دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندس فناوری اطلاعات : تاریخ تحلیلی اسلام

متن کامل پایان نامه

با عنوان : تاریخ تحلیلی اسلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد

رشته:

مهندس فناوری اطلاعات

گرایش:

تجازت الکترونیک

موضوع:

تاریخ تحلیلی اسلام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پيش گفتار

عالمان و انديشمندانى كه درباره تاريخ به انديشه و پژوهش پرداخته اند، هريك از زاويه اى خاص به تاريخ نگريسته و فوايدى را براى تاريخ و ضرورت مطالعه آن برشمرده اند. از امورى مانند پندگيرى و عبرت آموزى، درس ناپايدارى ملك و مقام، آشنايى با چگونگى زيست پيشينيان، اصلاح مسير آينده با توجه به راه طى شده به عنوان فوايد تاريخ ياد شده است. در مقابل، افرادى نيز بر بى فايده بودن تاريخ به دليل ملال انگيزى، بازگويى يك سلسله حوادث تكرارى يا تصادفى غيرمتعلق به زمان حاضر و… معتقدند.

    انصاف آن است كه تاريخ نيز يك علم است و سود و زيان آن همانند علوم ديگر به نوع بهره گيرى و تلقى از آن بازمى گردد. اگر تاريخ را يك مجموعه اطلاعات مهر و موم شده ثابت انگاريم و تاريخ دان را مانند راهنماى يك ديركهن بدانيم كه همواره واژگانى را طوطىوار براى بازديدكنندگان تكرار مى كند، طبعاً از آن جز پاره اى اطلاعات از زواياى تاريخ و رخدادهاى آن چيزى برنخواهيم گرفت. در مقابل، اگر به آن به عنوان آئينه تمام نماى زيست بشر بر روى زمين بنگريم و حظّ وبهره خود را به صورتى كاربردى از آن برگيريم و پهنه تاريخ را به عنوان گستره زندگى انسان و كنش و واكنش هاى ثبت شده در تاريخ را آزمون و خطاى زندگى آدمى بدانيم، از جستوجو در اين اقيانوس بى كران به گوهرهاى شب چراغى دست مى يابيم كه راه پر فراز و نشيب آينده را برايمان روشن كرده، زندگى گذشتگان را كوله بار و توشه راهِ پيش روى بشر قرار خواهد داد. سير در بوستان تاريخ با چنين نگرشى موجب مى گردد تا امورى مانند راز فراز و فرود تمدن ها، پايدارى هاى جانانه در برابر زياده خواهان و زورمداران، علل پيشرفت هاى علمى جوامع، عواقب كردار حاكمان، شناخت بازتاب اشتباهات بزرگ و موقعيت هاى سترگ بشر، اسرار

واژه تاريخ و تعريف آن

واژه «تاريخ» ( History ) از زبان يونانى گرفته شده و هرودوت (هرودوتوس Herodotus ) مُبدع و «پدر تاريخ» شناخته شده است. تاريخ، از نظر هرودوت، به معناى مطالعه و يا بررسى روزگاران گذشته است. (1) البته چيستى تاريخ از پرسش هايى است كه تاكنون پاسخى جامع، دقيق و مورد اتفاق نداشته، همه تعريف هاى آن با ايراد يا انتقادهايى رو به رو بوده است; زيرا گروهى معناى تاريخ را بس گسترده دانسته، احوال گذشته جهان و حتى پديده هايى كه انسان در آن مؤثر نيست، موضوع آن به شمار مى آورند; (2) دسته اى آن را به وقايع مشهور و حوادث روزگار پادشاهان و دولت ها محدود مى كنند (3) و جمعى مشخص ساختن احوال انبيا، ائمه (عليهم السلام) ، فرمانروايان، وزيران و حوادث بزرگى مانند جنگ ها و فتوحات بر حسب زمان را معناى اصطلاحى تاريخ مى دانند. (4) ابن خلدون، مورخ بزرگ، تاريخ را دانشى سرچشمه گرفته از حكمت و بيان گر سرگذشت ملت ها، سيرت پيامبران و سياست پادشاهان مى داند. (5)

    با در نظر گرفتن دو عنصر موضوعى تاريخ يعنى «انسان» و «زمان»، مى توان گفت: تاريخ مجموعه اى از اطلاعات خام يا تحليل شده درباره گذشته انسان ها است كه امورى چون نقل و تحليل هدايت، گمراهى، تكامل، انحطاط، پيروزى، شكست، خوشبختى يا بدبختى ملت ها را در بر دارد.

    از آن جا كه هر يك از تعريف هاى يادشده بُعد خاصى از تاريخ را بيان مى كند و از جهتى با اشكال جامع يا مانع نبودن رو به رو است و نيز به دليل گسترده شدن مسائل مربوط به تاريخ،

  1. تاريخ تمدن ، هنرى لوكاس، ج اول، ص 7.
  2. زبدة التواريخ ، حافظ ابرو، ج اول، ص 26.
  3. براى اطّلاع بيشتر ر.ك: تاريخ نگارى در اسلام ، سيد صادق سجادى و هادى عالم زاده ص 9 و 10.
  4. المختصرفى علم التاريخ ، كافيجى، چاپ شده در كتاب تاريخ نگارى دراسلام ، ج دوم، روزنتال، صص 60 ـ 59.
  5. مقدمه ابن خلدون (جلد اول العبر …)، ص 4 و 9.

برخى از انديش مندان، علوم مربوط به تاريخ را تقسيم كرده، براى هر قسم تعريفى خاص ارائه كرده اند. فيلسوف شهيد مطهرى(ره) تاريخ را يكى از منابع معرفت انسانى دانسته، علم تاريخ را به دو بخش نقلى و علمى تقسيم مى كند و قواعد استنباطى تاريخ علمى را به حال و آينده قابل تعميم مى داند. (1)

تاريخ نقلى

تاريخ نقلى علم به وقايع و حوادث سپرى شده و آگاهى از اوضاع و احوال گذشتگان مى باشد. زندگينامه ها، فتحنامه ها و سيره ها، از اين مقوله است. علم تاريخ در اين معنا، به يك سلسله امور جزئى و فردى مربوط است; و در واقع علم به «بودن»هاست; چرا كه به گذشته تعلق دارد. (2)

تاريخ علمى

تاريخ علمى يعنى مطالعه، بررسى و تحليل وقايع گذشته و استنباط قواعد و سنت هاى حاكم بر زندگى گذشتگان. در واقع محتواى تاريخ نقلى ـ حوادث و وقايع گذشته ـ «مبادى» و مقدمات اين علم شمرده مى شود و براى استنباط قوانين كلى و عمومى و كشف طبيعت حوادث تاريخى و روابط علّى و معلولى آن ها سودمند است. (3)

فايده تاريخ

شايد از خود پرسيده باشيد آشنايى با انبوه نام ها، حوادث، فراز و نشيب ها، طلوع و افول ها و عملكرد نياكان و ديگر انسان ها در زندگى روزمره و شكل گيرى زندگى آينده ما چه نقشى دارد؟

    اگر بپذيريم هر حادثه اى مولود علت يا علت هاى پيش از خويش و نيز دست كم انگيزه سلسله حوادث بعدى است، بدين نتيجه مى رسيم كه زندگى ملت ها چون رشته اى دراز است و مجموع انسان هاى يك عصر تنها يكى از مهره هاى آويخته بدين رشته به شمار مى آيد. استوارى و نااستوارى هر مهره به چگونگى پيوند آن به مهره پيشين و پسين وابسته است. پس زندگى مردم يك عصر در هر كشور از زندگانى گذشتگان و آيندگان جدا نيست و براى يافتن

  1. جامعه و تاريخ ، مرتضى مطهرى، صص 352 ـ 351.
  2. همان .
  3. همان ، ص 353

اعتبار و ارزش داده هاى تاريخ

گروهى به علم تاريخ و داده هاى آن بسيار بدبين و بى اعتمادند. اينان علم تاريخ را نورى ضعيف مى دانند كه در مسير ناهموار زندگى كم تر مى توان بدان اعتماد كرد. (2) دشوارى ارزيابى دقيق علل رفتارها، روابط علّى و معلولى آن ها (در تاريخ علمى)، هم چنين مشكل تاثير بسيار غرض ها، تعصب ها، منافع و اهتمام خودكامگان و سياستمداران به تدوين تاريخ، اين بدبينى را دو چندان كرده است.

    به عقيده بيش تر محققان، نگاهى چنين بدبينانه نسبت به شناسنامه تمدن ها واقع بينانه نيست; زيرا اولا ماهيت برخى از وقايع به گونه اى است كه امكان تحريف و دروغ در آن ها راه ندارد; و ثانياً نمى شود همه افراد بشر را متهم كرد كه «هميشه»، مطابق منافع و خواسته هاى خود، حوادث را ثبت و نقل كرده اند. نگاه عبرت آموز و مثبت امام على (عليه السلام) به تاريخ بر درستى اين ديدگاه گواهى مى دهد.

تعداد صفحه :16

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی