پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

هر چند نظام های فکری،ارزش ها و هنجارهای خود را بر اساس تبیین موقعیت انسان در جهان هستی استوار می سازند .حقوق بشر نیز از نوع نگرش نظام ها به ماهیت بشر و نیازهای او تاثیر می پذیرد.بدین ترتیب دخاالت برخی از برداشت ها نسبت به مبانی دینی،در سازگاری و ناسازگاری اسلام با حقوق بشر غرب،امری روشن است و بسته به نوع برداشت از مبانی دینی،ممکن است برخی از تعارضات کم رنگ تر یا پررنگ تر شود.(حقیقت،21،13981)

جدال های فکری در غرب در دوران رنسانس،افق های تازه ای را در آنجا برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان،جنبه های محسوس و مشهود حیات بشر را بر دیگر جنبه ها تقدم بخشید و اندیشمندان جهان غرب را برای اداره حیات جمعی به سوی قوانین بشر سوق داد.[1]

از اوایل قرن بیستم روند جهانی کردن این اصول و ارزش ها آغاز شد.تاسیس سازمان ملل متحد نقطه عطفی در این راستا بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر،نخستین گام عملی در رسمیت بخشیدن به حقوق انسان مدار در صحنه بین المللی تلقی شد.از مهمترین تحولات تاریخی که منجر به شکل گیری حقوق بشر به شکل امروزی گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-سال 1215-منشور بزرگ حقوق در انگلستان

-قرن 18:فلاسفه عصر روشنگری مفهوم حقوق بشر و ایده تشکیل یک جامعه ای که به صورت دموکراتیک اداره شود و نیز امنیت را برای همه توسعه دادند.

-سال 1762:طرح نظریه قرارداد اجتماعی توسط ژان ژاک روسو

-سال 1776:اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا توسط جفرسون[2]

-سال 1789:اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

-سال 1946:تشکیل کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل

-دهم دسامبر 1948:پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

-چهارم نوامبر 1950:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سیزدهم سپتامبر 1953 اجرایی شد.

-بیست و یکم دسامبر 1965:کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی که در چهارم ژانویه 1969 اجرایی شد.

-شانزدهم دسامبر 1966:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که در بیست و سوم ژانویه 1976 اجرایی شد.

-سال 1979:کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

-دهم دسامبر 1948:کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن و غیر انسانی که در بیست و ششم ژوئن 1987 اجرایی شد.

-سال 1990:پیمان نامه بین المللی حقوق اطفال

-سال 2000:منشور بنیادین اتحادیه اروپا

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که در حوزه تعریف اندیشمندان را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است.اما سازمان ملل متحد آن را اینگونه تعریف نموده است:

«حقوق بشر به طور کلی به عنوان حقوقی قابل تعریف می باشد که از ذات ما جداشدنی نبوده و بدون آن ما نمی توانیم به عنوان انسان زندگی نماییم.حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می سازند تا صفات انسانی مان،عقلمان،استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم.آنها مبتنی بر خواسته روز افزون بشر برای یک زندگی است که در آن شان ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.»[3]

 

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها،بیانیه ها،رویه ها،آراء،میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده،اساس رفتار دولتها را با شهروندانشان تشکیل می دهد.با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می توان آنها را حقوق بنیادین بشر نامید.امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید.زیرا نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟ توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این پایان­نامه خارج است، اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجه ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشات گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.»(گرجی،8،1383)

[1] اصلاح مذهبی که در واکنش به تشریفات و سخت گیریهای کلیسا و اختناق فکری حاکم بر امور مذهبی آغاز گردید در تغییر موازنه موجود بین گروه های اجتماعی و خارج کردن مذهب از انحصار کلیسا موثر بود.مصلحان مردم را به مراجعه شخصی به کتاب مقدس و بهره مندی از آن دعوت کردند.امر دنیای را از آخرت جدا کرده و دین را متکفل امور اخروی دانستند.به طور کلی اصلاح مذهبی با تضعیف اقتدار کلیسا و ارائه تفسیری جدید از دین راه را برای حرکت  گروه های اجتماعی باز کرد و یا تاثیر بر فرد گرایی در جهت رسمیت یافتن نگرش حقوق طبیعی بشر حرکت نمود.برای اطلاعات بیشتر و بحث تفصیلی در این زمینه رجوع کنید به (حقیقت،سید صادق و میرموسوی،سید علی،مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب،انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،چاپ اول،تابستان 1381،ص 61 )

[2] Jefferson

[3] United nations,human rights:questions and answers,1987.p4

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق