پایان نامه زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی

دانشگاه شیراز 

دانشکده علوم

 پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­‌ی

زمین‌شناسی – زیست محیطی

 زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج گواتر

 استاد راهنما

دکتر فرید مُر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش توزیع و زیست­دسترس­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر برای تعیین آلودگی طبیعی و انسانزاد بررسی شد. برای این منظور، 17 نمونه رسوب سطحی و 5 مغزه رسوبی تجزیه، و نتایج با عیار طبیعی منطقه مقایسه شد. غلظت سطحی فلزات نشان می­دهد که بیش­ترین آلودگی فلزات مس و روی، سرب، وانادیم و کروم، و نیکل و کبالت، به ترتیب در اسکله پسابندر، ساحل ماسه­ای پسابندر، و پهنه­های ﮔلی جنگل حرا وجود دارد. ضرایب همبستگی، بیانگر همبستگی بالای آهن، ماده آلی، و کسر رس­اندازه با فلزات بالقوه سمناک به­ویژه مس، روی، و نیکل است. همچنین، توزیع عمقی فلزات در مغزه­های رسوبی نشان می­دهد که در بیش­تر مغزه­ها، سرب غنی­شدگی سطحی، و نیکل و کبالت در همه مغزه­ها غنی­شدگی عمقی دارند. همچنین، بیش­تر فلزات در دو مغزه 3 و 5 غنی شده­اند. محاسبه ضرایب زمین­انباشت مبین آلودگی شدید عناصر روی و مس در اسکله پسابندر است. همچنین، محاسبه شاخص بار آلودگی، و مجموع ریسک­های بالقوه بوم­شناختی نشان می­دهد که بالاترین مقدار PLI و RI مربوط به اسکله پسابندر است. نتایج گونه­پذیری فلزات در کسرهای رسوب نشان می­دهد که عناصر مس و سرب، منگنز، و روی، نیکل، کبالت، کروم، وانادیم، و آهن به ترتیب در کسر کاهش­پذیر، تبادل­پذیر، و بازماندی حضور دارند. حضور غالب عناصر مس، سرب، روی، و منگنز در کسرهای غیربازماندی، بیانگر زیست­دسترس­پذیری بالا، و خطر بالقوه این عناصر در سامانه ساحلی است. به نظر می­رسد که تراکم تردد، و تعمیر و نگهداری شناورهای کوچک و بزرگ دریایی، به­ویژه در دو ناحیه اسکله پسابندر، و حاشیه جنگل حرا، و همچنین هوازدگی واحدهای افیولیتی و آمیزه­های رنگین مکران، دو عامل اصلی انباشت فلزات سنگین در خلیج گواتر باشد.

کلیدواژگان: فلزات سنگین، رسوبات سطحی، خلیج گواتر، اسکله پسابندر، جنگل حرا، زیست­دسترس­پذیری

فهرست مطالب       صفحه

فصل اول

1- مقدمه……………….. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 فلزات سنگین، مصارف، و منابع.. 3

1-3 غلظت های طبیعی فلزات سنگین.. 5

1-4 رایج ترین عناصر بالقوه سمناک در رسوبات… 5

1-4-1 سرب (Pb) 5

1-4-2 کروم (Cr) 6

1-4-3 روی (Zn) 7

1-4-4 کادمیم (Cd) 7

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید