پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی

 

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

استاد راهنما

دکتر فتاح میکائیلی

استاد مشاور

دکتر پیام حنفی‌زاده

زمستان

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:  

در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان‌‌نامه ابتدا اجزای مدل کسب‌وکار گردشگری برمبنای اجزای هفت‌گانه مدل انتخابی تبیین شده و سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزای مدل که در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی شده‌است. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

طبق نتایج تحقیق، 22 مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان 16 مدل قابل پیاده‌سازی در ایران شناخته شد که تنها 8 مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.

 

فصل اول

 

طرح و کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

توسعه‌ اینترنت در دهه‌ی90 باعث انقلابی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شد و دامنه گردشگری از طریق بازارهای الکترونیکی روز به روز در جهان گسترش یافت (بوهالیس[1]، 1385). مدل‌‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی[2] مفاهیم یا چارچوب‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها از اینترنت برای اجرای استراتژی‌های خود جهت دستیابی به موقعیت برتر در بازار، ایجاد بازارهای خاص، افزایش ارزش ارائه شده به ذی‌نفعان و پایدار کردن کسب‌وکار در طی زمان بهره ببرند (لانگ و هریسون واکِر[3]، 2003). امروزه مدل‌های کسب‌وکار در تجارت الکترونیکی به‌طور مداوم در حال ظهور هستند (اُستِروالدِر و پیگنِر[4]، 2002). در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات در بازار گردشگری و ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات در یک مکان، بازار گردشگری نیازمند مدل‌های کسب‌وکار الکتریکی‌ای متفاوت از بازار محصولات فیزیکی است (جوو[5]، 2002).

صنعت گردشگری یکی از موفق‌ترین حوزه‌‌ها در بازار الکترونیکی است. چراکه صنعتی مشتری محور بوده که خدمات و اطلاعات نقش بزرگی در فرایند تبادلات آن بازی می‌کند (جوو، 2002). اینترنت رفتار مشتریان بالقوه را تغییر داده و این امکان را برای آن‌ها ایجاد کرده است تا اطلاعات را به طور مستقیم کسب کرده و به سازمان‌دهی سفر و محصولات سفر خود بپردازند. امروزه شاهد افزایش رو به رشد تغییرات در کمیت و کیفیت محصولات گردشگری هستیم (لیوی[6]، 2008). مسافران بالقوه نیازمند اطلاعات جامعی درباره مقصد مورد نظر بوده و نیازمند پشتیبانی و اطلاعات قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی سفر خود می‌باشند (جوو، 2002).

فرایند خلق ارزش در گرشگری نیز در حال تغییر است. محصولات گردشگری از مجموعه‌ای از فعالیت‌‌های پیچیده تشکیل شده‌اند که در اثر همکاری بازیگران بسیار در مکان‌‌ها و زمان‌های مختلف ایجاد می‌شوند. شکل‌گیری این محصولات مرحله‌ای یا ‌خطی نیست بلکه مبتنی بر تعاملات دوسویه بین بازیگران است (لیوی، 2008). عرضه موفق صنعت گردشگری به هماهنگ کردن کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این اجزا با تأکید بر رفع نیازهای بازارهای مختلف وابسته است (داسویل[7]، 1378). ارمغان تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای گردشگری، فراهم کردن امکان مدیریت کارامدتر اجزای صنعت جهت تسهیل ارائه خدمات به گردشگران است. اما در ایجاد یک کسب‌وکار الکترونیکی[8]، اولین قدم، دست یافتن به درکی همه‌جانبه و مشترک از آن است (گردین[9]، 2005). لذا هستی‌شناسی مدل کسب‌‌وکار الکترونیکی به منظور ایجاد مدلی مرجع در صنعت گردشگری در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است.

2-1- بیان مسأله

در محیط کسب‌وکار کنونی، پژوهش پیرامون مدل‌های کسب‌وکار و استراتژی‌های آن، هم از دیدگاه نظریه پردازان و هم از دیدگاه فعالان صنعت گردشگری از اهمیت به‌سزایی برخوردار است (جوو، 2002). گردین، استروالدر، پیگنر، هِدمَن و کالینگ[10] افرادی هستند با مدل‌سازی مفهومی مدل کسب‌وکار الکترونیکی در جهت هستی‌شناسی مدل کسب‌وکا رالکترونیکی گام برداشته‌اند.

در راستای فعالیت‌های این افراد، مسأله‌ی اصلی این پژوهش هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری است تا فعالان عرصه گردشگری بتوانند در هر سطحی از فعالیت، مجموعه‌ای مناسب از گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را انتخاب نمایند.

بدین منظور، این پژوهش بر آن است تا هستی‌شناسی مدل‌ کسب‌وکار معرفی شده توسط هدمن و کالینگ را در صنعت گردشگری توصیف نمایند. سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را که در ارتباط با هر کدام از اجزای مدل هدمن و کالینگ قرار می‌گیرند و در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی کند. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در دو بعد نظری و کاربردی قابل بررسی است. در بعد نظری، شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار در محیط تجارت پویا و نامطمئن امروز ضروری است زیرا:

  1. فرایند مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی- از قبیل یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی- به شناسایی و فهم عناصر مرتبط و ارتباط آن‌ها در یک دامنه‌ی خاص کمک می‌نماید.
  2. استفاده از مد‌ل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مفهومی، به مدیران کمک می‌کند تا فهم خود از یک کسب‌وکار الکترونیکی را با سایر ذینفعان در فرایند تصمیم‌گیری به اشتراک بگذارند.
  3. ترسیم و کاربرد مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به‌عنوان اساس یک مذاکره، انجام تغییر در سازمان را تسهیل می‌کند. طراحان مدل کسب‌وکار به آسانی می‌توانند برخی از عناصر مدل کسب‌وکار الکترونیکی موجود را اصلاح کنند.
  4. یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرجع می‌تواند به شناسایی معیار‌های مرتبط جهت استفاده در یک کسب‌وکار الکترونیکی کمک نماید.
  5. مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی می‌توانند مدیران را در شبیه‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی و یادگیری از آن‌ها یاری نمایند. این موضوع روشی برای انجام آزمایش‌های بدون ریسک و یادگیری از پیامدهای تصمیمات ممکن، بدون درخطر انداختن یک سازمان است (استروالدر و پیگنر، 2004).

از نقطه نظر کاربردی نیز این تحقیق می تواند با شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران و بررسی تحقق‌پذیری آن، علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، به پیاده‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران کمک کند.

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.