دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عمران با موضوع بهسازی سازه های بتنی

متن کامل پایان نامه

با عنوان : بهسازی سازه های بتنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی عمران – عمران

عنوان پروژه :

بهسازی سازه های بتنی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکيده :

اين تحقيق به مطرح کردن نتايج يک بررسي آزمايشي و تحليلي راجع به کاربرد شيوه متصل کردن فولاد استحکام بالا ، و مقايسه آن با FRP براي اضافه کردن ستونهاي بتوني مي‌پردازد پارامترهاي مختلفي براي تأثير گذاشتن بر استحکام فشردگي و نرم پذيري بتون محدود شده شامل نسبت حجمي مکانيکي محدود ، تعداد لايه‌هاي محدود ، استحکام بتون ساده و نرم پذيري (قابليت کشش) مواد محدود کننده يافت شدند. در ميان اين پارامترها ، آخرين مورد مهمترين نقش را در تعيين کشش نهايي و عملکرد حداکثر بتون ايفا مي‌کند. آزمايشهاي فشردگي محوري در ستونهاي بتوني مدور و ستونهاي بتوني مستطيلي در اندازه کوچک اجرا شدند. همه ماده مختلف براي نمونه‌هاي بتوني محدود کنده شامل روکش CFRP نوارهاي فولادي استحکام بالاي شکننده ونوار فولادي تاشو (نرم) بکار گرفته شدند نتايج آزمايش به نشان دادن افزايش زيادي در استحکام و قابليت انعطاف ستونها در اثر محدودسازي موثر به وسيله نوارهاي فلزي ، مي‌پردازد. بتون محدود شده CFRP نيز عملکرد تقويت شده را نشان داد. يک پايگاه داده نتايج آزمونهاي فشردگي (تراکم) راجع به بتون محدود شده به مواد مختلف از اين مقاله جمع‌آوري شود. يک مدل تحليل بر اساس نتايج اين تحقيق و پايگاه داده جمع آوري شده مطرح شد تا به تعيين استحکام و کشش نهايي بتون محدود شده بپردازد يک مدل مطرح شده قابليت نرم شدگي محدوده را در نظر مي‌گيرد و به نشان دادن توافق (اتفاق نظر) خوب با نتايج آزمايش مي‌پردازد.

واژگان کليدي : بتون ، محدود سازي ، FRP ، نوار فولادي ، کشش نهايي.

  1. مقدمه

اين امر به خوبي مشخص و اثبات مي‌شود که محدوديت افقي به تقويت استحکام نرمش (قابليت کشش) بتون مي‌پردازد. مسلح سازي (تقويت) محدوديت به طور کلي براي بخش‌هاي فشردگي بکار گرفته مي‌شود و همانطور که آرماتور افقي با هدف افزايش ظرفيت حمل بار آنها و نرمش ، آنها در مورد افزايش لرزشي بکار گرفته مي‌شود. علاوه بر اين محدوديت افقي مانع از لغزش و کج شدگي تقويت (مسلح سازي) طولي مي‌شود مسلح سازي (تقويت) افقي را مي‌توان با استفاده از حلقه‌‌هاي مدور ، بست‌هاي مستطيلي ، روکش‌کاري با فولاد ، FRP ، سيمان آرمه ، و غيره فراهم کرد. از آنجائيکه بسياري از ستونهاي RC موجود تحت زلزله‌هاي شديد در معرض آسيب قرار مي‌گيرند که ناشي از نرم‌پذيري کم است ، افزايش ظرفيت جابجايي تراکم بتون به وسيله محدودسازي بعنوان يک مسئله مهم مي‌باشد. چندين تحقيق در دامنه استحکام وتقويت نرم پذيري در زمينه استحکام و تقويت نرم پذيري بتون به وسيله محدودسازي با مواد مختلف انجام شده است.

علاوه بر اين مدلهاي مختلف براي تقريب سازي کردن بهره موجود در استحکام ، حداکثر کشش و کشش نهايي ناشي از محدودسازي مطرح شده است. از آنجائيکه قابليت کشش (نرمش) محدوده بعنوان يک عامل مورد بررسي مورد توجه قرار نگرفته است ، تقريبا در همه آزمايشها و مدلهاي موجود ، تأثير نرمش (قابليت کشش) مواد محدود کننده بر تقويت نرمش بتون از بين رفته است اين تحقيق به ارائه نتايج يک بررسي آزمايشي و تحليل مي‌پردازد که بر اين مسئله تأکيد مي‌کند. اين تحقيق بعنوان بخشي از بررسي جامع راجع به شيوه‌هاي مختلف بهبودسازي بتون است اين تحقيق شامل بررسي فشردگي محوري موجود در نمونه‌هاي بتن با بخشهاي مربعي يا دايره‌ يا تيرهاي محدود کننده داخلي يا بدون آن است که با دو نوع نوارهاي فلزي مثل روکش CFRP بهتر شده است.

مدلهاي محدودسازي براي حداکثر عملکرد تراکم ، يک بررسي از مدلهاي محدود کننده قابل دستيابي در اين مقاله نشان مي‌إهد که تقريبا کل مدلهاي محدوديت موجود شامل يک شکل يکسان مي‌باشد کهدر آن استحکام بتون محدود شده و حداکثر کشش مربوطه بعنوان تابع فشار افقي موثر و استحکام بتون ساده مي‌»اشد همانطور کهدر جدول 1 بازنويسي شده است. يکي از تفاوتهاي اصلي اين مدلها عبارت از پارامتها يا شيوه‌هاي درک شده در محاسبه فشار افقي موثر مي‌باشد. بعضي از مدلها از نيروي جاري مواد محدود کنده براي محاسبه فشار افقي استفاده مي‌کنند در حاليکه تعدادي از اين مدلها سعي مي‌کنند که تنش موجود در مواد محدود کننده را در حداکثر تنش محوري بدست آورند. با اين وجود اين مسئله براي برآورد استحکام بتون محدود شده فولاد مهمتر واقع مي‌شود.

علاوه بر اين در بعضي از مدلها فشار افقي براي در نظر گرفته شدن براي نواحي محدود شده ستونهاي بتوني به صورت ناموئري کاهش داده مي‌شود که توسط Uzumeri , sheikh در 1982 و توسط mander و همکاران در 1984 شد و در ECA بکار گرفته شدبنابراين مطابق با پيشرفته‌ترين مدلهاي محدودسازي فشار افقي موثر بعنوان تابع نسبت حجمي مکانيکي مواد محدود کننده و شکل هندسي و ابعاد ستون بتوني است و بعنوان آرماتورهاي طولي و معکوس (اريبي) آن مي‌باشد. مدلهاي محدوديت براي کشش فشردگي نهايي

در مقايسه با نقطه اوج در عملکرد تنش ، کشش بتون ، کشش فشردگي نهايي به صورت قابتي با محققين مختلف تعريف نشده اس. در مقايسه با آزمونهاي کشاني که در آن يک گسيختگي ظاهري را مي‌توان مشاهده کرد ، تمرين نقطه نهايي در آزمونهاي فشردگي بتون بعنوان يک مسئله بحث انگيز است براي بتون محدود شده فولاد مدل CEB کد 90 (1993) از کششها در انشعابات حداکثر اوليه منحني‌هاي تنش-کشش (کرنش) بتونهاي محدود و محدود نشده استفاده مي‌کند که به يک سطح فولاد با استحکام 85 درصد بتن محدود نشده به ترتيب بعنوان کشش نهايي بتونهاي محدود شده و محدود نشده مرتبط مي‌شود.

Cusson و paultre در 1995 از کششهايي استفاده کردند که در آن تنش تا 50 درصد استحکام پيوند دهنده بتونها محدود شده و محدود نشده به ترتيب به عنوان کششهاي نهايي بتن محدود شده و محدود نشده ، کاهش پيدا مي‌کند. razvi و satcioglu در 1999 از شيوه‌اي شبيه به شيوه paultre , cusson در 1995 استفاده کردند که در آن کششهاي موجود در استحکام 85 درصدي بتنهاي محدود شده و محدود نشده به ترتيب به عنوان کششهاي نهايي بتون محدود شده و محدود نشده ، بکار گرفته مي‌شود. اين امر مشاهده مي‌شود که تفاوت زيادي بين اين ارزيابيها وجود دارد.

با اين وجود ، براي بتون محدود شده FRP يک نقطه نهايي مشخص را مي‌توان مشاهده کرد که به گسيختگي روکش FRP بستگي دارد. Teng , lam در 2003

تعداد صفحه :58

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی