پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت­های بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولی SRAP

 دانشگاه اورمیه

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش اکولوژی تاکسونومی

 

 عنوان:

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت­های بلوط ایرانی(Lindl. Quercus brantii) در بخشی از منطقه زاگرس با استفاده از مارکر مولکولی SRAP


اساتید راهنما:

دکتر فاطمه رحمانی

دکتر محمد حسن جعفری صیادی

 

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

 • مقدمه و هدف—————————————————————— 2–
 • گیاهشناسی تیره راش Fagaceae————————————————— 3
 • شرح تاکسونومیک جنس بلوط Quercus———————————————- 4

1-3-1 خصوصیات تاکسونومیک گونه  Quercus brantii——————————— 5

 • پراکندگی جهانی این جنس ——————————————————– 6
 • پراکندگی این جنس در ایران——————————————————- 7
 • شرایط اکولوژیکی————————————————————— 8
 • ترکیبات شیمیایی بلوط ———————————————————– 8
 • اهمیت درمانی بلوط————————————————————– 8
 • مصرف خوراکی بلوط———————————————————– 10
 • اهمیت اقتصادی بلوط———————————————————– 10
 • تنوع ژنتیکی—————————————————————— 11

1-11-1- اهمیت تنوع ژنتیکی و روش­های مختلف ارزیابی آن—————————— 12

 • انواع نشانگرها—————————————————————- 12

1-12-1- نشانگرهای مورفولوژیکی————————————————- 13

1-12-2- نشانگرهای بیوشیمیایی————————————————– 13

1-12-3- نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA —————————————- 14

       1-12-3-1- نشانگرهای غیر مبتنی برPCR ————————————– 15

       1-12-3-2- نشانگرهای مبتنی برPCR —————————————– 16

                1-12-3-2-1 نشانگرPAPD —————————————— 17

                1-12-3-2-2 نشانگرAFLP ——————————————- 17

                1-12-3-2-3 نشانگرSSR ——————————————– 17

                1-12-3-2-4 نشانگرISSR ——————————————- 18

                1-12-3-2-5 نشانگرSRAP  و مزایا و معایب آن—————————– 19

 • کاربرد نشانگر(مارکر)هایDNA ————————————————– 20
 • واکنش زنجیره­ای پلیمراز(PCR)————————————————— 21

1-14-1- مراحل واکنش زنجیره­ای پلیمراز——————————————– 22

 • تجزیه و تحلیل داده­ها———————————————————– 24

1-15-1 دندروگرام———————————————————— 24

1-15-2 تجزیه خوشه ای——————————————————– 25

1-15-3 ضریب شباهت——————————————————— 26

1-15-4 انتخاب الگوریتم——————————————————– 26

 • بررسی کارآیی الگوریتم مورد استفاده در تجزیه کلاستر———————————— 26
 • شاخص شانون—————————————————————- 27
 • بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیت­ها براساس آنالیز Nei—————————— 27
 • سابقه تحقیق—————————————————————— 28

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید