پایان نامه بررسی متن پهلوی ماتیکان گجستک ابالیش

دانشگاه شیراز 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته  فرهنگ و زبان­های باستانی

بررسی متن پهلوی ماتیکان گجستک ابالیش

(حرف نویسی،آوا نویسی، ترجمه و واژه‌نامه ریشه شناختی)

 استاد راهنما

دکتر فرخ حاجیانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

متن پهلوی ماتیکان گجستک ابالیش با موضوع فلسفی- کلامی از جمله آثاری است که از روزگاران گذشته از زبان فارسی میانه به جای مانده و در سده­های نخستین اسلامی نگارش یافته است. این متن به بررسی برخی اصول و عقاید و آیین‌ها و مراسم در دین زردشت می­پردازد.  زبان فارسی میانه و متن­های بازمانده از آن نه تنها از نظر مطالب مورد بحث و واژگان گنجینه­ای گسترده و پهنه­ای ناشناخته است و به بررسی، ترجمه و تجزیه و تحلیل نیاز دارد، بلکه از جهت شیوه آوانگاری و ریشه­شناختی نیز مقوله­ای در خور توجه و بحث است. وجود نارسایی­ها و برخی غلط­‌خوانی‌ها که در متن­های موجود راه یافته است، کار پژوهشگر این زبان را دشوار می­کند. نداشتن اطلاعات کافی در مورد تلفظ صحیح بسیاری از واژه­ها و همچنین ریشه‌یابی دقیق آنها امکان اظهار نظر دقیق و صحیح را از پژوهشگر سلب می­کند. در این تحقیق که به شیوه کتابخانه­ای صورت گرفته است، متن پهلوی گجستک ابالیش به دقت حرف‌نویسی، آوانویسی و ترجمه شده است و در ادامه واژه­های به کار رفته در متن از نظر دستوری بررسی و تحلیل شده­اند و سیر تحول آنها از آغاز تا به فارسی نو مورد مطالعه قرار گرفته است. صراحت و روانی در ساختار متن تاثیرپهلوی متاخر و فارسی نو را نشان می­دهد ،اما پیچیدگیهایی نیز در بعضی موارد مشاهده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1-کلیات………………………………………………………………………… 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………. 5

1-3-هدف تحقیق…………………………………………………………………. 6

1-4-روش تحقیق…………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………. 9

 

فصل سوم: حرف‌نویسی ، آوانویسی و ترجمه

3-1-حرف‌نویسی………………………………………………………………….. 13

3-2-آوانویسی……………………………………………………………………… 17

3-3-ترجمه……………………………………………………………………….. 20

 

فصل چهارم:ریشه‌شناختی واژگان

ریشه‌شناختی واژگان……………………………………………………………….. 25

 

فصل پنجم :نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………… 94

منابع ……………………………………………………………………………… 96

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید