پایان نامه تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا و سنجش ایمنی زایی آن در مدل حیوانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری

گرایش میکروبی

عنوان

تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A  سودوموناس آئروژینوزا و سنجش ایمنی زایی آن در مدل حیوانی

استاد راهنما

دکتر حجت احمدی

استاد مشاور

دکتر مهدی نجاتی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………..15

مقدمه

  • هموفیلوس آنفولانزا………………………………………………………………..17
  • میکروبیولوژی……………………………………………………………………………………….19
  • دسته‌بندی سویه های هموفیلوس آنفلوآنزا قابل تیپ بندی………………………………………………………….20
  • کلون سازی و تهاجم…………………………………………………………….22

1-2-4 کلون‌سازی در مجرای تنفسی فوقانی………………………………………………………………………22

1-3-4  حمله به اپیتلیوم……………………………………………………………………….23

1-4-4 حمله به جریان خون……………………………………………………….24

1-5-4 بقا در جریان خون………………………………………………………………….25

1-6-4 حمله به CNS…………………………………………………………………………………….26

1-1-5 شاخص‌های بیماری زایی هموفیلوس آنفولانزا…………………………………………………………………………………27

1-2-5 OMPs………………………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-5-  پیلی……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-5-  ایمونوگلوبولین A1 پروتئاز……………………………………………………………………………….30

1-5-5- لیپوپلی ساکارید (LPS) …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-6-5-  نقش LPS در بیماری‌زایی……………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-1-6 کپسول…………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-6-  دخالت کپسول در بیماری‌زایی………………………………………………………36

1-3-6-  ژنتیک بیان کپسول………………………………………………………….36

1-1-8 روش­ها و آزمون­های تشخیص آزمایشگاهی………………………………………………………38

1-2-8 روش­های تشخیص کلاسیک……………………………………………………………………………………….38

1-3-8- معایب تشخیص کلاسیک……………………………………………………………………………………39

1-4-8- برتری روش­های تشخیص مولکولی………………………………………………………………………………..40

1-1-9- اپیدمیولوژی …………………………………………………………………………..40

1-1-10- پیشگیری …………………………………………………………………………………………….44

1-1-11- درمان……………………………………………………………………………………………………………45

2-1 واکسن های کونژوگه…………………………………………………………………….48

2-2- واکسن‌های Hib………………………………………………………………………………………..49

2-3- پاسخ های واکسن کونژوگه…………………………………………..50

2-4-  پاسخ های واکسن پلی‌ساکاریدی…………………….51

2-5- عوامل دخیل در ایمونوژنسیتی واکسن های کونژوگه پلی ساکاریدی – پروتئینی………………………………………………………………..51

2-5-1- طول زنجیره پلی ساکاریدی ………………………………..51

2-5-2- نوع اتصال…………………………………………………………………………………………………52

2-5-3-  مولکول های حامل  ……………………………………………………52

2-6-EDC یا EDAC…………………………………………………………………………………………52

2-7- کونژوگاسیون به روش آمیداسیون  ………………………………………………………

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید