پایان نامه ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

ترجمه و تحقیق کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی بانضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول

استاد راهنما:

دکتر عباس سماواتی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:مفاهیم و کلیات

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

هدف تحقیق.. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات و فرضیه های تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 6

ساختار محدوده تحقیق.. 6

مشکلات تحقیق.. 6

فصل دوم:آشنایی با مولف

آشنایی با مولف کتاب خلاف… 8

زمینه‌های تقریب در اندیشه‌ی شیخ طوسی.. 10

اساتید شیخ طوسی.. 19

تالیفات شیخ طوسی.. 19

الابواب معروف به «رجال شیخ طوسی، الفهرست، اختیار الرجال انتخاب «رجال کشی.. 19

فصل سوم:ترجمه کتاب خلاف بخش سلم

ترجمه کتاب سلم از خلاف شیخ طوسی از مساله 1 تا 38. 22

فصل چهارم:ادبیات تحقیق

بیع سلف و صیغه های آن. 56

پیشینه تاریخی بیع سلف و سلم. 57

بیع سلف درحقوق اسلام و ایران. 58

مفهوم و ماهیت و شرایط بیع سلف… 59

گفتار اول مفهوم بیع سلف… 59

اسناد تجاری و کاربردی در بیع سلف… 61

شرایط و ارکان بیع سلف… 62

شرط اول و دوم: ذکر جنس و وصف مبیع. 62

شرط سوم: قبص ثمن.. 63

شرط چهار: معلوم بودن مقدار مبیع. 65

شرط پنجم: تعیین مدت… 66

شرط ششم: فراوانی جنس فروخته شده 66

ضرورت قبض ثمن بیع سلف در مجلس… 67

روایات دال بر شرط بودن قبض در مجلس… 71

روایت دال بر شرط بودن قبض در مجلس و روایت دال بر جواز تاخیر قیمت… 73

بررسی موافقت یا مخالفت سلم یا اصل.. 75

قبض راس المال سلم. 76

طرح مساله در احکام بیع سلف… 77

حکم بیع سلف… 85

مورد عقد در بیع سلف… 85

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد