پایان نامه مدل طراحی ماهواره­های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری

دانشکده مهندسی هوافضا

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در گرایش مهندسی فضای

عنوان

مدل طراحی ماهواره­های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری

استاد راهنما:

دکتر مهران میرشمس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در پایان­نامه پیش رو به استخراج مشخصات سیستمی ماهواره­های مخابراتی برمبنای مدل­های آماری پرداختیم، در این راستا با توجه به نیاز موضوع به مباحث آماری و همچنین مفاهیمی چون واریانس و رگرسیون در ابتدا به تعریف کلیات علم آمار و مفاهیم اولیه پرداختیم. سپس روندی گام به گام جهت طراحی ماهواره با ماموریت مخابراتی را پیشنهاد نمودیم. در این روند ابتدا نیاز به یک بانک اطلاعاتی داشتیم لذا اقدام به جمع آوری بانک اطلاعاتی کاملی از ماهواره­هایی با ماموریت مخابراتی نمودیم. این بانک اطلاعاتی در پیوست 1 آمده است. سپس در فصول جداگانه به طراحی زیر مجموعه های مختلف پرداخته شد در این فصول پارامترهای: نوع مدار، حضیض، اوج، شیب، شاخص کشیدگی، دوره مداری، طول جغرافیایی، مود کنترلی، جرم زیرمجموعه مخابرات، توان زیرمجموعه مخابرات، نوع آنتن، باند کاری، جرم زیرمجموعه تامین انرژی، توان کل، نحوه قرار گیری آرایه، جنس آرایه، جنس باتری، نوع سیستم کنترل حرارت، شکل سازه، ماهواره بر به دست می­آید. اینکار با استفاده از داشتن پارامترهای وزن و طول عمر انجام می­گردد. در انتها به منظور ارزیابی روش بیان شده یک ماهواره که اطلاعات آن مشخص است، طراحی و نتایج آن با واقعیت ساخته شده مقایسه شده است.از مزایای روند نمای ارائه شده می توان به سرعت ، دقت و کاهش هزینه اقتصادی و زمانی ایجاد شده در پروژه طراحی ماهواره اشاره کرد .

کلید واژه: ماهواره مخابراتی، طراحی آماری، داده کاوی آماری، روندنمای طراحی آماری ماهواره.

فهرست

فصل 1) مقدمه. 1

1-1) کلیات علم آمار[2] 4

1-1-1) آمار استنباطی[3] 7

1-1-2) تعریف رگرسیون.. 8

1-1-3) نرم افزار SPSS[4] 9

1-1-4) تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی[3] 12

1-1-5) فرآیندهای داده کاوی.. 14

فصل 2) طراحی مدار ماهواره 18

2-1) عوامل مؤثر در انتخاب مدار[1] 18

2-1-1) عملکرد پرتابگرها 18

2-1-2) ماهواره‌های مخابراتی واقع در مدارهای کم ارتفاع (لئو) 19

2-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای.. 21

2-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره 24

2-2-1) روند نمای طراحی آماری.. 25

2-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر. 26

2-2-3) تخمین مشخصات مداری.. 27

2-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 31

2-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 32

فصل 3) زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت… 33

3-1) معرفی.. 33

3-1-1) دقت تعیین و کنترل وضعیت… 34

3-1-2) المان‌های تعیین وضعیت [8] 34

3-1-3) المان‌ها و مجموعه کنترل وضعیت [19] 39

3-1-4) طرح های کنترل وضعیت [9] 45

3-2) طراحی آماری.. 49

3-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 51

3-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 52

فصل 4) زیرمجموعه مخابرات… 53

4-1) معرفی زیر مجموعه مخابرات[18] 53

4-1-1) آنتن[16] 54

4-1-2) مدولاسیون.. 63

4-1-3) فرستنده و گیرنده 64

4-1-4) ترانسپوندر 64

4-1-5) لامپ TWT. 64

4-1-6) لینک بالارو – لینک پایین رو 65

4-2) مدل‌های آماری زیر مجموعه جمع آوری و ارسال داده در ماهواره‌ها 66

4-2-1) روش طراحی آماری.. 66

4-2-2) روند نمای طراحی آماری.. 66

4-2-1) محاسبه جرم زیر مجموعه مخابرات بر حسب جرم کل ماهواره به وسیله مدل جرمی.. 68

4-2-2) محاسبه توان زیر مجموعه مخابرات بر حسب جرم زیرمجموعه مخابرات… 69

4-2-3) انتخاب باند کاری و نوع آنتن و تعداد ترانسپوندر بر حسب جرم ماهواره 69

4-2-4) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 72

4-2-5) نتایج محاسبات آماری.. 73

فصل 5) زیر مجموعه تامین انرژی.. 74

5-1) معرفی زیرمجموعه تامین انرژی.. 74

5-1-1) تعریف زیر مجموعه تأمین انرژی[17] 75

5-1-2) اجزای زیر مجموعه تأمین انرژی.. 76

5-2) طراحی آماری زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره ها 77

5-2-1) روش طراحی آماری.. 77

5-2-2) روندنمای طراحی آماری.. 78

5-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 84

5-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 85

فصل 6) زیر مجموعه کنترل حرارت… 86

6-1) معرفی بخش کنترل حرارت[16] 86

6-1-1) روشهای کنترل دما 86

6-1-2) معرفی اجزای زیرمجموعه کنترل دما 87

6-2) طراحی آماری.. 93

6-2-1) روند نمای طراحی.. 93

6-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 96

6-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 96

فصل 7) زیر مجموعه سازه 98

7-1) معرفی زیر مجموعه سازه ی ماهواره 98

7-1-1) سازه اولیه. 98

7-1-2) سازه ثانویه. 98

7-1-3) سازه ثالثیه. 99

7-1-4) طراحی سازه ماهواره 99

7-2) طراحی آماری.. 100

7-2-1) روند نمای طراحی.. 101

7-2-2) انتخاب پرتابگر (حامل فضائی) 102

7-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 104

7-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 105

فصل 8) ارائه روند نما وجمع بندی.. 106

8-1) تشریح روندنما 106

8-2) حل مثال نمونه. 110

فصل 9) پیوست 1: بانک اطلاعات جمع آوری شده 112

فصل 10) مراجع.. 193

فصل 1) مقدمه

با پیشرفت سریع علم، بشر به فناوری‌های جدیدی دست پیدا کرده است. سیستم ماهواره نیز، که یکی از اختراعات مهم و سرنوشت‌ساز برای بشر است، منبع جدیدی را، برای دستیابی سریع‌تر و بهتر به منابع علمی خصوصاً منابع فضایی در اختیار انسان قرار داده است. در عین حال، سعی متخصصان امر بر آن است که از علوم و تجهیزات روز و توانایی‌های بشری جهت استفاده هر چه بیشتر از قابلیت این ماشین فضایی بهره‌برداری شود.

ماهواره‌ها بر حسب نوع مأموریت، اندازه و وزن، به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. ماهواره‌ها به طور کلی از دو قسمت اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از:[1]

1- قسمت تجهیزات خدماتی

2- قسمت بار محموله[1]

قسمت بار محموله همان قسمت عملگر ماهواره است، که وظیفه انجام مأموریت اصلی ماهواره را بر عهده دارد.

قسمت باس[2] ماهواره در واقع همه تجهیزات و خدماتی را که قسمت بار محموله به آن نیاز دارد، تا بتواند مأموریت خود را به خوبی انجام دهد، در اختیار آن قرار می‌دهد.

قسمت باس یا تجهیزات ماهواره شامل، مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی است که عبارتند از:

مجموعه کنترل وضعیت[3]، , مجموعه ارتباطی[4]، مجموعه جلو برندگی[5]، مجموعه کنترل دما[6]، مجموعه تأمین انرژی[7]، سازه[8]و غیره در زیر مجموعه ماهواره به همراه زیرمجموعه‌ها به ‌طور شماتیک در شکل ‏1‑1 نشان داده شده است.

کنترل و تشخیص وضعیت
ماهواره
مأموریت (بارمحموله)
مجموعه تأمین انرژی
مخابراتی
مجموعه تجهیزات خدماتی
مجموعه ارتباطی ماهواره
سازه ماهواره
علمی تحقیقاتی
فرماندهی وکنترل اطلاعات
کنترل دما
ناوبری
سنجش­ازدور

شکل ‏1‑1: بلوک دیاگرام مجموعه ماهواره[1]

در این پایان­نامه با توجه به نقش پررنگ طراحی آماری در طراحی سیستمی وایجاد دید در طراح به جهت جلوگیری از تلفات زمانی وهزینه ای به ارائه مدل طراحی ماهواره‌های مخابراتی بر مبنای اطلاعات آماری، پرداخته شده و تلاش گردیده است که روندی سریع، مناسب و با دقت بالا جهت طراحی ماهواره‌های مخابراتی ارائه شود.به منظور بالا بردن دقت طراحی در هرمرحله از طراحی میزان رگرسیون ، واریانس وهمبستگی داده ها توسط نرم افزارspssمحاسبه شده ودر صورت همبسته بودن دو پارامتر آنهارا به عنوان معیار مناسبی در روند طراحی انتخاب می کنیم .

ارزیابی روش پیشنهادی بدین صورت انجام می شود که در کل مسیربه طراحی یک ماهواره ساخته شده با توجه به روند نمای ارائه شده پرداخته وبا اطلاعات طراحی شده واقعیاز آن ماهواره مقایسه می شود .

برای انجام این امر در ابتدا اقدام به جمع آوری بانک اطلاعاتی شامل 568 عضو که همگی دارای مأموریت مخابراتی می‌باشند نموده‌ایم. (لازم به توضیح است جمع آوری این بانک در حدود 6 ماه زمان بر بوده و این بانک منتج شده از یک بانک اطلاعاتی دارای 765 عضو بوده است با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات برخی از زیرمجموعه‌های حامل فضائی از عضوهای بانک حذف شده و بانک نهایی تشکیل شد)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید