پایان نامه رقص در اسلام

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

پایان نامه کارشناســی ارشــد  رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنـــوان:

رقص در اسلام

استاد راهنما:

دکتر مرتضی چیت سازیان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          10

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                            

  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
  • سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
  • فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
  • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    13
  • چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
  • لهو و لعب در اسلام………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1.7.1 . لهو ………………………………………………………………………………………………………………………………………..       14

1.7.2. لغو      …………………………………………………………………………………………………………………………………….     15

1.7.3. باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………..       16

1.8. مفهوم رقص (زفن، سماع)……………………………………………………………………………………………………………………………………     17

1.8.1. معنای رقص در لغت ……………………………………………………………………………………………………………….      17

1.8.2. معنای رقص در فقه ………………………………………………………………………………………………………………….      18

1.8.3. معنای رقص در عرفان …………………………………………………………………………………………………………….      18

 

فصل دوم: پیشینه رقص

2.1. تاریخچه رقص …………………………………………………………………………………………………………………………………….              21

2.2. رقص در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)    ………………………………………………………………………………             22

2.3. تاریخچه رقص در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………..             25

فصل سوم: انواع رقص و حکم آن

3.1. رقص مجاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..              31

3.1.1. رقص کودکانه ………………………………………………………………………………………………………..            31

3.1.1.1. حکم شرعی رقص کودکانه …………………………………………………………………….            32

3.1.2. رقص محلی و بومی …………………………………………………………………………………………………           33

3.1.3. رقص ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………         33

3.1.3.1. رقص و ورزش ………………………………………………………………………….. …………..           33

3.1.3.1.1. تفاوت ایروبیک با رقص…………….. ……………………………………………..           36

3.1.3.1.2. مسابقات ورزشی رقص بر اساس چهار قانون مختلف ……………………….         36

3.1.3.2.حکم ورزش با رقص …………………………………………………………………………………………        37

3.2. رقص حرام   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..         39

3.2.1. رقص صوفیانه (سماع) ……………………………………………………………………………………………….                 39

3.2.1.1. حکم شرعی رقص صوفیانه ……………………………………………………………………         41

3.2.1.1.1. استدلال اهل تصوف مانند غزالی بر مباح بودن رقص ……………..         41

3.2.1.1.2. جواب به استدلال اهل تصوف …………………………………………………..              42

3.3. رقص مبتذل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………        44

3.4. رقص شادی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..          45

3.4.1. دیدگاه نهی ………………………………………………………………………………………………………………………….          46

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد