پایان نامه بررسی تجزیه ی بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سال های 1386 تا 1389

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

 

عنوان

بررسی تجزیه ی بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سال های 1386 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی

 

استاد مشاور

دکتر حسین ثقفی

 

پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

 عنوان مطلب                                                                                                        صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
  • سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  • فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم:دانستنیهای موجود در پژوهش

بخش اول: چهارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………………………….6

بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

  • مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………23
  • مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم: مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 84

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

 

فهرست جداول :

عنوان مطلب :                                                                                                      صفحه

جدول 4 – 1 : جنسیت بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای  1386 تا 1389…………………………………..29

جدول 4 – 2 : سن بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389  ……………………………………….30

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد