پایان نامه بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی

دانشگاه آزاداسلامی

واحددامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات ومعارف اسلامی

گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

عنوان

بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی

 

استاد راهنما

دکتر مرتضی  براتی

 

مرداد:1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق…4

فرضیات  تحقیق ……..5

بیان مسئله. 6

ضرورت انجام تحقیق.. 7

اهداف تحقیق.. 8

پیشینه تحقیق.. 9

روش انجام تحقیق.. 10

قالب بندی ……11

فصل اول:مباحث نظری …12

1-1-مقدمه. 13

1-1-1- معنای لغوی حق.. 13

1-1-2- معنای اصطلاحی حق : 13

1-1-3 – رابطه حق و تکلیف… 14

1-1-4 – معنا و مفهوم تربیت.. 16

1-2- تعریف و خصوصیات کودک.. 23

1-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی کودک.. 23

1-2-2- خصوصیات دوره شیرخوارگی.. 24

1-2-3- خصوصیات دوره کودکستانی (پیش دبستانی ) 26

1-2-4- خصوصیات دوره دبستانی.. 29

1-3-عوامل موثر رشد قبل از تولد. 33

1-3-1- وراثت.. 33

1-3-2- محیط قبل از تولد. 36

1-3-2-1-اسلام و وراثت.. 37

1-3-2-2-وراثت های نامطلوب.. 38

1-3-3 – اضطراب مادر. 42

1-3-4- سن مادر. 43

1-3-5- تغذیه. 44

1-3-6- داروها 48

1-3-7- بیماری ها و اختلالات مادر. 49

1-3-8- عامل ارهاش RH.. 49

فصل دوم:مراحل رشد وتربیت کودک در اسلام وعلوم تربیتی.. 50

2- 1- مراحل رشد قبل از تولد از نظر اسلام و علوم تربیتی.. 51

2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی.. 51

2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربیتی.. 55

2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد. 56

2-1-3-1- مرحله زیگوت (از باروری تا سه هفته) 56

2-1-3-2-  مرحله رویانی از 2 تا 8 هفته. 57

2-1-3-3- مرحله جنینی ( از هفته هشتم تا تولد ) 59

2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربیت کودک در هر مرحله. 60

2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگی.. 60

2-2-2-رشد دندان ها و اهمیت دندانهای شیری.. 61

2-2-3-آموزش  بهداشت دهان و دندان. 62

2-2-4-رشد گویایی.. 63

2-2-5-الگوی رشد زبان. 63

2-2-6- عوامل موثر در رشد گویایی.. 64

2-3-دوران کودکی.. 67

2-3-1- شکوفایی استعدادهای نهفته در کودک.. 68

2-3-2- مهیا شدن کودک برای دوران اطاعت.. 68

2-3-3- اعتماد کودک به پدر و مادر. 68

2-3-4- آرامش روحی و روانی کودک در دوران‌های بعدی.. 69

2-3-5- ایجاد روحیه اعتماد به نفس و پرورش شخصیتی مستقل. 69

فصل سوم: عوامل موثر بر رشد وتربیت بعد از تولد… 71

3-1- خانواده 72

3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن. 73

3-2-مسئولیت های پدر ومادر. 74

3-2-1 – مسئولیت پدر بودن. 74

3-2-2-پدر از دیدگاه کودک.. 75

3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر. 75

3-2-4-توجه به نقش مادر. 76

3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند. 77

3-2-6 – مسئولیت های پدر و مادر. 79

3-2-7-فرزند از نظر روایات.. 80

3-2-8 -تاثیر و نقش دوستان در تربیت کودک.. 82

3-2-9-وظیفه مهم والدین نسبت به دوستی های فرزندان. 83

3-2-10 – نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک.. 85

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد