توصیفی که داده ها را به گونه ای معنا دار ارائه می کنند، در موارد زیر سودمند هستند:
شناخت ویژگی های یک گروه در موقعیت مورد علاقه
کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
ارائه دیدگاه هایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش های بیشتر
۳-۳ جامعه آماری
جامعه اماری کلیه گردشگران خارجی ورودی به استان کرمان در یک دوره چهار ماهه از تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تا ۲۰/۷/۱۳۹۱ می باشد.
۳-۴ نمونه آماری و نحوه تعین حجم نمونه
برای تعین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است:
در این رابطه خواهیم داشت :
ضریب اطمینان ۹۵% ، z=1.96
p = q=0.5
d =0.05
بر طبق فرمول بالاحجم نمونه ۳۸۴ می باشد.
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای است . در روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ابتدا جامعه را طبقه بندی می نمایند و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه را انتخاب می کنند. در این روش محقق مایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه٬ در نمونه نیز حضور داشته باشند. این نوع نمونه گیری وقتی بکار می رود که جامعه دارای ساخت همگن و متجانس نیست. یعنی در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است. بنابر این اگر یک گروه به طور مثال ۸ درصد از جامعه را تشکیل می دهند همین گروه ۸ درصد از نمونه را نیز تشکیل خواهند داد.که در این تحقیق چهار هتل شامل هتل پارس ،هتل اخوان،هتل جهانگردی و هتل گواشیر که بر طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بیشترین تعداد گردشگر ورودی به استان در سال های گذشته در این هتل ها اقامت داشته اند به عنوان طبقه های این جامعه آماری در نظر گرفته شده اند .
۳-۵ روش های جمع آوری اطلاعات
در هر تحقیقی گردآوری اطلاعات واقعی با توجه به منظوری که از آن تحقیق مد نظر است، دارای اهمیت و توجه زیادی می باشد. مهم ترین روش های گرد آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از :
مطالعات کتابخانه ای : جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه ای ،مقالات،کتاب های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
پرسشنامه : در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که در تحقیق راکتیدا(۲۰۰۹) استفاده شده است، برای بدست آوردردن نظرات گردشگران استفاده شده است. به منظور بررسی رضایتمندی گردشگران خارجی ۱۱بخش گردشگری(هتل،حمل و نقل محلی، رستوران های خارج از هتل،خرید کردن،مردم محلی،راهنمای تور محلی،فرودگاه، فعالیت های گردشگری، جاذبه های گردشگری، خدمات اطلاع رسانی،رضایت کلی) مورد بررسی قرار گرفته شد که هر کدام از این بخش ها دارای اجزایی می باشند که میزان رضایتمندی گردشگران در هر یک از این بخش ها و زیر بخش ها با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد بررسی قرار گرفته است.جهت شناسایی اهمیت منابع اطلاعاتی و انگیزه گردشگران خارجی نیز از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دسترسی متن کامل – فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت ۶۲

بنفشه هست و نبیند بنفشه بوی خوریم

به یاد همت محمود شاه بار خدای

منابع:
فروزانفر، بدیعالزمان، سخن و سخنوران، ص ۴۲/ اته، هرمان، تاریخادبیات در ایران، ص ۱۱۱/ صفا، ذبیحالله، گنج سخن، جلد اول، ص ۶۶/ ادارهچیگیلانی، احمد، شاعران همعصر رودکی، ص ۲۴۷/ صفا، ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، جلد اول، ص ۴۵۲/
http://hazlkade.com/site/index.php

ابومنصور قطرانتبریزی

زادگاه او به اشارهی خود شاعر، شادیآباد (یکی از محلات و یکی از دهات) تبریز است.
«خدمت تو هم به شهر اندر کنم بر جای غم اگرچه ایزد جان من در شادی آباد آفرید»
چون در میان سال های ۴۲۰ و۴۳۰ ه. ق خود را اندک سال میداند، شاید در اوایل قرن پنجم به دنیا آمدهباشد. اسم یا تخلص او به نظر همهی تذکرهنویسان، قطران است و در عهد خود نیز به همین نام شهرت یافته و در کتب قرن پنجم به همین نام آمدهاست. در نسخهی منتخبات اشعار قطران که به خط انوری ابیوردی است و در سال ۵۲۹ ه. ق نوشته شده، نام او، ابومنصور قطرانالجلیلیالآذربایجانی آمده است. بنابراین پدر قطران گیلانی و خود آذربایجانی و از طبقهی دهقانان است. «یکی دهقان بدم شاها شدم شاعر به نادانی / مرا از شاعری کردن تو گردانی به دهقانی»
او نخستین کسی است، که در آذربایجان به زبان فارسی دری سخنوری کرد. به این ترتیب پیشوای شاعران فارسیزبان آذربایجان است. یکی از شعرای معاصر او ناصرخسرو قبادیانی است که به سال ۴۳۸ ه. ق هنگام عبور از تبریز او را ملاقات میکند. وطواط میگوید: «من در روزگار خود قطران را در شاعری مسلم میدارم و باقی را شاعر نمیدانم». باتوجه به این بیت قطران لقب «فخرالشعرا» داشته است.
«فخرالامرائی تو و فخرالعشرا من فخرالشعرا در بر فخرالامرا به»
آثار او:۱- دیوان شعر شامل: قصاید، ترجیعات، رباعیّات و غزلیات ۲- لغت فارسی، که در بعضی از نسخ فرهنگ اسدی نام آن آمده و مولّف کشفالظنّون آن را به عنوان «تفاسیر
فی لغهالفرس» آوردهاست.۳- قوسنامه (کوس/ کوشنامه)، که مشتمل بر حکایات قدیم ایران است.
سلاطین معاصر او: ۱- امیرابوالحسن علی لشکری، فرمانروای گنجه ۲- امیراجل ابومنصور وهسودان بن محمد (۴۱۰تا۴۵۰ ه. ق) ۳- ابونصر محمدبن وهسودان (۴۵۰ تا ۴۵۶ ه. ق)
۴- فضلون بن ابیالسوار حکمران گنجه در سال (۴۵۶ تا ۴۸۴ ه. ق) ۵- امیر ابودلف شاه نخجوان
وفات او:
قطران به سال ۴۶۶ ه. ق به مرض نقرس در تبریز وفات یافت و در مقبرهالشعرای سرخاب به خاک سپرده شد. قطران به نقل مولف مجمع الفصحا در سال ۴۶۵ ه. ق وفات یافته است. با توجه به قصیدهای که در مدح فضلون در مابین ۴۶۵ و۴۸۵ ه. ق سروده است این سال جای تردید دارد.
از اوست (در وصف زلزلهی تبریز به سال ۳۳۴ ه. ق) :

بود محال مرا داشتن امید محال به عالمی که نباشد هگرز بر یک حال
از آن زمان که جهان بود حال زین سان بود جهان بگردد لیکن نگرددش احوال
دگر شوی تو و لیکن همان بود شب و روز دگر شوی تو و لیکن همان بود مه و سال
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پژوهش دانشگاهی – فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت ۲۹

ابوالقاسم علی بن محمّد اسکافی

اهل نیشابور است. در همان شهر نزد حسن بن مهرجان علوم ادبی را آموخت و به تحریر پرداخت. در آغاز جوانی در بارگاه ابوعلی چغانی بود. در سال ۳۳۴ ه. ق ابوعلی چغانی از امیر حمید بن نوح بن نصر شکست خورد و او نیز اسیر شد. در زندان قهندز زندانی شد. بعد از آن که امیر حمید بن نوح او را آزمود. از علم او آگاه شد. او را آزاد کرد. بعد از ابوعبدالله کله سرپرست دیوان رسائل گردید. در اوایل سلطنت عبدالملک بن نوح (۳۴۳ تا۳۵۰ ه. ق) درگذشت.
منبع: فروزانفر، بدیعالزمان، سخن وسخنوران، ص ۱۹۹
ابوالقاسم فردوسیتوسی 
استاد بیهمتای شعر فارسی، بزرگترین حماسهسرای ایران و یکی از حماسهسرایان بزرگ جهان است. در دورهی سامانیان و غزنویان زندگی کردهاست. زادگاهش به طور قطع روستای باژ از ناحیهی طابران یا طبران توس است. [روستای باژ در دورهای که به درستی دانسته نیست گویا جابهجا شده، به این معنی که محل اولیهی آن، به دلایل نامعلومی چون: زلزله یا جنگ، ویران و متروک ماندهاست. در فاصلهی چند کیلومتری در جنوب شرقی همان کهندژ متروک، روستای نوبنیاد دیگری با همان نام پیشین در پانزده کیلومتری شمال مشهد، در مسیر جادهی کلات احداث گردیدهاست. (فردوسی، شاهنامه، یاحقی، مقدمه)] ولادتش در سال ۳۲۹ ه. ق است. نظم شاهنامه را حدود سال ۳۷۰ ه.ق آغاز کرد. سرایش آن، سی سال (؛یعنی تا ده سال قبل از وفات او) ؛یعنی سال ۴۰۰ ه. ق به طول کشید و خود میگوید: «زهجرت شده پنج هشتاد بار/ که گفتم من این نامهی شاهوار» و به نص فردوسی شصت هزار بیت و فعلاً پنجاه هزار بیت است «بود بیت شش بار بیور هزار/ ز ابیات غرا دو ره سی هزار»
دولتشاه سمرقندی مینویسد: «در روستای طوس کاریزی و چهار باغی وجود داشته به نام فردوس و پدر فردوسی باغبان آن بوده و وجه تخلص فردوسی آن است.» و میگوید:

سکه ای کاندر سخن فردوسی توسی نشاند کافرم گرهیچ کس از مردم فرسی نشاند
اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نهاد

انوری در حق او میگوید:

آفرین بر روان فردوسی آن همایوننژاد فرخنده
او نه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود و ما بنده

شاهنامهی فردوسی، سرگذشت ملت ایران در طول زمان است و فرهنگ، اندیشه و آرمانهای آنان را نمودار می سازد. گذشتهها را به اکنون و اکنون را به آیندهها پیوند میزند. بر اثر نفوذ شدیدی در میان طبقات مختلف مردم ایران، در تمام دورههای تاریخی بعد از قرن پنجم، مورد توجهی مردم ایران قرار میگیرد. شاعران زیادی از آن تقلید میکنند. هیچکدام نتوانستهاند، مانند فردوسی از عهدهی آن برآیند. فردوسی را به حق حکیم، سلطانالشعرا، امیرالمتلکّمین و سحبانالعجم مینامند.
زبان قصههای اساطیری، زبانی آکنده از رمز و سمبل است و بیتوجهی به معانی رمزی اساطیر، شکوه و غنای آنها را تا حد قصههای معمولی تنزل میدهد. حکیم فردوسی خود توصیه میکند: