پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

  

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی

تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

 

 استاد راهنما:

دکتر محمدرضانصراصفهانی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن محمدی فشارکی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ساختار به شیوه ی سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزای سازنده ی اثر اطلاق می شود و تحلیل ساختاری چگونگی روابط میان عناصر اثر را بررسی می نماید.در کنار آن محتوای اثر نیز به عنوان فکر و اندیشه ی غالب بر آن یکی از مهم ترین این عناصر به شمار می رود و لذا با تحلیل و بررسی محتوا در کنار ساختار اثر می توان به شناخت همه جانبه ی آن یاری نمود.

در نگارش این پژوهش سعی بر آن است که  شیوه ی مذکور بر روی داستان های کوتاه” بهرام صادقی،نویسنده ی نامدار دهه ی سی و چهل پیاده شود و با تحلیل ساختاری و محتوای آثار وی سبک نویسندگی او را ارزیابی گردد.

وی از سال1335 با چاپ داستان های کوتاه در مجلّات ادبی فعالیت ادبی خود را آغاز نمود و به زودی توانست با تکیه بر طنزی ظریف و روانکاوی عمیق شخصیت های داستان هایش به عنوان نویسنده ای صاحب سبک در عرصه ی ادبی آن روزگار مطرح گردد.گرچه دوران خلّاقیّت هنری او چندان طولی نکشید  اما در همین مدت کوتاه داستان هایی فراموش ناشدنی آفرید.

از مهم ترین مضامین داستان هایش ناامیدی مزمن،سرخوردگی توأم با پوچی،مرگ اندیشی،ترس،تنهایی و البته انتقاد از نابسامانی های اجتماعی ایجاد شده پس از کودتا و نیز ترسیم هدفمند آشفتگی مناسبات خانوادگی است.

گمنامی عجیب و مرموز صادقی در جامعه ی ادبی ایران،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی الگوی داستان های کوتاه وی که در کتاب“سنگر و قمقمه های خالی”به چاپ رسیده اند،توانایی های او در زمینه ی کوتاه نویسی جدید و نیز تأثیرگذاری او بر آیندگان را به خوانندگان نشان دهد.

 

واژه های کلیدی: ساختار – محتوا – داستان کوتاه – بهرام صادقی

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

کوته نوشت ها      ………………………………………………………………………………………………………………..            ..           د

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………        …………………………….           ذ

فصل اول :کلیات

1 – 1 داستان کوتاه……………………………………………………………………………………………………………………        …          1

1-2ساختار………………………………………………………………………………………………..           …………………………….           6

1-3 ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………..           6

1-4 زندگی نامه ی بهرام صادقی…………………………………………………………………           …………………………….           8

1-4-1 فعالیت های ادبی بهرام صادقی……………………………………………………… …………………………….           10

1-4-2 خدمت سربازی در سروک یاسوج………………………………………………………………………………….          ..           11

1-4-3تحویل دیرهنگام پایان نامه ی درسی و اخذ درجه ی دکترای طبابت……………………………….          12

1-4-4 ازدواج………………………………………………………………………………………………………………………….           ..           13

1-4-5 کسب جایزه ی ادبی فروغ………………………………………………………………            …………………………….           13

1-4-6 داستان گویی شفاهی……………………………………………………………………. …………………………….           15

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید