دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه

با عنوان : كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

عنوان پايان نامه:

كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فهرست مطالب :

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعيف

مقدمه_________________________________________      2    

تلفات_________________________________________          3  

عوامل موثر بر تلفات_______________________________           7      

روشهای محاسبه تلفات _____________________________        16  

يک کيلو وات تلفات چقدر از ظرفيت اسمی نيروگاه را هدر می دهد ___       23

بهينه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه________________       28

 

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات                 34

روش اول : خازن گذاری ____________________________         35

روش دوم : تجديد آرايش شبکه _______________________         60

روش سوم : جبران ساز خازنی _______________________        86  

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت ____________________       106

نتيجه نهايی ____________________________________      121

منابع و مآخذ____________________________________       122

   فصل اول

مقدمه:

بخشي از انرژي الكتريكي توليد شده توسط نيروگاهها در حدفاصل توليد تا مصرف به هدر مي روند، همچنين مقدار قابل توجهي از اين انرژي در داخل نيروگاهها صرف مصارف داخلي مي شوند. طبق نظر برخي از كارشناسان اين انرژي كه صرف تاسيسات مي شود جزو تلفات محسوب نمي شوند. همچنين در مورد ترانسفورماتورهايي كه سيستم خنك كننده آنها و يا سيستم گردش روغن آنها توسط پمپ كار مي كند اين انرژي مصرف شده براي پمپها را جزو تلفات محاسبه نمي كنند. اما نظرات ديگري نيز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از ديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد. در اينجا ابتدا تلفات را تعريف كرده و سپس عوامل موثر برايجاد تلفات را بيان مي كنيم و در آخر راه حل هاي كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف را بررسي مي كنيم.

تعريف تلفات:

با توجه به اينكه هدف اصلي شبكه برق رساني، انتقال انرژي توليد شده توسط نيروگاهها، از مراكز تا مصرف كننده مي باشد بنابراين قسمتي از انرژي توليد شده كه به مصرف نرسد به عنوان تلفات نام برده خواهد شد. به عبارت ديگر آن قسمتي از انرژي كه به كار مفيد تبديل نشود تلفات نام دارد. تعريف كار مفيد هم براي مراكز مختلف مشخص است. مثلاً به علت اينكه وظيفه نيروگاهها توليد و فروش برق با كمترين تلفات مي باشد، بنابراين كار مفيد براي نيروگاهها همان انرژي خالص تحويل داده شده به شركتهاي برق مي باشد و يا در مورد شركتهاي برق منطقه، كار مفيد انرژي تحويلي آنها به شركتهاي توزيع نيرو مي باشد. همچنين كار مفيد براي شركتهاي توزيع، انرژي تحويلي آنها به مصرف كنندگان مي باشد. بنابراين تلفات را در مفهوم كلي مي توان به صورت زير بيان نمود:

انرژي فروخته شده- انرژي خريداري شده= تلفات

اما همين تعريف نيز از ديدگاههاي مختلف مفاهيم متفاوتي را ارائه مي دهد. مثلاً از ديدگاه شركتهاي برق منطقه اي و يا شركتهاي توزيع نيرو، تلفات در حقيقت آن بخش از انرژي است كه از تفاضل انرژي ورودي و خروجي به شبكه حاصل مي شود. اما از ديدگاه منافع ملي مفهوم كار مفيد به صورت ديگري مي باشد زيرا تمام انرژي تحويلي به مشترك به كار مفيد تبديل نمي شود يا به عبارت ديگر از آن انرژي كه به صورت مفيد مصرف نشود تلفات نام دارد. مثلاً وقتي روشنايي اتاقها بيش از حد باشد و لامپ بي مورد روشن باشد در حقيقت بخشي از انرژي تلف شده است. همچنين در مصارف صنعتي نيز بخش قابل توجهي از انرژي هدر مي رود كه از ديدگاه منافع ملي جزو تلفات است ولي در محاسبات ما جزو تلفات محسوب نمي شود. همچنين عدم رعايت مديريت بار و انرژي در صنايع نوعي تلفات است به طوريكه در اثر ناهماهنگي در برنامه كار ماشين آلات ديماند مصرفي كارخانجات افزايش مي يابد، نوعي تلفات ديماندي داريم.

با توجه به دو ديدگاهي كه گفته شد مشاهده مي شود كه دو اختلاف عمده در اين ديدگاهها وجود دارد. در ديدگاه اول (ديدگاه شركتهاي برق) آن بخش از انرژي كه فروخته شود جزو كار مفيد است و تلفاتي ندارد اما از ديدگاه منافع ملي همين انرژي فروخته شده داراي تلفات است و تمامي آن به كار مفيد تبديل نمي شود.

همچنين از ديدگاه اول ممكن است بخشي از انرژي جزو تلفات محاسبه شود كه از ديدگاه دوم اين بخش از انرژي به كار مفيد تبديل شده است. مثلاً از ديدگاه شركت هاي برق آن بخش كه به صورت برق دزدي مصرف مي شود. جزو تلفات است در صورتيكه از ديدگاه دوم اين انرژي به كار مفيد تبديل شده است و يا در برخي قسمتهاي شبكه به علت نداشتن كنتور براي مصارف روشنايي، مصرف روشنايي جزو تلفات محاسبه مي شوند در صورتيكه از ديدگاه دوم اين انرژي به كار مفيد تبديل شده است.

حال با توجه به تعريفاتي كه از تلفات شد و با بيان ديدگاههاي مختلف، مشاهده شد كه تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع تنها درصد محدودي از كل انرژي الكتريكي را در برمي گيرند كه در اين بخش و در كل گزارش آنچه از آن به عنوان تلفات نام برده مي شود، همان تلفات از ديدگاه شركتهاي برق و يا به عبارت ديگر تفاضل انرژي خريداري شده و فروخته شده مي باشد كه اين تلفات خود داراي اجزاء مختلفي مي باشد. حال كه تعريف تلفات مشخص گرديد بايد انواع تلفات نيز بررسي شود و مشخص گردد كه منظور ما از كاهش تلفات كاهش كدام نوع از تلفات مي باشد:

انواع تلفات:

معمولاً در شبكه هاي برق رساني هنگامي كه بحث از تلفات و كاهش آن مي شود منظور كاهش تلفات انرژي است و نه كاهش تلفات توان. جهت روشن شدن مفاهيم تلفات ابتدا اين دو نوع تلفات را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1- تلفات توان:

توان مصرفي براي هر مشترك به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد كه باعث مي شود ميزان مصرف مشترك در ساعات مختلف شبانه روز، هفته، ماه و سال متفاوت باشد. به همين دليل مي توان توليدي نيروگاهها نيز متغير خواهد بود و به دليل اينكه برنامه ريزي توسعه و ظرفيت توليد نيروگاهها براساس مصرف پيك مشتركان تنظيم مي گردد، بنابراين هر چه مصرف در پيك بيشتر باشد افزايش ظرفيت نيروگاهها را به همراه خواهد داشت.

يكي از عوامل مهمي كه در عمل به حساب تلفات منظور نمي شود بالا بودن غيرمنطقي ديماند مصرف مشتركين اعم از صنعتي، تجاري، خانگي و … مي باشد. به عبارت ديگر در اكثر موارد مي توان با اجراي صحيح مديريت مصرف، توان ماكزيمم مصرف كننده را كاهش دهيم بدون اينكه در برنامه كاري آن اختلالي ايجاد شود. حال اگر به عنوان مثال مصرف يك مشترك از p1 به p2 كاهش يابد، ظرفيت توليدي نيروگاه به اندازه (p1 – p2) آزاد مي شود بنابراين از يك ديدگاه ديگر مي توان گفت اين مقدار يعني p1 – p2 جزو تلفات مي باشد.

تعداد صفحه :107

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     فقط پیامک        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  serderehi@gmail.com

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

---  -- ----