پایان نامه تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

عنوان :تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری.

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: روش های گوناگونی برای نگهداری تخمک ها و جنین های پستانداران تا کنون گزارش شده است. انجماد شیشه ای یک روش سازگار با بدن موجود زنده با مزیت اصلی جلوگیری از تشکیل بلورهای یخ که علت اصلی آسیب سلولی در روش های انجماد با سرعت پایین است، می باشد.طبق گزارشات به چاپ رسیده قبلی در زمینه انجماد شیشه ای فوق سریع، این نوع انجماد بر اساس افزیش سرعت های سرمایش و گرمایش می باشد. این روش ها باعث کاهش مدت زمانی می شوند که سلول ها در برابر مواد محافظ در دمای غیر انجمادی قرار می گیرند و ضمنا باعث کاهش میزان سمیت تخمک ها و جنین ها و همچنین باعث کاهش آسیب سلول در برابر انجماد می شوند.

هدف: تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری.

مواد وروش ها: محلول های انجماد شیشه ای از DMSO، EG، HAS و Hams,F10  به همراه سوکروز تهیه شدند. محلول کشت از محلول HTF که حاوی BSA بود تهیه گردید. محیط های ذوب با استفاده از سوکروز در محلول  HTF حاوی 10 درصد آلبومین به دست آمد. موش های ماده بالغ نژاد  NMRI، 6 تا 10 هفته ای تحت سوپر اوولاسیون القایی با استفاده از تزریقات 5/7 واحد از PMSG و 5/7 واحد از HCG بعد از 48 ساعت از اولین تزریق قرار گرفتند. تخمک های بارور نشده از موش های ماده و اسپرم ها از موش های نر توسط قطع نخاع پس از 13 ساعت از تزریق HCG جمع آوری شدند. پس از IVF، در محیط های کشت، جنین ها در مراحل مختلف رشد با استفاده از محیط های انجمادی در استراهای پلاستیکی به روش Open Pull طبق روش Kasai منجمد شدند. پس از دو هفته نگهداری جنین ها در نیتروژن مایع، دوباره در محیط آزمایشگاهی ذوب و کشت شدند.

نتایج: در این تحقیق پس از ذوب 466 جنین منجمد شده، اکثریت آنها از نظر شکل ظاهری، ریخت طبیعی داشتند. سرعت شکافتگی در راستای رسیدن به مرحله ی بلاستوسیست مرتبط با سرعت رشد جنین ها بود. نتایج نشانگر آنست که مراحل رشد بالاتر نسبت به مراحل زیگوت و دو سلولی نتایج بهتری را حاصل نمودند.

نتیجه گیری: مرحله مورولا بهترین مرحله برای جنین های موش محسوب می شود، زیرا که سرعت احیای مورولای منجمد شده 97 درصد بوده که با ریخت شناسی و یا نمو تا مرحله بلاستولایی تایید می شود.

کلمات کلیدی: انجماد شیشه ای، بلاستوسیست، مورولا، اتیلن گلیکول، دی متیل سولفوکساید

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید