پایان نامه اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

استاد راهنما:

یونس نیک اندیش

استاد مشاور:

ذوالفقار طاعت نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 8

1-1-5- سوابق تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 12

1-1-7- روش تحقیق 12

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 12

1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان 13

1-3- انواع ضمان 15

1-3-1- تعریف ضمان معاوضی 16

1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 17

1-4- قاعده‌ی ضمان ید 19

1-4-1- مستندات قاعده‌ 19

1-4-1-1- بنای عقلا 19

1-4-1-2- سیره 20

1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد» 20

1-4-2- ید ضمانی و ید امانی 24

1-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف 24

1-4-4- ضمان منافع 25

1-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات 26

1-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد 28

1-4-7-3- ضمان کار استیفا شده 29

1-4-7-4- ضمان محرومیت از کار 29

1-4-8- نقد و بررسی 30

1-4-9- ضمان کار در قوانین جاری 31

1-4-10- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال) 32

1-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن 32

1-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال 34

1-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن 34

1-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین 34

1-4-15- تعاقب ایدی 38

1-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان 39

1-4-18- ید صغیر و مجنون 41

فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه

2- ضمان از منظر فقه امامیه 43

2-1- ضمان از نگاه محقق حلی 43

2-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان 46

2-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان 48

2-3-1- شرایط ضمان 48

2-3-2- عقد ضمان و احکام آن 50

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد