پایان نامه نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده: ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان غیر ابراهیمی

 

نظام اخلاق در اندرزنامه­های پهلوی

 

استاد راهنما :

دکتر سید سعید رضا منتظری

 

استاد مشاور :

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن اسلامی


بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

 1. مقدمه 1
 2. طرح بحث. 2
 3. پیشینۀ پژوهش. 3
 4. ضرورت و اهمیت تحقیق. 3
 5. فصل بندی. 4
 6. روش تحقیق. 4
 7. محدودیت های پژوهشی. 4

8 . خاتمه 5

فصل اول. 6

معرفی اندرزنامه­های پهلوی. 6

 1. چیستی اندرزنامه 7
 2. ویژگی­های متون اندرزی. 9
 3. معرفی مهم­ترین اندرزنامه­ها 12

1.3. دینکرد 12

2.3. مینوی خرد 15

3.3. یادگار بزرگمهر 16

4.3. اندرزهای انوشیروان. 18

5.3. اندرزهای آذربادمهرسپندان. 19

6.3. چیدۀ اندرز پوریوتکیشان. 22

7.3. اندرز اوشنر دانا 23

8.3. اندرز خسرو قبادان. 24

9.3. پنج خیم روحانیان. 24

10.3. اندرز دانایان به مزدیسنان. 24

11.3. اندرز دستوران به بهدینان. 25

12.3. خیم و خرد فرخ مرد 25

13.3. اندرز بهزاد فرخ پیروز 25

فصل دوم :مفاهیم کلیدی در اندرزنامه­های پهلوی. 27

 1. مینو و گیتی. 27

1.1. دلبستگی  و عدم دلبستگی. 33

2.1. دلگرمی به مینو 34

3.1. تلاش برای مینو 35

4.1. دلیل مینو گروشی. 35

5.1. ابزارهای مینو و گیتی. 36

6.1. راه حلی برای زندگی در گیتی و در عین حال مینوی بودن. 38

7.1 میزبانی. 38

 1. تن و روان. 40
 2. پیمان. 50
 3. خرد 57
 4. خیم 68

فصل سوم : چگونگی نظام اخلاقی در اندرزنامه­های پهلوی. 76

 1. مکاتب اخلاق. 77
 2. زمینه و زمانه اخلاق فضیلت. 80

1.2. سقراط. 80

2.2. افلاطون. 81

3.2. ارسطو 81

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد