پایان نامه بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

    دانشکده علوم

 گروه زیست شناسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی فون مارهای منطقه مارکوه در استان سمنان

 

استاد راهنما

دکتر هومن شجیعی

 

استاد مشاور

دکتر عبدالحسین شیروی

 

زمستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیاتی در مورد مارها

مقدمه 2

1-1 خاستگاه خزندگان. 4

1-2طبقه بندی خزندگان. 6

1-3مشخصات کلی خزندگان. 7

1-4 سابقه مطالعاتی مارها در ایران. 8

1-5طبقه بندی مارها 9

1-6مشخصات ظاهری مارها 10

1-7آناتومی مارها 12

1-8نقش مارها در زندگی انسان. 13

1-9 حواس در مارها 15

1-10رفتار شناسی در مارها 17

1-11رژیم غذایی در مارها 17

1-12شیوه های شکار در مارها 18

1-13 نقش مارها در طبیعت و زنجیره های غذایی. 20

1-14 انواع سم مارها 20

1-15ترکیبات موجود در سم مار و فرآورده های تولیدی آن. 21

1-16مکانیسم عملکرد سم در ایجاد ورم، تاول و نکروز بافتی. 23

1-17مکانیسم عملکرد سم در ایجاد فلج. 23

1-18مکانیسم عملکرد سم در ایجاد خونریزی. 23

1-19تولید مثل در مارها 24

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1منطقه مطالعاتی. 26

2-2خاک منطقه 26

2-3پوشش گیاهی. 26

2-4 آب و هوا 26

2-5نمونه برداری. 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید