پایان نامه بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم زیستی ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) در رشته زیست شناسی

گرایش علوم جانوری- سلولی تکوینی

عنوان:

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر ویدا حجتی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول  کلیات…………………………………………………………………………………… 10

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 11

1-2- کلیاتی در مورد خزندگان…………………………………………………………………. 12

1-3- تاریخ خزندگان…………………………………………………………………………… 13

1-4- خاستگاه خزندگان………………………………………………………………………… 14

1-5- مشخصات کلی خزندگان………………………………………………………………… 14

1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا یا فلسداران…………………………………………………. 15

1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران………………………………………………………… 15

1-8- دستگاه تولیدمثلی جنس ماده……………………………………………………………… 17

1-9- لقاح در خزندگان………………………………………………………………………… 20

1-10- بیولوژی تولیدمثل سوسماران……………………………………………………………. 21

1-11- عوامل موثر بر روی تخم و رشد و نمو جنین و نوزادان سوسماران……………………….. 22

1-12- تعیین جنسیت در خزندگان…………………………………………………………….. 22

1-13- تعیین سلولهای زایا در خزندگان……………………………………………………….. 22

1-14- رابطه انتخاب طبیعی و بقای جنین­های ماده و اندازه تخم و تعداد تخم­ها…………………. 23

1-15- عوامل محدود کننده دراندازه نسل و هزینه­های تولیدمثل…………………………………. 23

1-16- عوامل محدود کننده در تولید تخم بزرگ………………………………………………… 24

1-17- تاثیر غدد و هورمون­ها بر رفتارهای تولیدمثلی و تمایز جنسی سوسماران…………………. 24

1-18- جفت­گیری ترجیحی……………………………………………………………………. 25

1-19- دوشکلی جنسی………………………………………………………………………… 25

1-20- رفتار تولید مثلی………………………………………………………………………… 26

1-21- موقعیت تاکسونومیکی گونه Lacerta strigata………………………………………….. 26

1-22- خصوصیات خانواده لاسرتیده (Lacertidae)…………………………………………….. 26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید