پایان نامه کتابخانه عمومی شهر

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : کتابخانه عمومی شهر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده. 13

مقدمه. 14

فصل اول: تعاریف وکلیات

1-1- ارتباط و کتابخانه. 16

1-1-1- تعریف ارتباط.. 16

1-1-2- ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی.. 16

1-1-3- کتابخانه و فرآیند ارتباط.. 18

1-2- کتابخانه، نهادی اجتماعی.. 19

1-3- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه. 20

1-4- نقش کتابخانه در سواد آموزی.. 20

1-5- تعریف کتاب.. 21

1-5-1- پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن. 21

1-5-2- تاریخ پیدایش خط.. 23

1-5-3- ابزاها و وسایل ضبط و انتقال دانش23

1-6- ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ.. 24

1-6-1- سنگ نبشه. 24

1-6-2- لوح فلزی.. 25

1-6-3- لوح گلین.. 25

1-6-4- لوح چوبین.. 26

1-6-5- طومار پاپیروس26

1-6-6- طومار چربین.. 27

1-6-7- کتاب پوستی.. 27

1-6-8- کتاب کاغذی.. 28

1-7- تعریف کتابداری.. 28

1-7-1- فلسفه کتابداری.. 29

1-8- تاریخچه کتابخانه. 31

1-8-1- کتابخانه های مصریان. 31

1-8-2- کتابخانه های یونان. 32

1-8-3- کتابخانه های روم. 33

1-8-4- کتابخانه های چین باستان. 34

1-8-5- دوره رنسانس34

1-8-6- دوره پس از اختراع چاپ.. 35

1-8-7- کتابخانه های دوران معاصر. 35

فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه

2-1- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.. 38

2-1- 1- بخش های زیرمجموعه کتابخانه. 39

الف)تالارهای مطالعه قفسه باز(آقایان- بانوان). 39

ب)بخش گردش و امانت کتاب(آقایان- بانوان). 39

ج)بخش مخزن کتاب چاپی.. 39

2-1- 2- تالارها و قسمت های زیر مجموعه این بخش40

2-1-3- تالار مطالعه و گردش کتاب جوانان(پسر- دختر). 42

2-1-4-  تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان(پسر- دختر). 42

2-1-6- تالارهای مطالعه آزاد(آقایان- بانوان). 44

2-2- کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید. 45

فصل سوم : مبانی نظری طرح

3-1- کتابخانه. 54

3-1-1- اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها 56

3-1-2- کتابخانه ملی.. 56

3-1-3- کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 58

3-1-5- اهداف کتابخانه ملی ایران. 59

3-1- 6- کتابخانه دانشگاهی.. 59

3-1-7- اهداف کتابخانه های دانشگاهی.. 60

3-1-8- مجموع منابع کتابخانه های دانشگاهی.. 61

3-2- کتابخانه ی عمومی.. 61

3-2-1- اهداف کتابخانه عمومی.. 62

3-2-2- جامعه استفاده کننده. 63

3-2-3- نیروی انسانی.. 63

3-2-3- مجموعه کتابخانه عمومی.. 63

3-2-4- سایر اطلاعات.. 64

3-3- کتابخانه های عمومی ایران. 65

3-3-1- کتابخانه ی تخصصی.. 65

3-4- کتابخانه های آموزشگاهی.. 66

3-5- انواع دیگر کتابخانه ها در ایران. 67

3-6-  انواع خدمات کتابخانه. 67

3-6-1- کتابخانه دارای دو فعالیت عمده است67

3-6-3- نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات.. 69

3-6-4- مدیریت کتابخانه. 70

3-6-5- شناساندن کتابخانه. 71

3-6-6- شناخت کتابخانه های عمومی.. 71

3-6-7- نشستها و همایش ها 72

3-7- نمایشگاه کتاب.. 72

3-7-1- قصه گویی و کتاب خوانی.. 72

3-7-2- معرفی کتاب.. 73

3-7-3- سخنرانی.. 73

3-7-4-انواع مواد دیداری- شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها 74

3-8- ساختار کتابخانه. 75

3-8-2- پیشرفت های تاریخی.. 76

3-8-3- قرون هفدهم و هجدهم. 77

3-8-4- دوره جدید. 78

3-8-5- اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه. 79

3-8-6- استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه. 81

3-8-7-  وسایل ویژه فضاهای مطالعه. 81

فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سایت

4-1- استان ایلام. 83

4-1- 1- بررسی موقعیت شهرستان ایلام. 83

4-1-2-  وضعیت اقتصادی.. 83

4-1-3-  بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 84

الف)  آب و هوای منطقه. 84

ب) استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است85

ج)  آب و هوای استان ایلام  به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود. 86

د)  پراکندگی بارش در استان ایلام. 86

ه) دمای هوا در استان ایلام. 87

و) میزان بارندگی.. 87

ز) روزهای یخبندان. 88

س)  بادها مسلط.. 88

ش)  رطوبت نسبی.. 88

فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها

5-1- مبانی برنامه فیزیکی.. 90

5-2- ضوابط و مقررات.. 91

5-2-1- ضوابط و مقررات بالا دست91

5-2-2- ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی.. 91

5-2-3- مقررات محدودیت ارتفاع. 92

5-2-4- ضوابط و مقررات عمومی ساختمان. 92

الف) نورگیری فضاها 92

ب) ضوابط زیرزمین.. 92

ج) ضوابط پارکینگ93

د) ضوابط پلکان. 93

ه) ضوابط آسانسور. 94

و) ضوابط آتش نشانی.. 94

ز) ضوابط و مقررات زلزله. 94

ح) ضوابط و مقررات خاص94

5-3-  برنامه فیزیکی پروژه. 95

5-3-1- حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه. 95

الف) کاربرد فضا 95

ب) اجزاء فضا 95

5-3-2- کتابخانه کودکان و نوجوانان. 95

5-3-3- کلاسهای آموزشی.. 98

5-4- جهت استقرار ساختمان ها 102

5-4-1- جهت استقرار ساختمانها از نظر اقلیمی.. 102

5-4-2- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با نحوه تابش آفتاب.. 102

5-4-3-  تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با وزش بادهای سرد زمستانی.. 103

5-4-4-  نور و تابش خورشید. 103

5-4-5-  مصالح ساختمانی.. 103

5-4-6-  جایگیری و ویژگی های ساختمانی کتابخانه. 104ط

5-4-7- دلایل انتخاب سایت107

5-4-8-  تحلیل همسایگی ها 108

5-4-9-  تحلیل دسترسی ها 108

5-4-10-  تحلیل دید و منظر. 108

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند حجم

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط

منابع. 130

 

چکیده

کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های عمومی با توجه به کثرت مراجعین و انواع ارائه خدمات، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. از این رو باید تلاش کنیم با توسعه کتابخانه ها در سطح شهر و افزایش آنها موجب آگاهی و ارتقاء سطح سواد جمعیت شهری و رشد علمی در سطح شهر باشیم. کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.