پایان نامه امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: برنامه ریزی توریسم

عنوان:

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

(مطالعه موردی: روستای دره زرشک- منطقه تفت)

استاد راهنما:

دکتر شوکت مقیمی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد حمزه

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات طرح تحقیق……………………………..1

1-1 مقدمه…………………………. 1

1-2 اهداف تحقیق…………………………. 3

1-3 هدف اصلی…………………………. 3

1-4 پیشینه تحقیق…………………………. 3

1-5 سؤال ها و فرضیه های تحقیق…………………………. 4

1-5-1 سؤال ها…………………………. 4

1-5-2 فرضیه ها…………………………. 4

1-6 متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………. 5

1-6-1 متغیرهای مستقل…………………………. 5

1-7 متغیرهای وابسته…………………………. 5

1-8 روش تحقیق و مراحل انجام کار…………………………. 6

1-9 مفاهیم و واژه های کلیدی…………………………. 7

فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………….8

2-1 مقدمه…………………………. 8

2-2 انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن…………. 8

2-2-1 بازگردانی…………………………. 10

2-2-2 احیا ………………………….11

2-2-3 اکوسیستم های جایگزین…………………………. 12

2-2-4 چشم پوشی………………………….12

2-3 مقایسه گزینه ها به روش سلسله مراتبی(AHP)……………… 13

2-4 تحلیل برازندگی زمین معدنکاری شده…………………………. 14

2-5 نمونه های تغییر کاربری معدن متروکه در سطح جهانی………….. 16

2-5-1 معدن الماس کیمبرلی…………………………. 16

2-5-2 گلدریف سیتی…………………………. 18

2-5-3 پروژه ادن( Eden Project) ………………………….20

2-5-4 دستاوردهای پروژه ادن…………………………. 21

2-5-5 سد باطله کنکات…………………………. 22

2-5-6 معدن  مس آلاسکا…………………………. 23

2-5-7 بازسازی کارخانه ذوب و محل انباشت باطله معدن مس نوادا……..24

2-5-8 معادن آهن استیپ راک…………………………. 26

2-5-9 معدن طلا و مس کاباکال…………………………. 28

2-5-10 منطقه Cove3- پروژه AML………………………….

2-6 چشم انداز…………………………. 32

2-7 مورفولوژی چشم انداز…………………………. 34

2-8 اکولوژی چشم انداز…………………………. 35

2-9 ارزش گذاری سبز  Green Accounting……………………

2-9-1 ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی………….. 36

2-9-2 توسعه پایدار…………………………. 37

2-10 گردشگری…………………………. 38

2-10-1 انگیزه های سفر…………………………. 40

2-10-2 گونه های گردشگری…………………………. 41

2-10-3 گردشگری از نظر مکان مقصد……………………… 42

2-11 گردشگری پایدار…………………………. 45

2-12 نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار…………….. 51

2-12-1 راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی………… 51

2-13 اکوتوریسم و جوامع محلی…………………………. 53

2-14 گردشگری روستایی…………………………. 57

2-15 مدرنیته و گردشگری…………………………. 60

2-16 برنامه ریزی گردشگری و فرآیند توسعه……………. 63

2-17 مزایای گردشگری برای منطقه……………………… 68

2-17-1 اقتصادی…………………………. 69

2-17-2 اجتماعی…………………………. 69

2-17-3 توسعه…………………………. 69

2-17-4 احساس هویت و غرور ملی…………………………. 70

2-17-5 پشتیبانی از حفظ منابع طبیعی…………………… 70

2-18 گردشگری و درآمد ملی…………………………. 70

2-19 گردشگری و اشتغال………………………….72

2-20 گردشگری و فرهنگ………………………….75

2-21 مثالی از بهره برداری غیراصولی وبی رویه ازمعادن سنگ، به عنوان عامل اصلی تخریب منابع طبیعی تکاب……76

2-22 گزینه ها ی مورد بحث…………………………. 80

2-23 معیارهای مورد بحث…………………………. 81

فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه……84

3-1 مقدمه…………………………. 84

3-2 معرفی (یزد- تفت- روستای دره زرشک)…………. 86

3-3 زمین شناسی ناحیه…………………………. 88

3-4 ژئومورفولوژی…………………………. 90

3-5 گسله های مهم…………………………. 93

3-6 توپوگرافی ناحیه…………………………. 93

3-7 خاک شناسی…………………………. 96

3-8 گسله های مهم…………………………. 96

3-8-1 گسله کلمرد…………………………. 97

3-8-2 گسله پشت بادام…………………………. 97

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد