پایان نامه روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علّامه طباطبائی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

روش‌شناسی ملاصدرا در مسئله علم الهی

 

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

استاد راهنما:

دکتر حوران اکبر زاده

استاد مشاور:

دکتر عبدالله نصری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

روش فلسفی ملاصدرا مسئله‌ای است که همواره کانون توجه فلسفه پژوهان و نظریه‌پردازان فلسفه اسلامی بوده است، طرفداران ملاصدرا و حکمت متعالیه در مقابل کسانی که روش وی را التقاطی می‌دانند، قائل به آن هستند که صدرا با رهیافتی میان‌رشته‌ای و رویکردی کثرت گرایانه اقدام به استفاده منسجم از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان نموده است، با بررسی اصول روش‌شناختی اندیشه فلسفی صدرا می‌توان چهار اصل روش‌شناختی را از آثار وی استقصا نمود:

روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان؛

استفاده صدرا از سه منبع معرفتی فوق در مقام گرداوری و داوری؛

استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف؛

روش تعلیمی و تشکیکی ملاصدرا بر اساس مبنای قوم و اصالت وجود.

اما این چهار اصل دارای مخالفانی است که گاه نقدهای جدی به اصول روش‌شناختی صدرا وارد نموده‌اند، در این پایان نامه با بررسی نقدهای مزبور نهایتاً نتیجه گرفته‌ایم که این نقدها توان مواجهه جدی با روش تلفیقی صدرا را نداشته و هر یک بر اساس مبانی حکمت متعالیه قابل نقد و بررسی می‌باشند، در فصل پایانی این نوشتار نیز تلاش شده است تا روش پژوهشی صدرا در مسئله علم الهی با ابتنای بر چهار اصل مزبور به‌صورت مسئله محور، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان: روش‌شناسی، ملاصدرا، حکمت متعالیه، علم الهی به ماسوا.

فهرست

مقدمه و روش تحقیق   1

مقدمه و ضرورت تحقیق   2

سؤال اصلی   2

سؤالات فرعی   2

فرضیه‌ها 2

روش تحقیق   3

پیشینه تحقیق   3

ساختار تحقیق   3

نکاتی پیرامون پایان نامه  4

فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی و فلسفی   5

منابع معرفتی   6

شیوه‌ مبتنی بر نقل   6

شیوه کشف و شهود  6

شیوه‌های عقلی و استنتاجی   6

شیوه‌های تجربی   7

روش‌شناسی   8

روش شناخت و منابع شناخت   9

روش‌شناسی در  علوم تجربی و علوم انسانی   9

رابطه روش با فلسفه، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی   10

روش‌شناسی و فلسفه علم  11

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد