پایان نامه پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

دانشگاه گیلان

پردیس دانشگاهی

پایان‏نامه کارشناسی ارشد

 پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS

  استاد راهنما:

دکتر امیرهوشنگ نظامیوند چگینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1- مقدمه 2

1-1- آمار مربوط به بلایای طبیعی… 3

1-2- ضرورت انجام تحقیق در منطقه. 4

1-3- اهداف تحقیق… 5

1-4- فرضیات تحقیق… 6

1-5- معرفی فصل‏های پایان‌نامه. 6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف و اصطلاحات… 8

2-1-1- تعریف زمین لغزش…. 8

2-1-2- طبقه‌بندی حرکات توده‏ای.. 9

2-1-2-1- ریزش‏ها 10

2-1-2-2- واژگونی‏ها 10

2-1-2-3- لغزش‌ها 10

2-1-2-4- حرکات با گسترش جانبی… 10

2-1-2-5- جریان‏ها 10

2-1-3- پیکر شناسی زمین لغزش‌ها 12

2-1-4- ابعاد زمین لغزش…. 13

2-1-5- وضعیت فعالیت زمین لغزش…. 14

2-2- چگونگی بروز زمین لغزش…. 16

2-3- عوامل عمده موثر در وقوع زمین لغزش…. 18

2-3-1- شرایط زمین‌شناختی (ژئوتکنیک، ژئولوژی و لیتولوژی). 18

2-3-2- خصوصیات خاک… 19

2-3-3- حرکات تکتونیکی ( گسل، زلزله و لرزش‏ها). 19

2-3-4- اقلیم     20

2-3-5- آب زیرزمینی و آب‌های جاری.. 20

2-3-6- جهت و زاویه شیب دامنه. 21

2-3-7- پوشش گیاهی… 21

2-3-8- کاربری اراضی و عوامل انسانی… 21

2-4- پهنه بندی زمین لغزش…. 22

2-4-1- اصول پهنه بندی در زمین لغزش…. 22

2-4-2- انواع پهنه بندی در زمین لغزش…. 23

2-4-3- مقیاس نقشه پهنه بندی زمین لغزش…. 23

2-4-4- روش‌های عمده پهنه بندی زمین لغزش…. 25

2-4-4-1- روش LNRF.. 25

2-4-4-2- روش AHP.. 26

2-4-4-3- روش ارزش اطلاعاتی… 27

2-4-4-4- روش تراکم سطح (تحلیل حساسیت). 28

2-4-4-5- روش اثر نسبی… 29

2-5- تثبیت و پایدارسازی شیب‌ها 31

2-5-1- اصلاح هندسی (تغییر در شکل دامنه). 31

2-5-2- اصلاح هیدرولیکی… 32

2-5-3- احداث سازه‌های نگهدارنده خاک… 34

2-5-4- اصلاح و بهبود مقاومت برشی خاک… 34

2-6- پیشینه تحقیق… 36

2-6-1- پیشینه تحقیق در ایران.. 36

2-7-2- پیشینه تحقیق در جهان.. 42

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید