پایان نامه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک

عنوان:

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) در مکانیابی پناهگاه­های اسکان موقت بعد از زلزله(مطالعه موردی:شهر کرمان)

اساتید راهنما:

دکتر علی اکبر متکان – دکتر عباس علیمحمدی

 استاد مشاور:

مهندس بابک میرباقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                   صفحه

 1-   فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1-  طرح مسئله. 2

1-2-  ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3-  سوالات تحقیق.. 6

1-4-  فرضیه ها 6

1-5-  اهداف تحقیق.. 6

1-6-  معرفی ساختار پایان نامه. 7

2فصل دوم: منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیق 9

2-1-  مقدمه. 9

2-2-  منطقه مورد مطالعه. 9

2-2-1-    موقعیت جغرافیایی شهر کرمان.. 9

2-2-2-    گسل­ها 11

2-2-3-    سابقه لرزه خیزی.. 12

2-2-4-    نتیجه گیری: 13

2-3-                                                      مروری بر پیشینه تحقیقاتی  14

2-3-1-    تحقیقات انجام شده در زمینه اسکان موقت با استفاده از هوش مصنوعی و GIS. 14

2-3-2-    مکان­یابی و تخصیص با استفاده از هوش مصنوعی.. 18

3-  فصل سوم: مبانی نظری تحقیق25

3-1-  مقدمه. 25

3-2-  مدیریت بحران.. 25

3-2-1-    اهمیت و ضرورت مدیریت بحران.. 26

3-2-2-    چرخه مدیریت بحران و فازهای آن.. 26

3-2-3-    جایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران.. 28

3-2-4-    برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران.. 28

3-2-5-    مراحل کلی فرآیند بهینه­سازی اسکان موقت… 29

3-3-  مفاهیم تخصیص و مکان­یابی  30

3-3-1-    مکانیابی در GIS. 30

3-3-2-    مسئله مکان­یابی و تخصیص…. 31

3-4-  روش­های حل مسئله مکان­یابی و تخصیص…. 35

3-5-  بهینه یابی.. 37

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید