پایان نامه معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

گرایش طراحی و نقاشی سنتی

عنوان پایان‌نامه نظری

معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی

استاد راهنمای نظری

دکترمحمدعلی رجبی

عنوان پایان‌نامه عملی

اجرای نگاره با الهام از آثار نگارگران معاصر

استاد راهنمای عملی

دکتر محمدباقر آقامیری

استاد مشاور

دکتر مهران هوشیار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات پژوهش 3

1-1 بیان مسئله 3

1-2 سؤال‌های اصلی 5

1-3 فرضیه‌ها 5

1-4 اهداف و کاربرد نتایج تحقیق 6

1-5 مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 7

1-5-1 مقالات 7

1-5-2 پایان‌نامه‌ها 10

1-5-3 کتب 13

1-6 روش تحقیق 17

1-7 نمونه آماری تحقیق 18

1-8 محدودیت‌های تحقیق 18

فصل دوم: بررسی رنگ و نور در نگارگری اسلامی ایران 20

2-1 تعاریف و مبانی نظری تحقیق21

2-2رنگ و نور در معارف اسلامی 27

2-2-1 نور در قرآن 28

2-2-2 رنگ در قرآن 32

2-2-3 نور در کلام ائمه اطهار و بزرگان دین 33

2-2-4 رنگ در کلام ائمه اطهار و بزرگان دین 34

2-3رنگ و نور در حکمت اسلامی و ادبیات ایران 39

2-3-1 حکمت اسلامی و رنگ و نور از نظر حکما و عرفا 39

2-3-1-1 رنگ و نور در مکتب اشراق 42

2-3-1-2 رنگ و نور در کبرویه 47

2-3-1-3 رنگ و نور از منظر نجم رازی 53

2-3-2 نور و رنگ در ادبیات اسلامی 57

2-4 کیفیت رنگ و جایگاه نور در نگارگری ایران 60

2-4-1 اندیشه و بینش نگارگری ایرانی 61

2-4-2 چگونگی کاربرد رنگ در آثار نگارگری 64

2-4-3 جایگاه نور در نگارگری ایرانی _اسلامی 70

مؤلّفه‌های تحقیق 73

فصل سوم: تحولات نگارگری پس از نیمه عصر صفوی تا معاصر 74

3-1 تحولات غرب بر نگارگری ایران 74

3-1-1 نگرش تفکرات غربی در هنر 75

3-1-2 دوره صفوی 83

3-1-2-1 مقدمه‌ای از اوایل صفوی تا عصر شاه‌عباس(مکتب اصفهان) 83

3-1-2-2 دوره عصر شاه‌عباس و پیدایش مکتب اصفهان 88

3-1-3 دوره افشاریه، زندیه و قاجار 97

3-1-4 دوره پهلوی و 100 سال اخیر 106

3-2 پیدایش مدرسه صنایع مستظرفه و تاثیرات آن در نگارگری جدید 113

3-2-1 تاثیر هنری مکتب کمال‌الملک در نقاشی ایران 114

3-2-2 مکتب سقاخانه و تاثیر آن بر نگارگری معاصر 116

3-2-3 پیدایش حوزه جدید نگارگری و ویژگی‌های آن‌ها 117

3-2-3-1 مدرسه قدیمه 118

3-2-3-2 هنرستان اصفهان 120

3-2-3-3 هنرمندان تهران 122

3-2-3-4 هنرمندان مشهد 124

مؤلّفه‌های تحقیق 125

فصل چهارم: بازشناسی رنگ و نور در تحلیل آثار 126

4-1 ویژگی رنگ و نور در آثار استاد محمود فرشچیان 126

4-2 ویژگی رنگ و نور در آثار استاد حسین بهزاد 143

4-3 ویژگی رنگ و نور در آثار استاد محمدباقر آقامیری 153

4-4 ویژگی رنگ و نور در آثار استاد مجید مهرگان 163

4-5 ویژگی رنگ و نور در آثار استاد اردشیر مجرد تاکستانی 172

مؤلّفه‌های تحقیق 181

آزمون فرضیه‌ها 182

نتیجه‌گیری 183

گزارش کار عملی 185

معرفی ابزار و مواد استفاده شده 190

منابع 191

منابع تصویر 200

پیوست –

مقدمه:

نور، در هنر ایران، قبل از ورود اسلام نقش مهمی ایفا می‌کند. در فرهنگ زرتشتیان، مزدک‌ها و مانوی‌ها، نور عنصری هستی‌بخش است که تمامی موجودات، از آن کسب فیض می‌کنند و به رشد و نمو و حرکت خود ادامه می‌دهند. در این فرهنگ، اهورامزدا به منزله‌ی روشنیِ بیکران و رنگ، اولین دختر نور است. پس از ورود اسلام به سرزمین ایران، تفکّر اسلامی باعث تکامل هر چه بیشتر فرهنگ و هنر گردید. در تفکّر اسلامی نیز نور، به مثابه حق و حقیقت است و نماد خوبی، پاکی و نیکی به شمار می‌رود. همچنین بحث رنگ در این سنت مقدس، جایگاهی بس ویژه دارد و بارها در قرآن کریم بدان اشاره شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید