پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع)

پایان نامه:

جهت دریافت دکترا

عنوان :

بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر محمد گلشن تفتی

استاد مشاور :

دکتر قاسم دستجردی

استاد مشاور آمار:

پروفسور نصرا… بشر دوست

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

1-1- دوره نوزادی.. 2

1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد. 4

1-3- ارزیابی سن حاملگی در هنگام تولد. 6

1-4- گستره بیماری‌ها در نوزادن LBW…. 7

1-5- مراقبت‌های مربوط به اتاق نوزادان.. 7

1-6- پیش آگهی.. 8

1-6-1- تعیین احتمال مرگ و میر نوزادی.. 10

1-7- عوارض وزن کم تولد. 10

1-7-1- نقایص عصبی – حسی اصلی.. 10

1-7-2- فلج مغزی.. 12

1-7-3- عقب ماندگی ذهنی.. 14

1-7-4- کم شنوایی.. 15

1-7-5- نقائص بینایی.. 16

1-7-6- هیدروسفالی پیشرونده 17

1-7-7- نقائص مینور 18

1-7-8- تکامل در کی – شناختی.. 19

1-7-9- تکامل زبان.. 20

1-7-10- تکامل حرکتی.. 20

1-7-11- تکامل عصبی رفتاری.. 22

1-7-12- عملکرد مدرسه. 23

1-7-13- خونریزی داخل بطنی-داخل جمجمه ای.. 24

1-7-14- اختلال بیش فعالی/کمبود توجه. 25

2-1- بیان مسئله و اهمیت آن.. 45

2-2- عنوان طرح.. 46

2-3- جامعه مورد بررسی.. 46

2-4- حجم نمونه. 46

2-5- نوع و روش مطالعه. 46

2-6- مکان وزمان مطالعه. 46

2-7- فرضیه. 47

2-8- هدف کلی.. 47

2-8-1- اهداف ویژه 47

2-9- روش انجام کار 47

2-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48

2-11- متغیرها 48

3-1- یافته‌ها 50

4-1- بحث… 68

4-2- نتیجه گیری.. 71

4-3- پیشنهادات… 71

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 1-1- میزان نقایص عصبی در نوزادان با وزن کم حین تولد. 11

جدول 1-2- شیوع نقایص ماژور در نوزادان با وزن کمتر از800 گرم در حین تولد. 12

جدول 3-1- فراوانی نسبی ADHD از نوع عمدتاً بی توجه در دو گروه مورد بررسی.. 51

جدول 3-2- فراوانی نسبی ADHD نوع عمدتاً بیش فعال-تکانشگر در دو گروه مورد بررسی.. 52

جدول 3-3- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسی.. 53

جدول 3-4- فراوانی نسبی ADHD نوع عمدتاً بی توجه دو گروه مورد بررسی برحسب جنس…. 54

جدول 3-5- فراوانی نسبی ADHD نوع عمدتاً بیش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد بررسی برحسب جنس    55

جدول 3-6- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد بررسی برحسب جنس…. 56

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد