پایان نامه رشته عمران : بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

متن کامل پایان نامه رشته : عمران

با عنوان : بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع :

بررسي عوامل موثر در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه :

دو عامل تعيين كننده در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي مانند سيستمهاي مهاربند،‌ديوارهاي برشي فولادي، قابهاي ممان گير، ديوارهاي برشي بتني و غيره سختي[1] و مقاومت [2] آنها ميباشد. كه به كمك دياگرام بار – تغيير مكان جانبي آنها تعيين ميگردد. در شكل 6-1 يك نمونه از اين دياگرامها در يك تصوير كلي نشان داده شده است.

در دياگرام مذكور شيب خط OA سختي سيستم مقاوم ناميده مي شود و Fu مقاومت و يا بار نهايي سيستم مذكور مي باشد. همانطور كه در شكل 6-1 b مشاهده ميگردد رابطه بين بار و تغيير مكان جانبي در محيط الاستيك بصورت زير است:

(6-1)                                                                                                              F=KU

براي تعيين سختي سيستم در هر تراز دلخواه ميتوان از رابطة (6-1) استفاده نمود،
(شكل6-2).

سختي و مقاومت :

با توجه به لزوم كنترل تغيير مكان جانبي در ساختمانها،‌ سختي سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. طبيعتاً همانطور كه در شكل 6-1- b مشاهده مي گردد سيستم هايي كه داراي سختي بيشتري مي باشند، تغيير مكان جانبي آنها در مقابل بارهاي جانبي كمتر است.

از جمله عواملي كه در رابطه با آنها لزوم كنترل تغيير مكان جانبي نقش اساسي دارد، ميتوان به موارد زير اشاره نمود.

– اثرات

– آسيب ديدن اجزاء غير سازه اي

– حفظ تجهيزات و لوازم حساس در ساختمانهاي خاص

– تأمين ايمني

در عمل،‌ هنگامي كه بارهاي جانبي به سازه اعمال ميگردد، سازه جا به جا شده و در نتيجه بارهاي قائم نسبت به محورهاي قابها و ديوارها خارج از محوري پيدا مي نمايند. متعاقب آن سازه تحت اثر لنگري اضافه قرار مي گيرد. جابجايي اضافي، باعث لنگر داخلي بيشتر براي تعادل با لنگر اعمالي ناشي از بارهاي قائم خواهد شد. اين اثر بار قائم ‍P بر تغيير مكان جانبي به اثر موسوم است . اثر مذكور در يك طره در شكل 6-3 بصورت ساده نشان داده شده است.

چنانچه سازه انعطاف پذير و بار وزني آن زياد باشد، در حالت بحراني نيروهاي اضافي ناشي از اثر ممكن است باعث افزايش تنش ها بيش از حد مجاز در بعضي از اعضاء شده و با ايجاد ناپايداري موجب انهدام سازه شوند. لذا استفاده از سيستم هاي مقاومي كه در برابر نيروهاي جانبي داراي سختي بيشتر و طبيعتاً تغيير مكان جانبي كمتري هستند ميتوانند در كنترل اين پديده بسيار مؤثر باشند.

همچنين در صورت جابجايي قابل توجه سازه و در نتيجه تغيير شكل هاي زياد، اعضاي غير سازه اي نظير دربها، آسانسورها، تيغه ها ، نماها ، ميان قاب ها و بخصوص تأسيسات ممكن است دچار آسيبهاي جدي گردند. در بعضي ساختمانهاي خاص همچون بيمارستانها ، موزه ها ، آزمايشگاهها و غيره كه تجهيزات و لوازم حساسي رد آنها قرار دارد، جابجايي زياد ميتواند موجب خسارات جبران ناپذير گردد كه بدين لحاظ استفاده از سيستم هاي مقاوم با سختي زياد را الزامي مي نمايد.

گر چه عموم محققين معتقدند كه شتاب، مهمترين پارامتر نحوة پاسخ افراد به ارتعاش مي باشد و ممكن است براي ساكنين ساختمانها بخصوص ساختمانهاي بلند ايجاد انواع واكشنهاي نامطلوب از اضطراب تا حالت تهوع نمايد و باعث سلب آسايش آنها گردد، ولي جابجايي زياد نيز ميتواند باعث عدم ايمني بخصوص در زلزله كه نسبت به نوسانات باد، به دفعات كمتر بروز نموده و زمان ارتعاش معمولاً كوتاه بوده ولي حركات آن شديدتر مي‌باشد، گردد. لذا معيار طراحي در زلزله قبل از آسايش كه معمولاً در رابطه با باد مطرح است، ايمني خواهد بود.

تغيير مكانهاي جانبي را ميتوان با افزايش سختي كاهش داد، ولي اين افزايش سختي تأثير مهمي بر كاهش شتابها نخواهد داشت. اين موضوع را ميتوان با در نظر گرفتن معادله عمومي حركت يك سازه ، بخوبي مشاهده نمود.

از اين رابطه ميتوان دريافت كه شتاب متناسب با است كه Umax تغيير اوج تغيير مكان و فركانس دوراني اين حركت مي باشند. افزايش سختي سازه با ضريبي مانند باعث كاهش Umax­ با همان ضريب ميگردد. در نتيجه حاصلضرب و شتاب اوج بدون تغيير مي مانند.

در صورتي كه يك پانل برشي فولادي به عنوان يك طبقه مجزا بصورت شكل 6-4 در نظر گرفته شود، براي دستيابي به دياگرام بار – تغيير مكان برشي آن با توجه به تئوري ارائه شده توسط نويسنده و همكار،‌ميتوان ورق فولادي و قاب را از يكديگر تفكيك نموده و دياگرام مذكور را براي هر كدام از آنها بدست آورد. سپس با جمع آثار آنها به دياگرام بار – تغيير مكان برشي پانل دست يافت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :66

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی