پایان نامه مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار ریاضی

 

مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس

 

استاد راهنما:

دکتر سلطان محمد صدوقی الوندی

 

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئله آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) و مقایسه بردارهای میانگین چندین جامعه نرمال چند متغیره، زمانیکه ماتریس­های کوواریانس مجهول و نابرابر هستند، موضوع اصلی بررسی ما در این رساله می­باشد. بدین منظور روش­های کلاسیک (مانند – هتلینگ)، که براساس برابری ماتریس­های کوواریانس می­باشد، ممکن است منجر به نتایج گمراه کننده­ای شود. زمانیکه ماتریس­های کوواریانس مجهول و نابرابر هستند متیو (Mathew)، گامیج (Gamage) و ویراهاندی (Weerahandi) (2004) روش متغیر تعمیم یافته (GV) را برای مقایسه بردارهای میانگین چندین جامعه نرمال چند متغیره پیشنهاد کردند. اما این روش خطای نوع اول را به صورت رضایت­بخشی کنترل نمی­کند. در این رساله آزمونی را که کریشنامورتی (Krishnamoorthy) و لو (Lu) (2010) با استفاده از روش بوت استراپ پارامتری ارائه دادند، بررسی خواهیم کرد. مطالعات شبیه سازی نشان می­دهد که این آزمون به صورت رضایت­بخشی خطای نوع اول را کنترل می­کند.

کلید واژه: بوت استراپ پارامتری، pمقدار تعمیم یافته، آزمون متغیر تعمیم یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه.

1-1- آشنایی با نمادها 2

1-2- توزیع ویشارت.. 3

1-3- آماره آزمون. 5

1-3-1-آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس… 5

1-3-2- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس… 8

فصل دوم: مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال.

2-2- آزمون برابری ماتریس­های کوواریانس… 15

2-2-1- توزیع مجانبی آماره … 19

2-3- آزمون MNV.. 24

2-3-1- توزیع آماره …. 25

2-4- روند معمول. 29

فصل سوم: معرفی آزمون­ها

3-1- آزمون جانسن ( Johansens’ Test ) 31

3-1-1- روش ولچ ( Welch’s Method ) 32

3-1-2- آزمون جانسن.. 32

3-2- آزمون متغیر تعمیم یافته ( The Generalized Variable Test ) 33

3-2-1-p – مقدار تعمیم یافته یک متغیره. 34

3-2-2-p – مقدار تعمیم یافته برای مسئله بهرنز فیشر چند متغیره. 35

3-2-3- آزمون متغیر تعمیم یافته. 38

3-3- آزمون بوت استراپ پارامتری ( Parametric Bootstrap Test ) 40

3-3-1- آزمون بوت استراپ پارامتری.. 41

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد