پایان نامه بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه لرستان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عرب

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی

عنوان:

بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه

استاد راهنما:

دکتر کبری خسروی

استاد مشاور:

دکتر علی نظری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: کلیات، تعاریف و مفاهیم 2

1-1مقدمه 2

1-2بیان مسئله 4

1-3سؤالات تحقیق(شامل سوال اصلی و فرعی) 4

1-4فرضیات تحقیق:(فرضیه اصلی و فرضیه فرعی) 4

1-5پیشینه موضوع و سوابق مربوط. 5

1-6ضرورت ها و اهداف تحقیق. 5

1-7روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 5

فصل دوم بررسی نتایج اعمال از نگاه قرآن و روایات………………………………………………………………………………………8

2-1 دنیا مزرعه آخرت.. 8

2-2 اعمال و امور معنوی. 9

2-3 قلب مرکز انجام تمامی اعمال. 10

2-4چگونگی جلوه اعمال. 12

2-5 انقطاع عمل با مرگ.. 14

2-6 نامه اعمال. 16

2-6-1 اقامه میزان وسنجش اعمال. 18

2-6-2 امام علی(علیه السلام)میزان حق. 19

2-7نتایج اعمال در داستان های قرآنی. 22

2-7-1نجات حضرت یونس (ع) 22

-7-2حضرت زکریا و حضرت مریم (س) 23

2-7-3قوم لوط. 23

2-8تقسیم بندی اثرات اعمال از نگاه قرآن. 24

2-8-1آیات ناظر به اعمال فردی انسان. 24

2-8-2آیات ناظر بر اعمال اجتماعی و گروهی انسان. 24

2-8-3آیات ناظر بر اعمال فردی انسان اما تأثیر گذار بر سر نوشت جامعه 25

فصل سوم:بررسی نتایج حسنات اخلاقی. 27

3-1 صبر. 27

3-1-1میانه روی. 28

3-1-2پیروزی در امور. 28

3-1-3 بزرگی و بزرگواری. 28

3-1-4 افزایش دوستان. 29

3-1-5 پوشش عیوب.. 29

3-2 زهد 30

3-2-1 عدم دلبستگی به دنیا 31

3-2-2 سبک شدن مصیبت.. 31

3-3 صدقه 32

3-3-2افزایش رزق. 33

3-3-3 حفظ ایمان. 33

3-4 ورع. 34

3-4-1محافظ روح و جان. 34

3-4-2زنده ماندن دل. 34

3-5 بشاشت.. 36

3-6 قناعت.. 37

3-6-1 بی نیازی از مردم 37

3-6-2 افزایش ثروت مادی و ومعنوی. 38

3-7سکوت.. 39

3-7-1 متانت و وقار. 39

3-8 حیاء. 40

3-9 اخلاق نیکو. 41

3-10 عطاء. 42

3-10-1 رفعت منزلت.. 42

3-10-2 افزایش رزق. 43

3-11 تواضع . 43

3-11-1فزونی دوستان. 44

3-11-2افزایش روزی. 44

3-12 میانه روی ومحبوبیت.. 45

3-13 دعا 46

3-14 تحمل. 48

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد