پایان نامه فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

دانشگاه الزهراء(س)

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان

فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

استاد راهنما

دکتر بتول مشکین فام

استاد مشاور

دکتر بی بی سادات رضی بهابادی

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به موضوع فصل و وصل در سوره طه می پردازد. فصل و وصل  از مباحث مهم بلاغی است، که در بلاغت قرآن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و فهم معنای جملات قرآن و تشخیص نوع پیوند میان آن ها تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد. این موضوع با دیگر مباحث بلاغت همچنین با علم نحو و قراءات نیز ارتباط دارد . تعریف فصل و وصل دراین پژوهش، ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. هدف این پژوهش بررسی پیوند میان جملات در سوره طه است. سوره طه از سور مکی قرآن است که 135 آیه دارد. این سوره دارای چند بخش می باشد، که عبارتند از : وصف صفات جمال و جلال خداوند، داستان حضرت موسی، سخن از عظمت قرآن، وصف قیامت، و داستان حضرت آدم. محورهای این سوره، ذکر در برابر نسیان، هدایت در برابر ضلالت، پاداش در برابر کیفر، و ایمان در برابر طغیان می باشد. در این پژوهش ابتدا انواع ربط در زبان عربی و معادل آن در زبان فارسی بررسی گردید،و نمونه هایی از کاربرد هر یک از انواع ربط در قرآن ذکر شد، بعد از آن به تطبیق این موضوع در سوره طه پرداخته شد و در آخر رعایت این موضوع در ترجمه سوره طه توسط مترجمین، در قالب جداول مورد بررسی قرار گرفت. انواع ربط در این سوره شامل ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. انواع رابط لفظی در این سوره عبارتند از: واو عاطفه، واو استینافیه، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، ثم،حتی،لکن و ام. از انواع ربط بدون رابط لفظی دراین سوره، مستانفه بیانیه و اعتراضیه است. از روابط لفظی که برای بیان محورهای این سوره بکار رفته اند واو عاطفه، واو استینافیه، و فاء عاطفه هستند. از انواع ربط که متناسب با ایجاز در این سوره بکار رفته است، فاء فصیحه و مستانفه بیانیه می باشد. جملات اعتراضیه و فاء استینافیه متناسب با اسلوب این سوره بکار رفته اند. با بررسی ترجمه مشخص می شود که واو عاطفه بیشتر از سایر روابط لفظی مورد توجه قرار گرفته است. این بدلیل مشترک بودن این واو در زبان عربی و فارسی می باشد. مترجم در ترجمه ی یک حرف، گاهی با توجه به سیاق کلام به معنایی از حرف ربط دست یافته که در کتب نحو و بلاغت به آن اشاره ای نشده است، اما با سیاق کلام مناسب به نظر می رسد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این سیاق کلام است که معنای حرف ربط را مشخص می سازد.

کلمات کلیدی:ربط، رابط لفظی، فصل، وصل،ترجمه گروهی،ترجمه مکارم

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد