پایان نامه بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما:

دکتر یونس نیک اندیش

استاد مشاور:

دکتر نورمحمد علیپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات… 5

1-1- طرح تحقیق.. 5

1-1-1- بیان مسأله. 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-1-5- سوابق تحقیق.. 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-1-7- روش تحقیق.. 12

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات.. 13

1-2- معنا و مفهوم زنا 13

1-3- تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا 14

1-3-1- اقوال فقهاء 16

1-3-2- ادله قول مشهور 18

1-3-3- اشکالات وارده به ادله مشهور 19

1-3-4- پاسخ به اشکالات فوق.. 20

1-3-5- نتیجه بحث… 20

فصل دوم: راههای اثبات و مجازات زنا

2- راههای اثبات و مجازات زنا. 23

2-1- آیات قرآنی پیرامون راههای اثبات زنا 23

2-1-1- آیات قرآنی پیرامون شهادت شهود. 23

2-1-1-1- آیه 15 سوره نساء 23

2-1-1-1-1- مفردات آیه. 23

2-1-1-1-2- احکام فقهی آیه. 24

2-1-1-1-2-1- طریقه اثبات زنا 24

2-1-1-1-2-2 وجوب استشهاد در مقام اتهام. 25

2-1-1-2- فلسفه چهار شاهد در زنا 26

2-1-1-3- شرایط شهود زنا در قانون مجازات اسلامی.. 27

2-1-1-3-1- شرایط عام و کلی شهود زنا 28

2-1-1-3-2- شرایط خاص…. 29

2-1-2- آیات قرآنی پیرامون اقرار 32

2-1-2-1- آیه 11، سوره ملک… 33

2-1-2-1-1-مفردات آیه. 33

2-1-2-1-2-احکام فقهی آیه. 33

2-1-2-1-3- شبهات دلالتی در آیه و پاسخ به آنها 34

2-1-2-2- آیه 81، سوره آل عمران.. 35

2-1-2-2-1- مفردات آیه. 35

2-1-2-2-2- احکام فقهی آیه. 36

2-1-2-3- آیه 102، سوره توبه. 36

2-1-2-3-1- احکام فقهی آیه. 37

2-1-2-3-2- خصوصیات اقرار کننده در زنا 38

2-1-2-3-3-صراحت اقرار 38

2-1-2-3-4- نصاب و دفعات اقرار 39

2-1-2-3-5- انکار یا عدول از اقرار در زنا 40

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد