پایان نامه اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

«اهدای عضو زندانیان محکوم به اعدام و حبس ابد

از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی»

 استاد راهنما:

دکتر قباد محمدی شیخی

 استاد مشاور:

دکتر یونس نیک اندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده   …………………………………………… 1
مقدمه ………………………………………………. 2
                 فصل اول: کلیات
کلیات ……………………………………………. 5
طرح تحقیق ……………………………………………………… 5
بیان مسأله ………………………………………………………………….. 5
پرسش اصلی تحقیق …………………………….. 6
فرضیه های تحقیق …………………………………………………. 6
اهداف تحقیق .…………………………………………….. 6
سوابق تحقیق ……………………………………………………………. 7
اعدام …………………………………………………………………… 7
بررسی لغوی اعدام ……………………………………… 7
اعدام از منظر آیات ……………………………………………… 8
پیشینه­ی اعدام…………………………………………… 10
اولین قتل نفس یا پیشینه­ی ضرورت اعدام در قرآن .…………. 10
پیشینه­ی اعدام در بستر تاریخ .……………………………………………………………………………………… 11
پیشینه­ی اهداء و پیوند عضو ………………………… 12
جنبه های نوآوری تحقیق ………………………………………………. 13
روش تحقیق .…………………………………………………….. 13
محدودیت ها و مشکلات ……………………………………………………. 13
نگاهی به عنوان تحقیق ……………………………………………… 14
پیوند اعضا …………………………………………. 14
موضع گیری های متفاوت ……………………………………………….. 15
استدلال کلی مخالفان پیوند عضو …………………………………. 15
حرمت اضرار به نفس …………………………………………….. 15
حرمت مثله کردن ……………………………………………… 15
حرمت تغییر در خلقت خداوند ……………………………. 16
حرمت تذلیل و خواری مسلمان …………………….. 16
استدلال کلی موافقان پیوند عضو …………………………. 17
عدم سلامت سندی مستندات مخالفین اهدا ………………… 17
عدم صدق عنوان مثله در پیوند اعضا ……………………….. 18
عدم بررسی دقیق مستندات (آیات) توسط مخالفین اهدا ………………………….. 18
باب تزاحم مؤید اهداء ……………… 19
دلایل موافقان و مخالفان اعدام ………………………………… 19
انواع اعدام ……………………………………….. 20
اعدام حدی .………………………………………… 20
اعدام قصاصی ……………………………………………. 20
اعدام تعزیری ………………………….. 20
شیوه های اعدام که در دنیا مرسوم بوده …………..

و…..

21

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد