پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه جمعیت شناسی

 عنوان:

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی

بررسی موردی شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

 اساتید مشاور:

دکتر حسن سرایی

دکتر صادق ولیان بروجنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

ازدواج خویشاوندی یکی از الگوهای ازدواج در ایران است. در ایران 40 درصد ازدواج ها از نوع خویشاوندی است و در اصفهان 5/24درصد از ازدواج ها خویشاوندی می باشد.این الگوی ازدواج از لحاظ فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و حتی در داخل یک کشور متفاوت است .

بررسی ها و تحقیقات ثابت نموده است که ازدواجهای خویشاوندی در برابر زندگی ماشینی و صنعتی آسیب پذیر بوده و خطرات ژنتیکی آنها در ایجاد فرزندان بیمار زیادتر از ازدواجهای غیر خویشاوندی است. با پیشرفت علم پزشکی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های عفونی، شیوع این بیماریها در بسیاری از جوامع کاسته شده و بیماری های ژنتیکی به عنوان یکی از مشکلات اساسی موجود بر سر راه تامین بهداشت و سلامت انسان مطرح می باشد.در ازدواج های خویشاوندی به علت اینکه طرفین دارای اجداد مشترک هستند، احتمال اینکه زن و شوهر هر دو برای چند ژن بیماری زای نهفته ناقل باشند بسیار زیادتر از ازدواج های غیر فامیلی است که تشابه ژنتیکی کمتری دارند از این جهت انواع مختلف بیماری های ناشی از ازدواج های فامیلی به صورتهای مختلف نظیر کند ذهنی، تالاسمی،فنیل کتونوری،بیماری وردینگ هافمن و اختلالات بینایی و شنوایی و …….بروز می کند.

با توجه به اینکه بزرگترین و مهمترین سرمایه هر کشوری، نسل آینده سالم، خلاق و باهوش می باشد، توجه به این امر ضروری است که ازدواجها و حاملگیها به صورت آگاهانه انجام شود و جوانان قبل از ازدواج و خانواده ها پیش از حاملگی جهت اطلاع از وضعیت سلامتی فرزند خود با متخصصین ژنتیک و مشاورژنتیک مشورت نمایند. با توجه به آمار بالای معلولیت ناشی از ازدواج خویشاوندی در اصفهان این پژوهش با استفاده از پرونده های موجود در مرکز مشاوره ژنتیک پزشکی اصفهان به آزمون فرضیات مربوط به ازدواج خویشاوندی و ارتباط آن با بیماریهای ژنتیکی پرداخته است.داده ها از بررسی پرونده های موجود در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان جمع آوری شده است. در مجموع 2091 پرونده در چهارماهه اول سالهای 1386و 1388 مورد بررسی قرار گرفت.

یافته های تحقیق نشان داد که ازدواج خویشاوندی در بین زنان با سن پایین تر و تحصیلات پایین تر و زنان غیر شاغل بیشتر می باشد.همچنین می توان بیان کرد خانواده هایی که ازدواج خویشاوندی داشته اند،  فرزندانشان بیشتر گرایش به ازدواج خویشاوندی نشان داده اند و این نشان دهنده نگرش مثبت این خانواده ها به ازدواج خویشاوندی می باشد.به طور خلاصه می توان بیان کرد که یافته های تحقیق نشان دهنده ارتباط بین ازدواج خویشاوندی و وجود بیماری های ژنتیکی در خانواده بود که با بررسی شجره نامه های مراجعین و سوابق بیماری آنها این نتایج به دست آمد و بیان شد که بروز ناهنجاری های ژنتیکی در فرزندانی که والدینشان ازدواج خویشاوندی داشته اند بیشتر از کسانی است که والدینشان ازدواج غیر خویشاوندی داشته اند.قابل ذکر است که در این پژوهش عقب ماندگی ذهنی یکی از بیماری هایی است که بیشترین درصد را در فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندی به خود اختصاص داده است.

فصل اول: کلیاتفهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………….2

1-1)بیان مسئله……………………………………………………………………………………..4

1-2)ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………….6

1-3)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….8

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….10

2-1-1)مطالعات انجام شده در کشور های مختلف……………………………………………….10

2-1-2)مطالعات در ایران…………………………………………………………………………12

2-1-3)مطالعات در اصفهان……………………………………………………………………….14

2-2)مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………18

2-2-1)نظریات صاحبنظران جامعه شناسی……………………………………………….19

2-2-2)نظریه مدرنیزاسیون…………………………………………………………………….20

2-2-3)نظریه ویلیام گود…………………………………………………….21

2-3-1)ازدواج فامیلی در تاریخ باستان و قبل از انبیای الهی……………………………..23

2-3-2)ازدواج فامیلی در ادیان مختلف…………………………………………………..24

2-3-3)ازدواج فامیلی در دین مسیح…………………………………………………….24

2-3-4)ازدواج فامیلی در دین اسلام………………………………………………………………25

2-4)عوامل موثر بر افزایش یا کاهش ازدواج فامیلی در ایران……………………………….26

2-5)بیماری ژنتیکی چیست؟…………………………………………………………………31

2-6)انواع بیماری های ژنتیکی……………………………………………………………………….32

2-6-1)بیماری های ارثی چند ژنی…………………………………………………………….33

2-6-2)بیماری های ارثی اتوزومال غالب………………………………………………………..34

2-6-3)بیماری های ارثی اتوزومال مغلوب……………………………………………………34

2-6-4)بیماری های ارثی وابسته به جنس……………………………………………….35

2-7)ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی…………………………………………36

2-8)چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………..39

2-9)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….42

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)روش تحقیق…………………………………………………………..44

3-2)جامعه آماری……………………………………………………….44

3-3)داده ها………………………………………………………………………………..44

3-4)ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………..46

3-5)فنون تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..46

3-7) تعریف متغیر های مستقل…………………………………………………..

493-6)تعریف متغیر های وابسته………………………………………………47

فصل چهارم: نتایج

4-1)آمار توصیفی……………………………………………………54

4-1-1)بررسی وضعیت مراجعه کنندگان بر حسب سال مراجعه……………………………..55

4-1-2)بررسی وضعیت سنی……………………………………………………….56

4-1-3)بررسی محل تولد………………………………………………………………….57

4-1-4) وضعیت شغل……………………………………………………………………58

4-1-5) وضعیت تحصیلات…………………………………………………..59

4-1-6)محل سکونت…………………………………………………………………61

4-1-7)علت و زمان مراجعه…………………………………………………………….62

4-1-8) وضعیت چگونگی ارجاع…………………………………………..63

4-1-9) وضعیت خویشاوندی زوجین………………………………….64

4-1-10) نوع ازدواج والدین زوجین………………………………………………………65

4-1-11) الگوی سنی مراجعه کنندگان…………………………………………..66

4-1-12) سابقه بیماری در خویشان زوجین……………………………………………71

4-1-13) انواع بیماری ها…………………………………………………………………………73

4-2)آزمون فرض ها……………………………………………………………………..75

فصل پنجم: نتیجه گیری4-3) نتایج رگرسیون لوجستیک………………………….85

5-1)نتیجه گیری و بحث………………………………………………………89

5-2)پیشنهادات و راهکارها……………………………………………………………95

ضمایم………………………………………………………………………………………97

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….99

منابع لاتین………………………………………………………………………….102

چکیده انگلیسی………………………………………………………………103

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید