پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه¬ای بیماران همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش مراقبت های ویژه

عنوان:

بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

استاد راهنما:

خانم فرحناز جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………………………. 7

3-1 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

4-1 تعاریف نظری واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5-1 تعاریف عملی واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-1 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

1-2 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………….. 40

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………..  40

5-3 محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..  40

6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………  41

7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار …………………………………………………………………………………………………………..43

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………… 44

9-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

فصل چهارم: نتایج تحقیق

یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 57

2-5 نتیجه­گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-5 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی………………………………………………………………………………… 70

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد