پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 دانشگاه آزاد اسلامی 

غیر انتفاعی –  غیر دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه

کارشناسی ارشد

رشته معماری گرایش معماری

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 استاد راهنما

خانم دکتر نسیبه صدفی

اساتید داور

مهندس مهران فرصت ، مهندس اله یار طالبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ ، هنر ، محیط طبیعی ، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه ، شهر ، کشور و … ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و ارائه ی راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع شود. نتایج حاصله نشان می هد ، به کارگیری شیوه های مختلف معماری ، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر است و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده شود.

کلمات کلیدی :

توریسم (اکوتوریسم ) پایدار ، معماری ، مجموعه تفریحی توریستی ، محیط زیست

 

فهرست

بیان مسئله و رویکرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1واژه شناسی توریسم……………………………………………………………………………………………………………… 8

1- 2 تعریف توریسم …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3 اهمیت توریسم ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4 اهداف توریسم …………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-5 مکاتب توریسم……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6 کارکرد توریسم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-7 توریسم در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 15

       1-7-1تحولات تاریخی توریسم…………………………………………………………………………………………… 15

      1-7-2 نقش جاده ی ابریشم در رونق توریسم……………………………………………………………………….. 15

1-8 آثار و ابعاد توریسم …………………………………………………………………………………………………………….. 16

      1-8-1 آثار فرهنگی توریسم………………………………………………………………………………………………… 16

       1-8-2  توریسم و ارزش های زیست محیطی ……………………………………………………………………… 16

            1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-2  تقلیل منابع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری………………………………………………………………….. 18

         1-8-3 آثار اجتماعی توریسم……………………………………………………………………………………………. 19

         1-8-4 آثار اقتصادی توریسم……………………………………………………………………………………………. 21

         1-8-5 ابعاد سیاسی توریسم……………………………………………………………………………………………. 22

1-9 اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………… 23

        1-9-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 23

        1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم……………………………………………………………………… 24

1-10 اهمیت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………. 27

1-11 اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن ………………………………………………………………………… 27

1-12 اصول اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………… 28

1-13فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………. 30

        1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم……………………………………………………………………………….. 30

        1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم………………………………………………………………………………… 38

1-14ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن …………………………………………………………………………………………. 40

1-15پایداری محیطی و توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………… 42

        1-15-1 معماری پایدار …………………………………………………………………………………………………… 42

      1-15-2 طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………………………. 43

     1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………. 44

       1-15-3-1 درک محیط …………………………………………………………………………………………………… 44

                 1-15-3-2  ارتباط با طبیعت………………………………………………………………………………… 44

             1-15-3-3  درک تأثیرات محیطی …………………………………………………………………………….. 44

           1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی ……………………………………………………………………………….. 44

         1-15-3-5 درک مردم ………………………………………………………………………………………………….. 45

1-16 دو نمونه از فناوری های معماری پایدار ……………………………………………………………………………… 45

      1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ ……………………………………………………………………….. 45

      1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار ………………………………………………………………………… 47

       1-16-3  سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی ………………………………………………………………. 47

     1-16-4 دیوار زنده Living Wall / …………………………………………………………………………………. 50

     1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ …………………………………………………. 51

     1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ ………………………………………………………… 53

    1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ ……………………………………………………………. 54

    1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls ………………………………………………… 55

   1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) ……………………………………………… 55

1-17 اکوتوریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………………. 58

1-18 برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم ……………………………………………………………….. 60

1-19 الگوی اکوتوریسم پایدار ……………………………………………………………………………………………………. 60

1-20 نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 61

     1-20-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 61

    1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران……………………………………………………. 64

   1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران…………………………………………………………………………………….. 67

   1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 72

   1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران ………………………………………………………………………. 73

فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی…………………………………………………………………………………. 75

2-1 تعریف تفریح………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-2 فضاهای اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 2-3 نمونه های موردی……………………………………………………………………………………………………………… 77

   2-3 -1 شهرک توریستی و تفریحی نمک آبرود…………………………………………………………………………… 77

   2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی ……………………………………………………………………………………….. 78

   2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو …………………………………………………………………………………. 80

   2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا ……………………………………………………………………… 89

2-4 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی ………………………… 93

فصل سوم: شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………… 96

3-1 ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران………………………………………………………………… 97

3-2 ویژگی های معماری مازندران………………………………………………………………………………………………. 97

3-3راهکار ها و ترفند های کالبدی………………………………………………………………………………………………. 102

3-4موقعیت جغرافیایی طرح………………………………………………………………………………………………………. 104

3-5ساختار زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………… 107

3-6 توپوگرافی و شیب……………………………………………………………………………………………………………….. 107

3-7 باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-8 سکانس بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-9برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن…………………………… 108

3-10مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها…………………………………… 109

3-11برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن………………………………………………….. 110

   3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین……………………………………………………………………… 110

   3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده……………… 111

3-12شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن …………………………………………………………. 112

3-13مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل…………………………………………………….. 113

3-14بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل……………………………………………. 114

3-15 مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار………………… 114

3-16بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل………………………………………… 115

3-17 بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی ……………………………………… 115

    3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه……………………………………………………………………………… 118

3-18 مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر…………………………………………………………………. 118

3-19شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها………………………………………………………………………………………. 119

3-20 شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر…………………………………………………………… 121

3-21 تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………….. 123

3-22مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی…………………………… 124

3-23مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها………………………………. 124

3-24 مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن………………………… 125

3-25مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن……………………………………… 125

     3-25-1 سد شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………. 126

     3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن …………………………………………………. 126

3-26 کیفیت مبلمان شهری………………………………………………………………………………………………………. 126

3-27 مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود ………………………………… 129

3-28 مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن…………………………………….. 130

3-29 مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری…………………………. 131

فصل چهار: برنامه ریزی فیزیکی و روند طراحی…………………………………………………………………………. 136

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

4-2 برنامه ریزی فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-3 معرفی حوزه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 138

     4-3-1  پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………… 138

    4-3-2 اقامتگاه (هتل) ……………………………………………………………………………………………………………. 138

    4-3-3 رستوران …………………………………………………………………………………………………………………….. 147

    4-3-4 اداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 148

    4-3-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

4-4 روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………. 150

    4-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-2 اهداف و عملکردهای پروژه …………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-3 حوزه فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 151

      4-4-3-1 کارگاههای صنایع دستی ……………………………………………………………………………………….. 151

   4-4-4 حوزه اقامتی و استراحت ………………………………………………………………………………………………… 151

   4-4-5 حوزه ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………… 152

   4-4-6 حوزه تفریحی ………………………………………………………………………………………………………………. 152

     4-4-7 حوزه اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 152

4-5 ایده‌های طراحی …………………………………………………………………………………………………………………… 153

    4-5-1 ایده‌های کلی ……………………………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-2 منابع و جاذبه‌های طبیعی ……………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-3 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی …………………………………………………………….. 153

    4-5-4 طراحی فضای سبز ………………………………………………………………………………………………………. 154

    4-5-5 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه ……………………………………………………………. 154

فصل پنجم: سازه……………………………………………………………………………………………………….. 155

5-1 سازه …………………………………………………………………………………………………………………. 156

5-2 تاسیسات …………………………………………………………………………………………………… 156

     5-2-1 سیستم تهویه یکپارچه با کانال …………………………………………………………………………………… 157

     5-2-2 سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی ………………………………………………………………………………… 157

     5-2-3 سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی …………………………………………………………………………… 158

     5-2-4 سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال …………………………………………………………………………. 158

فصل ششم : مدارک طراحی ……………………………………………………………………………………. 160

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 170

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.