پایان نامه تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :

تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همانطور که می­دانیم یک استراتژی باید نیازهای یک سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش  تامین کند.پس رضایت سهام داران، ذینفعان، مشتریان از عملکرد یک شرکت امر بسیار مهمی است. در این پژوهش، پس از تبیین بیانیه مأموریت شهرک های صنعتی فیروزکوه ، جهت بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر موفقیت آن ، مجموعه‌عوامل داخلی و خارجی در کمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها، میزان اهمیت و وزن مهمترین عوامل تعیین و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل فضای استراتژیک شهرک ها گردیده است. جهت تعیین اهداف‌بلندمدت و سالانه پس از بررسی اسناد بالا دستی، ابتدا مجموعه‌اهداف‌بلندمدت و سیاست‌هایی که در دستورالعمل تدوین سند راهبردی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ارائه گردیده بود در کمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است که پس از جرح و تعدیل، اهداف‌بلندمدت، سالانه و استراتژی‌هایی که متناسب با مأموریت و وظایف شهرک های صنعتی فیروزکوه بود انتخاب و تعیین گردیده است.

دفتر شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه در سال 1404 ، دفتری است دانش مدار و منعطف درحوزه فعالیتش به طوریکه تمامی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در آن مراحل واگذاری و  بهره برداری را پشت سر گذرانیده و به واحدهای فعال تبدیل و ساماندهی شده است و در راستای خدمت به صنایع کوچک و متوسط شهرستان و رقابت پذیر کردن این صنایع در سطح استان و حتی کشور پیشگام می باشد. این دفتر تحت نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و همچنین تابع سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظیفه آماده سازی ،تامین، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی شهرستان در قالب نواحی صنعتی، مجتمع های کارگاهی، شهرک های فناوری، کسب و کار و سازماندهی، حمایت، هدایت و پشتیبانی از صنایع کوچک را برعهده دارد. این دفتر، با تکیه بر توانمندیهای خود و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی شهرستان و استان و بارعایت اصل شایسته سالاری، توانمندسازی کارکنان، همکاری و تعامل با ذینفعان خصوصاً مدیران واحدهای صنعتی مستقر در آن به دنبال کامیابی در تحقق اهداف خویش است. از نقاط قوت شهرک میتوان به حضور مدیریت مطلع با تحصیلات مرتبط، برقراری کانال های ارتباطی و تفویض اختیار مناسب از سوی مدیریت به کارکنان دفاتر ، به کارگیری نسبی سیستم های حسابداری مکانیزه ، ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی و… اشاره کرد . همچنین از نقاط ضعف شهرک میتوان به عدم پیاده سازی و استقرار نظام برنامه ریزی ، رهبری در سطح شهرک های صنعتی و نبود چشم انداز مدون ، نارسایی سیستم های مناسب از جمله سیستم های مدیریت کیفیت ، پایین بودن میزان خلاقیت و نو آوری ، و … اشاره کرد . از فرصت های به دست آمده برای شهرک صنعتی فیروزکوه می توان به استقبال دولت در حمایت از صنایع کوچک در شهرک ، نزدیکی و دسترسی آسان به کانون جمعیتی تهران ، واقع شدن در بین سه استان تهران-مازندران و سمنان اشاره نمود . اما از تهدیدات عمده و نهایی دفاتر و واحد ها ی شهرک های صنعتی فیروز کوه می توان به نگرش منفی صنعتگران استان نسبت به منطقه ، تورم و بی ثباتی بالای اقتصادی و سیاسی ، عدم هماهنگی منظم میان واحد ها ، شرایط اقلیمی سخت شهرستان ، عدم دسترسی آسان به نیروی انسانی و … اشاره کرد .

 

مقدمه

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد. اول اینکه صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع مالی حمایت می کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصت ها شغلی، ایجاد رفاه و بالاخره فقرزدایی می شود. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار آسیب پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می کند. سوم اینکه بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی درتحقق روند خصوصی سازی در کشور ایفا نماید زیرا آنها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند. چهارم اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاری در جامعه می شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور می گردد. سرانجام بخش صنایع کوچک و متوسط ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخش ها صنایع کوچک و متوسط امتیازات رقابتی قابل توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آنها را قادر می سازد سریع تر و موثرتر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند ( unido , 2003 ) .

امروزه در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن به مثابه حل کلیه مشکلات اقتصادی مطرح است به طوری که صاحبنظرات مسائل اقتصادی، آن را مترادف با توسعه یافتگی می دانند. کشورهای در حال توسعه امیدوارند که از طریق صنعتی شدن بر مشکلات عقب ماندگی فنی غلبه کرده و موجبات استفاده کامل از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم سازند.

پیشرفت های سریع کشورهای در حال توسعه نظییر کره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه ، اندونزی و کشورهای صنعتی چون آلمان، ژاپن ، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته گواه این مدعا است که صنایع کوچک در این کشورها به عنوان پایه های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده اند به طوری که طبق مطالعات سازمان جهانی کار 70 درصد از نوآوری ها و اخترعات صنعتی، توسط کار آفرینان به وجود آمده که در واحدهای کوچک مشغول به کار بوده اند (Debra D.Raiborn , 1982 , 1-5  ) .

بخش بنگاه های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادهای توسعه یافته در سراسر جهان می باشد. در اتحادیه اروپا صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در رشد و توسعه و ایجاد کسب و کار جدید داشته است و نقش به سزائی در اشتغالزایی در سطح قابل قبول به ویژه برای کارگان و زنان فراهم کرده است با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط به طور معمول بیشتر از صنایع بزرگ به  تأمین کنندگان محلی وابسته هستند در نتیجه آنهابه طور غیر مشتقیم باعث ایجاد فرصت های شغلی می شوند (The European Commission , 2005 , 2-8  ) .

بررسی­های انجام شده در نظام های اقتصادی (توسعه یافته، در حال توسعه فدر حال گذار) نشان می­دهد که برای دستیابی به یک بخش صنایع کوچک و متوسط شکوفا و پایدار بایستی یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک و ایجاد یک ساختار حمایتی نهادینه مناسب شامل خدمات مشاوره کسب و کار، تأمین اطلاعات ، آموزش ، خدمات مالی و امثال آن باشد.

در این راستا کشور ما ایران شدیداً به صادرات نفت و گاز که 82 درصد کل صادرات کشور را تشکیل

می­دهد وابسته است هرچند که صادرات غیر نفتی در حال افزایش بوده ولی این افزایش به آرامی صورت می­گیرد. و اشتغال­زایی یکی از مسایل مهم در ایران می باشد بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون نفر در سال 2000 به صورت رسمی به عنوان بیکار ثبت شده است که این رقم در حال افزایش می­باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ثابت شده است که بخش صنایع کوچک و متوسط می­تواند نقش کلیدی در اشتغال زایی ایفا کند و نه تنها می تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی را جذب کند بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی را نیز می­تواند جذب نماید و همچنین می­تواند به عنوان موتور محرک اصلی اشتغال محسوب شود (شقاقی و همکاران ،1384) .

این فصل به بیان کلیات تحقیق شامل: بیان مساله، چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق تخصیص یافته است.

 بیان مسئله

تغییرات شتابان محیط درون و برون سازمانی منجر به بروز شرایطی شده است که مجموعه مولفه‌ها و عوامل مرتبط با سازمان در حوزه‌های مختلف به صورت پیوسته دچار تغییرات گردد. لذا در چنین شرایطی بدون وجود برنامه‌ای مشخص امکان رسیدن به موفقیت برای سازمان قابل تصور نیست. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های رایج برای برنامه ریزی در سازمان‌ها امری ضروری و رایج بوده و در عمل بسیاری از مدیران، مشاوران و کارشناسان از این الگوها در تعیین برنامه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. لیکن در اغلب روش‌های موجود در حوزه برنامه ریزی، برنامه ریزی انجام شده با واقعیت‌ها و شرایط محیطی و درونی سازمان تطابق لازم را ندارد.

در مدل‌های رایج در برنامه­ریزی (به ویژه برنامه ریزی استراتژیک)، فرایند شناخت مبتنی بر دو حوزه عمده و اصلی درون و بیرون سازمان (محیط داخلی و خارجی) انجام می‌پذیرد که حاصل آن در قالب مجموعه فرصت ‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف تبیین می‌گردد. در حقیقت با تحلیل‌های انجام شده در این حوزه‌ها، شرایط موجود سازمان به تصویر درآمده و برنامه‌های مورد نیاز برای حصول به اهداف و ماموریت سازمان و نیز عبور از شرایط و تنگناهای موجود، با استفاده از فرصت­ها و نقاط قوت تدوین می‌گردد.

با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اینکه تاکنون به منظور برنامه­ریزی‌های مورد نیاز با رویکردی استراتژیک به بررسی و شناسایی مشکلات موجود در شهرک­های صنعتی فیروزکوه پرداخته نشده این تحقیق درصدد است تا تصویری مناسب از مشکلات این سازمان در حوزه‌های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت مقابله با آن ارائه دهد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.