پایان نامه مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان

دانشکده دامپزشکی

بخش پاتوبیولوژی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان کشتارگاه کرمان در سال 93-1392

اساتید راهنما:

دکتر محمد حسین رادفر

دکتر رضا خیراندیش

استاد مشاور:

خانم دکترشهرزاد عزیزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آلودگی به انگل های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به خصوص گوسفند و بز یک معضل بزرگ برای دامداران می باشد. تاکنون مطالعه­ای در خصوص ضایعات پاتولوژیکی و مرحله­ی توقف رشد لاروی این انگل(پارابرونما اسکریابینی) انجام نگرفته است. با توجه به شیوع نسبتا بالای این نماتود درگوسفندان و بزان کشتار شده در استان کرمان، این مطالعه جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک و مرحله ی توقف رشد لاروی این انگل در شیردان انجام شد. با مراجعه به کشتارگاه ،1189 شیردان گوسفند و بز بصورت تصادفی انتخاب شد و بطور ماکروسکوپیک از لحاظ وجود انگل های شیردان بررسی شدند.

از مجموع تعداد 307 نمونه ی خالص آلوده به پارابرونماتعداد 247 نمونه جهت هضم با محلول شیمیایی پپسین و نمونه های  بافتی جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک انتخاب شدند و به ترتیب به وسیله­ی میکروسکوپ تشریح  و نوری مورد بررسی قرار گرفتند. مقاطع انگل در لایه ی مخاطی شیردان دیده می شد. تحریکات ناشی از انگل، منجر به کاهش سلول های پریتال غدد، هیپرپلازی سلولهای موکوسی در نتیجه ی افزایش ترشحات موکوسی شده و در مقاطع هیستوپاتولوژیک به صورت لایه ای کف آلود به رنگ بازوفیلیک روشن در سطح مخاط شیردان دیده شد. افزایش شدید سلول های موکوسی دربعضی نواحی به هم خوردن نظم بافتی را در پی داشت. در اطراف مقاطع انگل واکنش التهابی شامل تجمع لنفوسیت ها و ائوزینوفیل ها و در مواردی واکنش گرانولوماتوز وجود دارد. با بررسی های بعمل آمده در این تحقیق هیچ گونه لارو انگل پارابرونما در غدد شیردان از لحاظ آزمایش هضمی و مقاطع پاتولوژی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی: پارابرونما،لارو، ضایعات هیستوپاتولوژیک،گوسفند، بز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………2

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

1-2- کلیاتی در مورد کرم ها………………………………………………………………………….5

2-2- طبقه بندی کرم ها……………………………………………………………....………………………5

1-2-2-  شاخه کرم های مسطح یا پهن………………………………………………..…………………..5

2-2-2-  شاخه ی کرم های گرد…………………………………………………………..……………….6

3-2-2- شاخه نماتومورفا یا کرم های مویی یاگوردیاسه آ…………………………………..……………..7

4-2-2- شاخه آکانتوسفالا یا خار برسر……………………………………………………..……………..7

3-2- طبقه بندی انگل پارابرونما اسکریابینی…………………………………………………………………………………8

1-3-2- مشخصات راسته اسپیروریدا………………………………………………………………………………………….8

2-3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیرورئیده آ…………………………………………………………………………….9

3-3-2- مشخصات خانواده اسپیروریده……………………………………………………………………………………….9

4-3-2- مشخصات جنس پارابرونما……………………………………………………………………………………………9

5-3-2- مشخصات گونه پارابرونما اسکریابینی…………………………………………………………………………..10

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد