پایان نامه بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت¬های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

(تعلیم و تربیت اسلامی)

عنوان:

بررسی تأثیر ریاضیات بر مهارت­های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان

استاد راهنما:

دکتر عباس اردکانیان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 5

1-3. سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 6

1-5. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1. اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2. اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………… 7

1-6. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7. محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1. مهارت تفکر …………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2. مهارت حل مسأله ……………………………………………………………………………………………… 11

2-1-3. مهارت تصمیم‌گیری …………………………………………………………………………………………… 11

2-2. پیشینه و سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل سوم: تاثیر ریاضیات بر مهارت‌های زندگی

3-1. واژه ریاضیات ………………………………………………………………………………………………………. 15

3-2. اهمیت ریاضیات در زندگی بشر ……………………………………………………………………………….. 16

 

3-3. در باب ریاضیات و واقعیت …………………………………………………………………………………….. 17

3-4. ریاضیات بستری مناسب جهت تقویت مهارت تفکر نقادانه ……………………………………………… 18

3-4-1. تفکر نقادانه ……………………………………………………………………………………………………… 19

3-4-2. استدلال …………………………………………………………………………………………………………… 20

3-4-3. اثبات ……………………………………………………………………………………………………………… 21

3-4-4. قلمرو پیش از اثبات …………………………………………………………………………………………… 21

3-4-5. نظرات پیاژه و اینهلدر پیرامون توسعه مهارت استدلال هندسی در دانش‌آموزان……………………. 23

3-4-6. نتیجه‌گیری از بحث ریاضیات ……………………………………………………………………………….. 23

3-5. تفکر خلاق …………………………………………………………………………………………………………. 23

3-5-1. ارزیابی تفکر خلاق ……………………………………………………………………………………………. 25

3-5-2. آزمون نقاشی ……………………………………………………………………………………………………. 25

3-6. الکساندر یاکو وله ویچ خین چین ……………………………………………………………………………… 26

3-6-1. پرورش اندیشه………………………………………………………………………………………………….. 27

3-6-1-1. درستی تفکر …………………………………………………………………………………………………. 27

3-6-1-1-1. مبارزه علیه تعمیم‌های غیر قانونی ……………………………………………………………………. 29

3-6-1-1-2. مبارزه علیه شبیه سازی‌های بی پایه …………………………………………………………………. 30

3-6-1-1-3. مبارزه به خاطر تفکیک کامل …………………………………………………………………………. 31

3-6-1-1-4. مبارزه به خاطر کمال و استواری طبقه بندی‌ها …………………………………………………….. 32

3-6-1-2. اسلوب تفکر …………………………………………………………………………………………………. 34

3-6-2. جنبه‌های اخلاقی و تربیت میهن دوستی ………………………………………………………………….. 39

3-6-2-1. درست کاری و حق گویی ……………………………………………………………………………….. 39

3-6-2-2. پایداری و مردانگی ………………………………………………………………………………………… 41

3-6-2-3. تربیت میهن دوستی ……………………………………………………………………………………….. 42

3-7. افلاطون ……………………………………………………………………………………………………………… 43

3-8. روبن هرش …………………………………………………………………………………………………………. 47

3-9. ابوزید عبدالرحمن بن محمدبن خلدون حضرمی …………………………………………………………… 51

3-10. آیت اله حسن حسن زاده آملی ………………………………………………………………………………. 51

3-11. آیت اله عبداله جوادی آملی …………………………………………………………………………………… 53

3-12. استاد داوود صمدی آملی ………………………………………………………………………………………. 54

3-13. گاد فری هرولد هاردی …………………………………………………………………………………………. 54

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد