پایان نامه بررسی کیفیت وضو از دیدگاه فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی کیفیت وضو از دیدگاه فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر سید علی میرابراهیمی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 تاریخچه موضوع……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………… 5

1-5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-6 چرا اختلاف در دوره ی عثمان روی داد………………………………………………………………………………. 6

1-7 پس از رحلت رسول خدا دو سیاستی که ضربه مهلکی به اسلام زد……………………………………………… 8

فصل دوم: تعاریف ، اصطلاحات

2-1 معنای لغوی و اصطلاحی وضو چیست؟……………………………………………………………………………. 12

2-2 آیه ی وضو در قرآن کریم………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1نحوه ی وضوی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)……………………………………………………. 13

2-3 فلسفه وضو چیست؟…………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3-1تاریکی حق ملاقات با روشنایی را ندارد………………………………………………………………………. 14

2-3-2حقیقت نورانی وضو از نظر آیت الله صمدی آملی…………………………………………………………… 16

2-3-3نظر شهید ثانی درمورد طهارت…………………………………………………………………………………… 17

2-4 فواید بهداشتی وضو……………………………………………………………………………………………………… 19

2- 5 احادیث راجع به وضو…………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم : نحوه وضو گرفتن در فقه امامیه

3-1 انواع وضو………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-2 وضوی ترتیبی…………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-3 وضوی ارتماسی…………………………………………………………………………………………………………. 24

3-4 وضوی جبیره ای چیست………………………………………………………………………………………………. 25

3-5 چند مسئله درباره ی وضوی جبیره ای…………………………………………………………………………….. 25

3-6 تیمم چیست………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-7تیمم بدل از وضو چیست………………………………………………………………………………………………. 27

3-8چگونه تیمم کنیم…………………………………………………………………………………………………………. 27

3-9کیفیت وضو گرفتن در مذاهب اسلامی…………………………………………………………………………….. 28

3-9-1کیفیت وضو در فقه امامیه…………………………………………………………………………………………. 31

3-9-2نقل فتاوای امامیه……………………………………………………………………………………………………. 31

3-9-3نظر علمای عصر حاضر درمورد شستن صورت و دستها در وضو………………………………………… 32

3-9-4ادله شیعه امامیه……………………………………………………………………………………………………… 33

3-9-5دلیل عامه بر جواز عکس………………………………………………………………………………………….. 34

3-9-6نظر علامه طباطبایی (ره)………………………………………………………………………………………….. 35

3-9-7نظر امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درباره ی کیفیت شستن دستها…………………………………. 35

3-10مسح پا در وضو………………………………………………………………………………………………………… 36

3-10-1 فتاوای فقهای امامیه……………………………………………………………………………………………… 37

3-10-2 کیفیت مسح پا از نظر علمای عصر حاضر………………………………………………………………….. 37

3-10-3 دلیل امامیه بر وجوب مسح پاها………………………………………………………………………………. 38

3-10-4 روایات اهل سنت……………………………………………………………………………………………….. 40

3-10-5 تابعین و قول به مسح…………………………………………………………………………………………… 42

3-10-6 روایات اهل بیت علیه السلام………………………………………………………………………………….. 43

3- 11ریشه اختلاف در وضو………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم: آداب و احکام وضو

4- 1 احکام وضو……………………………………………………………………………………………………………… 49

4-1-1 شرایط وضو………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1- 2برای چه کارهایی باید وضو گرفت…………………………………………………………………………….. 68

4-1- 3 مبطلات وضو……………………………………………………………………………………………………… 69

4-1- 4شکیات وضو……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-5 مکروهات وضو……………………………………………………………………………………………………. 70

4- 2آداب وضو………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-1آداب وضو گرفتن از زبان امیر المؤمنین (ع)………………………………………………………………….. 71

4-3پرسش و پاسخ (استفتائات)……………………………………………………………………………………………. 75

4-3-1 کدام غسل نیاز به وضو ندارد……………………………………………………………………………………. 75

4-3-2غسل های غیر جنابت به جای وضو کدام اند………………………………………………………………….. 76

4-3-3 بطلان وضو در وسط نماز……………………………………………………………………………………….. 77

4-3-4 لاک ناخن و وضو…………………………………………………………………………………………………. 77

4-3-5 کاشت ناخن و وضو………………………………………………………………………………………………. 78

6-3-6 به جاماندن اثر جرم در وضو…………………………………………………………………………………….. 78

4-3-7 وجود اثر رنگ در دست هنگام وضو………………………………………………………………………….. 79

4-3-8 تفاوت وضوی زن و مرد…………………………………………………………………………………………. 79

4-3-9 ترمیم ابرو یا مو در وضو…………………………………………………………………………………………. 80

4-3-10 با یک وضو چند نماز می توان به جا آورد………………………………………………………………….. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………… 85

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد